Saul: Angst is onwerkelijk, een verzinsel van onwerkelijkheid.

Saul:
Angst is onwerkelijk, een verzinsel van onwerkelijkheid.

18 januari 019 / door John Smallman

Audio

Het nieuwe tijdperk is aangebroken! Ja, er lijkt toenemende chaos en verwarring te zijn met op dit moment enkele grote catastrofes. Echter, dat is slechts een teken dat het leven op aarde voor de mensheid aan het veranderen is. De voortdurende veranderingen zijn enorm. Nooit eerder, in de hele geschiedenis van de mensheid, zijn er zulke grote veranderingen gebeurd. Dit is een BEGIN en het is een ZEER GOED TEKEN! Bijna allen maken zich door erg verontrustende emotionele en / of psychologische problemen zorgen, terwijl zij ruimte maken om de Liefde volledig te accepteren, die geduldig op dit moment heeft gewacht om je harten binnen te gaan en volledig te bezielen.

Zoals ik al eerder zei en vrij recent, dit is echt een tijd om te VIEREN. De oude orde, die je nooit echt goed heeft gediend, stort ineen nu zijn fundamenten afbrokkelen, omdat de mensheid niet langer bereid is om de autoritaire doctrine te accepteren dat – ten dienste van een paar krachtige maar zeer misleide personen – werd gebruikt om jou te controleren en te onderwerpen. Je bent VRIJ geworden – in feite ben je altijd vrij geweest – maar je begint nu pas te begrijpen wat dit betekent. Het is inderdaad een enorme leercurve, terwijl je je verplaatst van bittere wrok door pijn en lijden die je over de eonen is opgelegd, naar een plaats waar je kunt begrijpen waarom het gebeurde. Vergeef dan jezelf met liefde. Onthoud dat er geen scheiding is, Jullie zijn allemaal Eén, inclusief de daders, die zelf zich in intense pijn bevinden.

Iedereen heeft heel lang in angst geleefd. Hoewel je het heel snel loslaat, moet het littekenweefsel, de psychische en emotionele schade die je hebt ondergaan, genezen. En dat is wat Liefde op dit moment aan het doen is, terwijl je deze communicatie opschrijft, die ik je aanbied en anderen het lezen, ernaar luisteren of op een andere manier zich ervan bewust worden. Dit gaat over je ontwaken, over (figuurlijk) het slaperige stof uit je ogen wrijven, koud water op je gezichten spatten en de wereld van dromen en nachtmerries achter je laten.

Angst is al veel te lang een enorm schadelijke emotie, die ervoor gezorgd heeft dat de mensheid elkaar misleidt en wantrouwt, wat leidt tot meningsverschillen, harde oordelen, beschuldigingen en vervolgens oorlogen. Oorlog is al eeuwen endemisch op Aarde, omdat zoveel mensen door angst worden aangedreven en anderen preventief proberen neer te slaan voordat ze zelf kunnen worden aangevallen. Wanneer deze houding aanwezig is in en aangemoedigd wordt door mensen met een vooraanstaande positie in de samenleving – politici, bedrijfsleiders, religieuze leiders en regeringsleiders – wordt vertrouwen verwoest, gedevalueerd, afgedaan en gepresenteerd als goedgelovigheid. Hierdoor wordt het angstgevoel aangewakkerd, waarmee zo velen leven en die dan hun leven doorbrengen met tegenover zichzelf en anderen de geldigheid van hun angst te rechtvaardigen lettend op de gevaarlijke kwetsbaarheid waaraan zij zich blootstellen door anderen te vertrouwen.

De waarheid is dat liefde volledig kwetsbaar is en hierin ligt zijn oneindige en eeuwige kracht.

Liefde kan nooit worden verslagen. Het kan alleen worden ontkend en genegeerd door mensen die hun hart uit angst sluiten. Maar dat verandert het helemaal niet, omdat het ALLES is! Liefde is de levenskracht, het veld van bewustzijn waarin alles wat God heeft geschapen zijn eeuwige bestaan ​​heeft. Zonder liefde, wat onmogelijk is, zou er niets zijn. Maar God Is, daarom is er geen plaats, geen ruimte, geen ruimte voor niets! God, Liefde, Bron. IS ALLES wat bestaat en is daarom elk voelend wezen, elk bewust wezen dat ooit is geschapen.

Wat Vader/Moeder/God schept is eeuwig, bestaat voor altijd. Er is geen eindpunt. Er is niet de geringste mogelijkheid dat iets, dat de Bron creëert, heeft gecreëerd of ooit zal worden gemaakt, wordt beëindigd, vernietigd, verwijderd of weggevaagd. Alleen wat onwerkelijk is, kan worden beëindigd, opgelost en dat is puur omdat het onwerkelijk is en nooit heeft bestaan.

Alle gevoelige wezens, alle levensvormen, alles wat op enige manier bewust is, zijn eeuwige goddelijke creaties, gecreëerd in Liefde voor eeuwige vreugde. Angst is onwerkelijk, een verzinsel van onwerkelijkheid dat is ontstaan, ​​omdat je bent vergeten wie je bent, omdat je blijkbaar in de droom van afscheiding leeft. Als het mogelijk zou zijn om gescheiden te zijn van de Bron, zou er reden zijn voor angst, maar die mogelijkheid is er absoluut niet. Echter, als mensen in vorm ontgaat deze waarheid je omdat je in een staat van amnesie (vergeetachtigheid) bent, niet wetend wie of wat je bent. En die staat van schijnbaar totale onwetendheid van wat echt is, is angstaanjagend.

God, Bron, is alles. Elke levensvorm wordt liefdevol en eeuwig vastgehouden in de goddelijke omhelzing – veilig, warm, heel en gevuld met vreugde. Die staat kan en zal nooit veranderen, omdat Liefde, Bron, Allerhoogste Intelligentie, Goddelijke Wijsheid, de Wil van God, eeuwig en onveranderlijk is.

Echt, ik kan niet het genoeg voor je benadrukken, maak in je uiterst beperkte menselijke geest het feit tot werkelijkheid, dat angst en al het andere, dat. niet volledig in overeenstemming is met Liefde, slechts een verzinsel is van je onwerkelijk menselijk brein. Wanneer je ontwaakt, zoals je onvermijdelijk zult doen en veel eerder dan je je kunt voorstellen, zal al dat onwerkelijk is gewoon wegvallen, wanneer jij je volledig en volledig gewaar wordt van de overweldigende VREUGDE die je goddelijke recht is. Dat is Gods Wil voor jou, en dat is je permanente staat van bestaan.

Daarom VIER FEEST, grote vreugde is op handen!
Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com

Vertaling Winfried