Saul: Angst is onwerkelijk!

Saul:
Angst is onwerkelijk!

25 april 2019 / door John Smallman

Audio

Jullie, de mensheid, openen zich eindelijk voor Liefde en komen zo op dezelfde hoogte aan waar we in de niet-fysieke rijken veel van onze tijd doorbrengen. Dit maakt het voor ons veel gemakkelijker om de ogenschijnlijk enorme kloof tussen vorm en niet-vorm te overbruggen, zodat we veel gemakkelijker en spontaan met jullie kunnen communiceren. Het ervaren van je ware aard, het Zelf, dat het lichaam gebruikt als een voertuig om vorm te ervaren, neemt steeds meer in het bewustzijn van jullie toe, naar mate de gevoelde Aanwezigheid van de Tsunami van Liefde, die zich op Aarde uitstort, intensiever wordt. Iedereen die op aarde is geïncarneerd, voelt het nu, hoewel de overgrote meerderheid nog geen inzicht heeft in wat er gebeurt. Wat het is dat ze voelen. Ze voelen zich een beetje tot zeer ongemakkelijk en al hun ontkende of verborgen niet gespecificeerde angsten dragen bij aan dat ongemak.

Wat er gebeurt, is een essentieel aspect van het ontwakingsproces. Wakker worden betekent zich volledig openen voor liefde, maar angst blokkeert je toegang daar naar toe. En toch is angst in feite onwerkelijk. Wat mensen moeten doen is ernaar kijken en zien wat het is, namelijk een onredelijke en onlogische angst voor een ongekende en onvoorzienbare, maar schijnbaar mogelijk toekomstig voorval. Mensen hebben eeuwenlang angstig geleefd in de overtuiging, dat een verschrikkelijke catastrofe onverwachts op elk moment kan geschieden. Dat gebeurt heel zelden, maar met het wereldwijde nieuws, dat tegenwoordig voortdurend beschikbaar is en omdat rampen zich voordoen, zijn de angsten van de mensheid geïntensiveerd. En angst is cumulatief en versterkt zo de overtuiging dat het logisch is om angstig te zijn. Vervolgens, wakkeren uiteraard de media de vlammen aan – met het nieuws, de sociale, persoonlijke, politieke, religieuze en allerhande institutionele items – en gooien er zelfs benzine op. Aangezien degenen in posities van gezag over anderen altijd er op uit zijn hun posities te versterken, is het opwekken en aanmoedigen van angst, de meest effectieve manier om dit te doen.

Wanneer mensen alleen thuis zijn of in kleine groepen van vrienden bijeenkomen, is het angst niveau laag, omdat ze zich allemaal gesteund voelen door de veiligheid van hun thuisomgeving of door de groep. Wanneer grote groepen mensen zich verzamelen kan echter heel gemakkelijk angst ontstaan, vaak zonder reden,  dat zich dan snel  verspreidt, waardoor paniek ontstaat als mensen naar de uitgangen rennen en elkaar vertrappen in hun haast om te ontsnappen. Degenen die weigeren overweldigd te worden door angst kunnen opzij stappen en vrij veilig blijven. Terwijl de menigte voorbij rent kunnen zij de situatie beoordelen om te bezien of er iets te vrezen valt.

Je rationele en logische denkgeesten weten, dat leven met een constant gevoel van angst, erg stressvol is en dat het leidt tot psychische stoornissen die de situatie verder versterken. Niettemin gedijen jullie ego’s op angst! Hoe vaak heb je je beledigd gevoeld door iets dat iemand tegen je zei. Dan ontstond er angst en als gevolg daarvan reageerde je boos om die andere persoon op zijn plaats te zetten. Op het moment dat je denkt “ik sta in mijn recht” met argumenten of protesten, voel je je tijdelijk opgelucht, krachtig, sterk. Dan reageert de ander even krachtig en ondermijnt je tijdelijke gevoel van overwinning. En dat is vanzelfsprekend de manier hoe naties met elkaar omgaan, alsook multinationale ondernemingen en zelfs religieuze organisaties. Zoveel van de menselijke interactie is al zo lang confronterend: wie zal als eerste krimp geven?

