Saul: Allen zullen de oneindige intensiteit van goddelijke liefde voelen. /13 dec. 2019

Saul:
Allen zullen de oneindige intensiteit van goddelijke liefde voelen.

Via John Smallman, 13 dec. 2019

Audio

Hier in de spirituele rijken, terwijl we over je waken en je ondersteunen, zijn we allemaal opgetogen over de vooruitgang die het menselijk collectief boekt, terwijl het doelbewust vooruitgaat op zijn weg naar ontwaken. Het is, met betrekking tot de tijd die eraan is besteed, een lange en zware reis geweest en velen hebben veel geleden vanwege de algemene onwetendheid of het gebrek aan begrip van het doel van het leven als mens. Toen de keuze werd gemaakt om scheiding van de Bron te ervaren, werd de enorme omvang en intensiteit van de staat van verwarring waartoe dit zou leiden, niet voorzien en kon niet worden voorzien. Zodra je de ervaring van afscheiding was ingegaan – hoewel het onwerkelijk was en is – werd je herinnering aan de realiteit vervangen door een droomachtig gebied, dat zowel je creatieve vaardigheden als de wijsheid om te begrijpen wat je had gedaan, enorm beperkte.

Aanvankelijk was het doel van het leven, toen jij je ervan bewust werd dat het een doel had, overleven. De menselijke vorm, die gemakkelijk werd beschadigd of gedood, had je voortdurende aandacht nodig, zodat je deze de benodigde energie kon geven: voedsel, beschutting en bescherming tegen alles wat schadelijk zou kunnen zijn. Er waren veel elementen in de droomomgeving die je had vervaardigd en die je op elk moment ernstig letsel of de dood zou kunnen opleveren. Het was daarom een ​​beangstigende omgeving, waarin soms snelle reacties nodig waren om te overleven en de levensbedreigende rampen die zich voordeden te vermijden, vaak zonder enige waarschuwing. Het leven als mens was aanvankelijk zeer veeleisend en maakte het soms noodzakelijk, dat je heel snel beslissingen moest nemen om voor je leven te vechten of om te vluchten op zoek naar veiligheid.

Na verloop van tijd vormde je families, stammen, ondersteunende gemeenschappen en later steden en natiestaten om een ​​gevoel van veiligheid en zekerheid te bieden. Maar er zouden altijd meningsverschillen ontstaan, één op één of tussen grotere groepen, die onvermijdelijk tot conflicten leiden. Terwijl de Tsunami van Liefde steeds intenser wordt naarmate meer en meer van jullie ervoor kiezen om zich dagelijks voor te nemen alleen maar te houden van hetgeen zich voordoet, hebben nu velen van jullie erkend dat conflicten nooit de problemen oplossen die in eerste instantie tot deze conflicten hebben geleid. Deze erkenning leidt tot veranderingen in opstellingen en gedragingen over de hele wereld, omdat de intentie om lief te hebben de perceptie van mensen over de betekenis van het leven en de manier waarop het geleefd moet worden, verandert.

Hoewel de mentaliteit van het militair-industriële complex op veel gebieden nog steeds krachtig is en op zeer corrupte wijze functioneert, stellen vele betrokkenen nu serieus vraagtekens bij haar filosofie. Zij   overleggen met elkaar om binnen het systeem praktijken en stimulansen vast te leggen om zijn oude en uiterst verouderde op conflict beluste mentaliteit volledig te veranderen. Een mentaliteit die al zo lang het leidende principe is en die zoveel leed heeft veroorzaakt en nog steeds veroorzaakt. Tegelijkertijd wordt zoveel onuitputtelijke schade aan de planeet aangericht, die je enig en totaal levensondersteunend systeem is voor zover je in vorm bent als mensen. De waanzin van eerdere methoden om met de problemen die zich voordoen voor de mensheid om te gaan, wordt nu duidelijk begrepen en ze worden verworpen. Inmiddels worden nieuwe methoden geïntroduceerd, die elk individu en het hele menselijke collectief respecteren en eren.

