Saul: Als mensen willen jullie eeuwig leven voor de goede tijden.

Saul:
Als mensen willen jullie eeuwig leven voor de goede tijden.

12 januari 2018 / door John Smallman

Jullie hebben allemaal hoge verwachtingen voor 2018. Er is veel beloofd en er zal veel worden geleverd! Het ontwakingsproces verloopt snel, en dit is geen nieuwe informatie, het is slechts een verdere bevestiging van wat wij in de spirituele rijken zovelen van jullie de afgelopen 2 of 3 jaar hebben verteld. Ja, zo lang! Toch vinden er wereldwijd grote veranderingen plaats, omdat de collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken steeds groter wordt. Meer en meer kiezen er dagelijks voor om alleen liefdevol te leven, wat er ook gebeurt, en de krachtige energieën die deze keuzes in werking stellen, blijven intensiveren.

De collectieve keuze om te ontwaken is gemaakt, en is onomkeerbaar zoals je wel weet, dus laat je twijfels los en intensiveer je inspanningen, terwijl je jezelf tegelijkertijd volledig vergeeft wanneer het jou lijkt dat jij je niet jou intentie doelbewust genoeg hebt vastgehouden. Jullie doen allemaal geweldig werk om te helpen bij het ontwaken – zoals jullie het echt hebben gepland – zelfs als het lijkt dat jullie vergeten zijn gepland hebben!

Wanneer een Nieuwjaar begint, maken velen allerlei voornemens waarvan zij denken dat ze hen in staat stellen om op een betere te leven – efficiënter, productiever, moediger, liefdevoller, met meer mededogen, bedachtzamer, blijer enz, enz. Vervolgens worden die voornemens weer heel snel vergeten. Al die voornemens, gemaakt en vergeten, zijn slechts tekenen van een diep gevoel van ontevredenheid over het zelf.

Dat gevoel ontstaat vanwege jullie gevoel van afscheiding van de Bron, en om dat gevoel van afgescheidenheid te ervaren is buitengewoon pijnlijk, omdat jullie ware en enige natuur één is met de Bron. Jullie zijn allemaal eeuwige spirituele wezens – volledig en volkomen onafscheidbaar van de Bron – met een tijdelijke, maar zeer intense, menselijke ervaring van afscheiding. En om dat ondraaglijke intense gevoel van verlies dat de afscheiding van de Bron zou opleveren te verlichten of te verminderen, zeg je tegen jezelf, als een mens: “natuurlijk ben ik afgescheiden van Alles Wat Is, dat is het natuurlijk. Ik moet afgescheiden zijn, dat is de aard van het Universum, en het bewijs daarvoor is alles om me heen, ik kan alles zien, voelen en aanraken omdat het totaal afgescheiden is”.

De echte reden voor je gevoel van ontevredenheid is daarom zo diep begraven dat het bijna ontoegankelijk is en het is vervangen door een gevoel van ontevredenheid over je leven als een mens, het enige leven dat de meeste mensen als echt accepteren. Het gevolg is dat je wanhopig probeert om je aan te sluiten bij en één te zijn met anderen – ouders, broers en zussen, partners, clubs en religieuze, zakelijke en politieke organisaties – iedereen of iets dat dat gevoel van eenzaamheid of eenzaamheid verlicht of uitroeit.

Jullie werden als Een geschapen, om alleen te zijn, afgescheiden van de Bron, als het zelfs al mogelijk was, zou dat jullie onvoorstelbaar pijn en lijden veroorzaken. Toen maakte jullie de collectieve keuze om een spel van afscheiding te spelen!  Omdat jullie Gods creatieve kracht hebben, konden jullie een heel realistisch spel bedenken en construeren, en het heeft intense pijn en lijden tot gevolg gehad! Het is ONECHT!  Maar omdat jullie ervoor gekozen hebben om er volledig in ondergedompeld te zijn, lijkt het voor jullie de enige realiteit te zijn – geboorte als een mens, volwassen worden, uiteenvallend met het ouder worden – en dan eindigt jouw leven in de dood, die volkomen lijkt te zijn, het definitieve en onomkeerbare einde van je bestaan, en dat is wat mensen bang maakt.

