SAUL: “Angst is onwerkelijk, dus nodig Liefde in jullie hart uit om het op te lossen”

SAUL

Gechanneld door: John Smallman – 1 Oktober 2021

“Angst is onwerkelijk, dus nodig Liefde in jullie hart uit om het op te lossen”

 Audio:

Diep in iedere voelende entiteit rust een eeuwige en volkomen onverbrekelijke verbinding met de Ene, het Al, LIEFDE. Elk voelend wezen heeft daarom toegang tot de Bron in elk moment van zijn eeuwige bestaan, of hij het leven nu ervaart als een afzonderlijk wezen in vorm of als puur bewustzijn dat Eén is met de Bron. Het verschil is natuurlijk dat wanneer een voelend wezen in vorm is, het deze onverbrekelijke verbinding voor zichzelf verborgen heeft gehouden. Echter, door naar binnen te gaan naar je heilige innerlijke heiligdom, dat jullie allemaal diep in jezelf hebben en omdat het diep in je is, moet je in staat zijn om extreem stil te zijn terwijl je je bewustzijn – je Zelf, je Eenheid met het Al – toestaat om de verbinding uit te nodigen om actief te worden. En dat zal het onmiddellijk doen.

Je bent Eén met de Bron, Moeder/Vader/God, het Al, Liefde, in elk moment van je eeuwige bestaan, omdat er geen ander bestaan beschikbaar of mogelijk is, omdat het Ene, de Schepper, je Vader/Moeder/God, de Oneindige Totaliteit is van oneindig Bewustzijn. Er is niets en nergens anders iets en er is absoluut geen behoefte aan een alternatief bestaan of plaats. De Ene schiep Jou, en jij, zoals de Ene, bent volmaakt, zonder noodzaak of vereiste voor evolutie van welke aard dan ook.Oneindige Volmaaktheid kan niet verbeterd worden, het is.

Jij, het ene goddelijke voelende volledig bewuste en alziende bewustzijn dat God schiep – jij, ik, alle voelende wezens – zijn volledig onafscheidelijk van onze Schepper. Wij zijn, als individuen, aspecten of verlengstukken van het Zelf dat alles is wat God schiep.  In een krankzinnig moment wenste de geschapene de Schepper te zijn en omdat het onmogelijk is voor degene die geschapen is om de Schepper te zijn, om van plaats te verwisselen met de Schepper, koos hij/zij ervoor om een onwerkelijke staat van afgescheiden bestaan uit te vinden en te bewonen waarin hij/zij afscheiding kon ervaren van de Ene, de Schepper en geloofde dat hij/zij de Schepper is.

Jullie, alle wezens met gevoel die een leven in vorm hebben, zijn slechts denkbeeldige of illusoire onafhankelijke wezens – jullie ego’s – die,zolang als jullie daarvoor kiezen, een intens gevoel van afscheiding, van individualiteit, van eenzaamheid hebben; het is angstaanjagend voor jullie. Jullie kijken naar de omgeving waarin jullie je bevinden en zien anderen die anders zijn, die niet jullie zijn. Dat is natuurlijk angstaanjagend, omdat diep in jullie zelf de kennis van wie jullie werkelijk zijn, de aard van jullie ware zelf verborgen blijft.Jullie voelen je dan troosteloos en alleen in een enorme ruimte vol bedreigende anderen. Maar, onnodig te zeggen, zij zijn jij en Jij!

In de laatste honderd jaar heeft de wetenschap van de kwantummechanica heel duidelijk voor jullie aangetoond dat solide vaste objecten niet bestaan, dat er alleen energie is; een oneindig veld van energie, van bewustzijn. Een oneindig intelligent ontwerp, dat eeuwig bezig is zichzelf te scheppen en eindeloos uit te breiden. Zij die spiritueel zijn ingesteld noemen dat energieveld bij vele namen, waarvan er één zeer bekend is – God – maar welke naam je ook verkiest te gebruiken is volkomen aanvaardbaar.

Het Ene bevat Alles, en Alles is het Ene, wat een zeer moeilijk concept is voor een entiteit in vorm om te begrijpen, laat staan te aanvaarden. Ontwaken is accepteren dat de Werkelijkheid Eén is en in die acceptatie het Zelf kennen en ervaren als Eén met de Bron. De oneindige vreugde van dat weten is volkomen onbeschrijflijk, het kan alleen ervaren worden en het is alleen die oneindige Vreugde – en niets anders – waarnaar zij in vorm zo wanhopig op zoek zijn. Er is absoluut niets anders te zoeken of te vinden, hoewel mensen dit meestal niet beseffen, wanneer zij intieme menselijke partners zoeken om hen lief te hebben en te koesteren.