Dit is een tijd van enorme verandering, omdat de Tsunami van liefde de angst oplost die jullie al zo lang van elkaar scheidt en jullie uit elkaar drijft in strijdende partijen vol bedrog en wantrouwen. Tijden van verandering zijn altijd erg verontrustend, omdat veel dat verborgen was onthuld wordt. Hierdoor komt de egoïstische honger naar meer en meer macht over anderen aan het licht, drijfveer van zoveel mensen die invloedrijke posities bekleden in de politiek, in het leger of in grote industriële bedrijven. Egoïstisch gedrag en opstellingen worden door angst aangewakkerd en ontstaan ​​door het gevoel van volledige afscheiding van alles wat niet tot het zelf behoort en dat elk individueel bewust wezen in vorm ervaart. Hoewel de moderne wetenschap nu heeft aangetoond dat absoluut alles in vorm – van rotsen tot mensen – verbonden is met al het andere, is slechts een extreem klein aantal mensen zich van deze kennis en deze waarheid bewust. Ja, sommigen accepteren het intellectueel als een feit, omdat de wetenschap zegt dat het zo is, maar praktisch niemand weet het op de intense manier zoals iemand weet dat hij bestaat.

Wanneer dat intense innerlijke weten dat er slechts Eén is, breed gedeeld en ervaren wordt, dan verdwijnt angst en wordt liefdevolle samenwerking volledig gevestigd als de enige manier waarop levende wezens kunnen en willen communiceren of met elkaar omgaan. Wetende dat er maar Eén is, en dat ieder van jullie die Ene is, verwijdert onmiddellijk alle blokkades en barrières tegen liefde die zijn opgebouwd en versterkt over de eonen, dat je scheiding hebt ervaren door levens in vorm te leven. Wanneer dat gebeurt – en dat is je ontwaken – zullen allen de oneindige intensiteit van goddelijke Liefde voelen, die de enige omgeving is die bestaat, overvloedig en constant door hen stromend en zij zullen die ook door alle anderen voelen stromen.

De gelukzaligheid en de vreugde van dat weten dat je Eén bent, is waar jullie allemaal eeuwen naar op zoek waren. Je bent er nooit van gescheiden geweest, maar je hebt een extreem lang, voortdurend en angstaanjagend gevoel gehad dat je er alleen voor staat en ervan gescheiden bent, puur omdat je de collectieve keuze hebt gemaakt om jezelf onder te dompelen in de droom die zich aan jou voordoet als fysieke realiteit. Die onwerkelijke staat lijkt volkomen reëel, omdat de overgrote meerderheid van mensen zichzelf volledig identificeert als alleen hun individuele fysieke lichaam, volledig gescheiden van andere fysieke lichamen, die hen kunnen aanvallen en pijn doen.

God, Bron, de allerhoogste Wijsheid en Intelligentie, is oneindige en absoluut onbeperkte energie: LIEFDE. En jullie gebruikten slechts een klein deel van de kracht die constant door dat veld stroomt om onwerkelijkheid te construeren. De droom, die je ervaart als het enorme multiversum, waarin jullie als ogenschijnlijk kleine onbeduidende wezens die slechts een ogenblik in vorm aanwezig zijn, je leven ervaren.

Het enige punt om op te merken is dat het onwerkelijk is; dat het je zelfs geen enkel moment zal of kan inkapselen, omdat er niets is dat LIEFDE kan inkapselen, beperken of beperken, wat Jij eeuwig bent. Vier de Realiteit en accepteer dat je op het punt staat je te herinneren wie JIJ bent, ontwakend in Gods goddelijke Realiteit. Jouw goddelijke Realiteit, waarin je bestaat en altijd hebt bestaan ​​in eeuwige en – in menselijke termen – absoluut onvoorstelbare vreugde.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald door Winfried