Als mensen willen jullie eeuwig leven voor de goede tijden waarvan jullie denken dat het jullie recht is en, voor zover mogelijk, vermijden jullie om naar het eindpunt te kijken. Toch maken velen afspraken over ‘hoe de dingen zouden moeten zijn nadat ze zijn gestorven’, door het nalaten van precieze instructies in hun laatste testament of testamenten. Je bent iemand, iemand waarvan je denkt dat je die heel goed kent, en je wilt niet dat iemands leven wordt beëindigd.

Dat is volkomen natuurlijk omdat het voortkomt uit jullie vage herinnering aan het feit dat jullie inderdaad eeuwige wezens zijn, geschapen door God voor eeuwige vreugde. Maar omdat de onzichtbare arena – REALITEIT, Eenheid met en in de eeuwige Tegenwoordigheid van God – voor jullie ontoegankelijk is, kiezen jullie ervoor om eraan te twijfelen of er totaal niet in te geloven. In plaats daarvan kiezen jullie er meestal voor om alleen te geloven in datgene wat jullie menselijke zintuigen fysiek kunnen identificeren en interactie hebben met materiële zaken, voelend of onbezield.

Desalniettemin heeft jullie wetenschap de afgelopen paar honderd jaar het mogelijk gemaakt om toegang te krijgen tot delen van jullie materiële Universum die voor eeuwig onzichtbaar en onbekend is geweest. Er is een tendens om alles wat de wetenschap nog niet kan meten als kinderachtig bijgeloof af te wijzen, terwijl het tegelijkertijd blind vertrouwen stelt in een wetenschap die zich heeft moeten terugtrekken en veel “beproefde feiten van gezond verstand” moet vervangen wanneer ze later worden gevonden, als gevolg van nieuwe kennis die ontstaat, ontoereikend, foutief of fout is. Veel trots en vele reputaties zijn vernietigd, en toch wordt de wetenschap nog steeds geacht de enige normale manier te bieden om de mensheid vooruit te helpen. En het heeft inderdaad het ontwakingsproces geholpen, ook al is dat nooit de bewuste bedoeling geweest.

En nu tonen de nieuwste wetenschappelijke bevindingen, die totaal intuïtief tegenhouden wat jullie redenerende geesten zouden verwachten, aan dat er in feite geen fysieke wereld is “daarbuiten!” Er is slechts een oneindig gebied van pure energie dat niet kan worden gezien of gemeten en wiens aanwezigheid wordt aangetoond door wat er uit voortvloeit. Dat is een zeer alarmerende gedachte voor velen en daarom worden er grote inspanningen geleverd om die gedachte of dat concept in de kleine doos te laten passen die het fysieke en illusoire Universum is dat mensen als realiteit ervaren. En dit is zeer, zeer verwarrend voor de beperkte intelligentie van jullie menselijke geest om te begrijpen.

Het is echter niet nodig om het te vatten of te begrijpen, omdat jullie echt eeuwig en op elk moment Eén met Bron zijn. Jullie zijn eeuwig veilig en zeker als essentiële delen of holons (iets van het “geheel” dat deel uitmaakt van een groter “geheel”) van de Bron, het oneindige en eeuwige energieveld dat Alles Dat Is is. En dat veld is Oneindige goddelijke Wijsheid / Intelligentie / God / Liefde, of elke andere term die je kiest te gebruiken als een “naam” voor wat onuitsprekelijk is.

Elk onderdeel is een essentieel aspect van het Geheel, als er iets verloren of verwijderd zou worden, zou het Geheel onvolledig zijn, en dat is onmogelijk!   God Is. Niets meer dan dat kan gezegd worden als betekenis vereist is.

Wat een ieder van jullie kan en moet doen is je hart openen om de Liefde, dat jullie ware aard is, toe te staan ​​Zichzelf aan jou bekend te maken. Wanneer jullie je harten openen en zullen jullie de liefde waarin jullie eeuwig omarmd worden voelen. Ga dagelijks naar binnen om jezelf te vernieuwen als Eén met Bron, en bekrachtigd en versterkt te worden om je pad naar ontwaken te blijven volgen, en door op die manier   de hele mensheid vooruit te helpen naar zijn ontwaken.

Met zoveel liefde, Saul.

Bron: https://johnsmallman.wordpress.com/2018/01/12/as-humans-you-want-to-live-forever-for-the-good-times/

Vertaling: wakkeremensen.