Omdat het de goddelijke Wil is dat al zijn geliefde kinderen Hem kennen, vindt hun ontwaken nu plaats en is daarom onvermijdelijk. Er is niemand die eeuwig zal blijven slapen, allen zullen ontwaken. Echter, wanneer dat voor ieder zal gebeuren hangt af van hun eigen vrije wilskeuzes. Echter de overgrote meerderheid is verenigd in de collectieve beslissing om samen te ontwaken, nu, en zo zullen zij.

Ontwaken is ophouden te zoeken naar Moeder/Vader/God, Bron, Liefde, omdat je dan weet dat dat is Wie je bent, dat er geen afscheiding is en dat wat je hebt ervaren slechts een kortstondige illusie was. Alle angst, zorgen, bezorgdheid, woede, haat, wantrouwen – irreële egoïstische staten van zijn – zullen dan zijn opgelost als mist in het heldere ochtendlicht, omdat Liefde ze niet kent. Alleen wat Liefde kent, bestaat.

Ga daarom minstens eenmaal per dag diep in jezelf en bezoek je heilige innerlijke heiligdom waar Liefde op je uitnodiging wacht om zich met jou te verenigen in de stilte van onmetelijke Vrede en Eenheid, je natuurlijke en eeuwige staat. Geniet daar van het Vertrouwen in Gods Liefde voor jou dat opkomt om je te troosten en te omhelzen in de laatste momenten van het omgaan met en leven door de illusoire omgeving van conflict, pijn en lijden die je ziet en waarvan je je bewust bent en die zovelen ervaren.

Bevestig dan nogmaals jouw intentie om liefde te zenden naar alle bewuste levensvormen, vooral naar degenen die volgens jou voortdurend trachten verdeeldheid en conflicten tussen jullie te veroorzaken. Er is zelfs niet één voelend wezen wiens ware aard op enigerlei wijze minder is dan liefde. Degenen die liefdeloos lijken te zijn of in oorlog met de Liefde zijn, zijn gewoon verdwaald en uiterst verward in de onwerkelijke omgeving, waarin jullie allemaal als mensen in vorm het leven ervaren. Ook zij zijn wanhopig op zoek naar Liefde, Moeder/Vader/God, Bron, maar hebben zo’n intens gevoel van onwaardigheid en zelfhaat diep in zichzelf begraven dat zij het wel op anderen moeten projecteren om zelfvernietiging te voorkomen.

Zelfmoord of zelfvernietiging is natuurlijk volstrekt onmogelijk, hoewel vele lijdende zielen het in de loop der eeuwen hebben geprobeerd. Het wordt ‘aantrekkelijk’ voor een ziel wanneer deze zich bewust wordt van een intens persoonlijk gevoel van onwaardigheid, schuld en schaamte en gelooft dat deze waar zijn. Om te ontsnappen aan het extreme lijden dat dit met zich meebrengt, zou zij heel goed kunnen kiezen voor de zelfmoord van haar menselijke vorm. Zelfmoord leidt vaak tot een zeer langdurig geloof dat de ziel en de keuzes die zij heeft gemaakt, onvergeeflijk zijn, wat resulteert in een eeuwenlange slaap waarin zij moet genezen, herstellen en waaruit zij uiteindelijk ontwaakt en opnieuw begint. Stuur dus massa’s liefde naar hen die ervoor gekozen lijken te hebben liefdeloosheid te omarmen en help hen in plaats daarvan nu te kiezen om zich bij het collectieve ontwakingsproces aan te sluiten, zodat zij elke keuze kunnen loslaten die zij onbewust gemaakt kunnen hebben om eonenlang in de droom of illusie te blijven.

Onthoud, allen zijn Eén, er is alleen de Ene, dus allen moeten ontwaken en allen zullen ontwaken, want het is de goddelijke Wil. Er is niets om bang voor te zijn, angst is onwerkelijk, dus nodig Liefde uit in jullie harten om het te laten oplossen.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: Winfried voor wakkeremensen.org