Nu, terwijl de energiestroom van Liefde toeneemt en intensiveert, worden velen zich bewust, heel bewust, dat een grote verandering in houdingen en gedragingen essentieel is als jullie – de mensheid – een wederzijds gegarandeerde vernietiging willen vermijden. Je hebt de technologie om dat waanzinnige resultaat te bereiken en jullie regeringen gaan maar door hun arsenaal uit te breiden, alsof meer, beter en veiliger is. In de tussentijd verkeren massa’s mensen in levens van wanhoop, terwijl ze proberen hun gezinnen te voeden, onderdak te geven en te kleden. Ze willen verandering. Enorme verandering in de manier waarop hun regeringen werken, zodat degenen in nood worden verzorgd en mensen in wanhoop en verslaving liefdevol kunnen worden begeleid en teruggebracht uit hun wanhoop en verslavingen naar levens die opwekkend en inspirerend zijn.

Iedereen op aarde wil geliefd, gelukkig en in vrede zijn. En natuurlijk is dit mogelijk, het is jouw natuurlijke staat. Angst heeft de werkelijkheid daarvan voor jou verborgen en in angst worden afweermechanismen geconstrueerd en grenzen en muren gebouwd om “de haves” van de “have-not’s” te scheiden! Is het mogelijk om een ​​staat te bedenken waarin het leven meer gek is dan dat? En verschillende politieke en religieuze systemen en overtuigingen intensiveren deze splitsing tussen mensen vanwege ras, kleur, etniciteit, cultuur en intellectuele bekwaamheid, omdat degenen in gezagsposities, inspelen op de angsten van de massa’s om hun eigen onhoudbare posities te versterken. Posities waarin ze werden gekozen of benoemd om de mensen in ere te houden, te respecteren en te begeleiden, die vertrouwen in hen stelden.

Over de hele wereld is het nu heel duidelijk dat mensen door deze teleurstelling tot  inzicht zijn gekomen. Ze zijn boos en zullen niet langer de oneerlijkheid, corruptie en onverschilligheid tolereren van degenen die geacht worden de samenlevingen te besturen en te leiden en die gezien worden in hun bijna onbegrensde macht, die zij gebruiken om hun eigen zelfgenoegzame agenda’s na te streven.

Zoals je al zo vaak is verteld, treden er ENORME veranderingen op. Ze worden niet gerapporteerd door de massamedia in handen van de elite. Echter de vrijheid van informatie, nu gemakkelijk beschikbaar over de hele wereld vanwege moderne technische innovaties, maakt het onmogelijk dat dit eonen oude bedrog en deze corruptie verborgen blijven.

De oude orde is aan het afbrokkelen. Het is niet opgewassen tegen de taak om de traditionele houdingen en gedragingen die zijn gebaseerd op een ‘wij versus zij’ – mentaliteit te transformeren en een systeem aan te moedigen, te creëren en op te zetten, dat eerlijk, respectvol en respectvol voor elk mens werkt.

Er ontstaat een transformerend systeem, wanneer mensen overal beginnen te beseffen, dat er geen scheiding is en dat ieders gedachten, woorden en acties absoluut iedereen op de planeet treffen. Op dit moment is er een enorme spirituele evolutie van de mensheid aan de gang en de snelheid van transformatie, die al zeer snel is, neemt toe.

Jullie zijn allemaal goddelijk geliefd, van de meest spiritueel geavanceerde mystici tot de eenvoudigste individuen, die schijnbaar absoluut geen besef hebben van hun spirituele erfgoed. God maakt geen onderscheid tussen jullie, Hij veroordeelt je niet; Hij straft je niet, Hij heeft ieder van jullie lief zonder uitzondering. Zijn Wil is dat jij hetzelfde doet. Dat is waar je ontwaken om draait. En de Tsunami van Liefde stroomt krachtig in al jullie harten door de geringste scheur die er is in de op angst gebaseerde verdedigingen, die je eeuwen geleden hebt gebouwd om het buiten te houden. Je zult ontwaken in het volle en volledige weten dat jullie allen Eén zijn en dat ontwaken zal je een onnoemelijke vreugde brengen. Je ontwaken is goddelijk gewild en is derhalve absoluut onvermijdelijk.

Verheug je daarop, vier het en heb elkaar LIEF, zoals God dat doet! Echt, jullie zijn wezens van LIEFDE en alles wat jullie momenteel ervaren dat niet in overeenstemming is met Liefde is onwerkelijk en is afbrokkelend, uiteenvallend en lost op. En omdat het onwerkelijk was, zal je, wanneer je ontwaakt, er geen herinnering aan hebben. Er is alleen VREUGDE.

Met zoveel liefde, Saul

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried