Saul: Afscheiding van de goddelijke Aanwezigheid is onmogelijk!

Saul:
Afscheiding van de goddelijke Aanwezigheid is onmogelijk!

Gechanneld door: door John Smallman – 7 September 2021

AUDIO: 

Wij zijn allen Eén, omdat er slechts Eén is. Niet meer dan de Ene is noodzakelijk of mogelijk. In deze Eenheid is er oneindige Liefde, Vrede en Vreugde, die jullie, als mensen in vorm, niet eens kunnen bevatten, omdat de liefde die jullie tussen elkaar ervaren bijna zonder uitzondering voorwaardelijk is!

Liefde is. Liefde is zonder voorwaarden van welke aard dan ook en diep in jullie zelf is er een bewustzijn, een weten, van deze goddelijke Waarheid, die jullie in staat stelt te VERTROUWEN, dat Gods Wil altijd volmaakt wordt bereikt, precies zoals bedoeld. Maar soms zijn jullie vervuld van twijfel, omdat jullie aandacht besteden, vaak te veel aandacht, aan wat jullie nieuwsmedia melden over situaties over de hele wereld die veel leed veroorzaken voor zovelen. Het is goed je ervan bewust te zijn dat velen lijden, zodat je eraan herinnerd wordt minstens eenmaal per dag de intentie te hebben om alleen maar Liefdevol te zijn, wat er ook in je dagelijks leven opkomt en de energie van Liefde en Mededogen te sturen naar hen die lijden.

Maar blijf niet stilstaan bij hun lijden, zelfs als je fysiek in hun aanwezigheid bent, misschien om hun hulp en steun te bieden bij het omgaan met de situaties die hen zojuist lijken te zijn overkomen, of die al lange tijd voortduren. Je verdiepen in hun lijden, je inbeelden dat je daar samen met hen lijdt, put je energie alleen maar uit, wat voor jou tot een burn-out leidt en het helpt of verheft degenen die lijden niet.

Terwijl de intentie om alleen maar liefdevol te zijn en dan die intentie in praktijk te brengen, uiterst krachtig is. Want jullie zijn allemaal uiterst machtige goddelijke wezens die een tijdelijke fysieke ervaring hebben. Dus laat je twijfels je er niet van overtuigen dat alleen dit doen, ineffectief is; dat is het niet! Jullie kozen ervoor om op dit punt in de spirituele evolutie van de mensheid en het daaruit voortvloeiende ontwakingsproces te incarneren, precies om hier NU te zijn, het collectief te helpen bij het ontwaken, door Liefde te kanaliseren naar allen die ervoor kiezen hun hart te openen om het te ontvangen. Er is alleen LIEFDE, jullie weten dat. Het is de Realiteit!

Jullie huidige doel, als mensen in vorm, is om Liefde te delen en uit te breiden naar het hele collectief, terwijl het ontwaakt.  Het moet Liefde voelen en ervaren om te kunnen ontwaken. Onderschat daarom niet het belang van jullie huidige aardse incarnatie, want, het is Vitaal!   Onthoud dat er geen ongelukken of toevallige gebeurtenissen zijn. Alles heeft een doel, ook al lijkt dat doel onlogisch wanneer je het intellectueel probeert te begrijpen in de illusoire staat die je als mens in vorm ervaart. Jullie intellectuele vermogens zijn uiterst beperkt, vooral wanneer jullie ze alleen gebruiken zonder jullie intuïtie, jullie hartenkennis. Daarom, OPEN JE HART!

Ga minstens één keer per dag naar binnen, naar je heilige innerlijke heiligdommen. Ieder heeft zijn eigen heilige innerlijke ruimte. Je hoeft daar geen vaste tijd door te brengen, een moment is genoeg, om uit te rusten, te ontspannen, een pauze te nemen van je dagelijkse activiteiten, te mediteren, of Gods Liefde voor jou te overdenken. Terwijl je daar bent, maak er een punt van je hart te openen en Liefde uit te nodigen om binnen te komen. Liefde/God/Bron is er altijd, in afwachting van jouw uitnodiging om zich met jou te verenigen in Eenheid en harmonie. Liefde eert je altijd en zal je aandacht niet opeisen, maar zal altijd onmiddellijk op je uitnodiging reageren!

Misschien heb je je vaak ontspannen in die heilige innerlijke ruimte en heb je nooit de Liefde gevoeld en je dus alleen gevoeld, ongezien. Waarop je ego’s je vertellen dat het dom van je was om te verwachten dat je iets zou voelen, omdat je natuurlijk totaal onwaardig bent voor Gods Liefde of aandacht.

Deze gedachte of overtuiging is volkomen ongeldig. Laat het los!

Als een goddelijk wezen, liefdevol geschapen door God, ben jij volmaakt! Hoe zou je anders kunnen zijn dan dat. En God houdt je altijd vast binnen het energieveld van oneindige Liefde, dat ALLES is. Elk voelend wezen is eeuwig de Liefde van God waardig. Jullie ego’s kunnen wijzen op heiligen en heilige mensen om jullie voor te houden dat zij Gods Liefde waardig zijn vanwege het heilige leven dat zij hebben geleefd, terwijl het overduidelijk is dat jullie dat niet zijn. Accepteer die gedachte, dat gevoel of die emotie niet als geldig, want dat is ze niet; wijs ze af en nodig God uit in je hart. God is altijd bij je, wachtend op die uitnodiging. Er zijn maar weinigen onder jullie die geen echtgenoot, partner, vriend of familielid hebben die veel van je houdt en van wie je liefde aanvaardt. Welnu, weet dat Gods Liefde voor jou oneindig veel groter is dan alles wat een mens in gedaante met jou zou kunnen delen en naar jou zou kunnen uitbreiden. Besef dat de menselijke liefde die jij aanvaardt een duwtje van God is om onmiskenbaar aan te tonen dat jij inderdaad de liefde, de Liefde van God, volkomen waardig bent.

Allen in vorm zijn op een pad van spirituele evolutie, van ontwaken tot hun onafscheidelijkheid van Bron, van Moeder/Vader/God. De meesten van jullie die dit lezen weten dit. Toch zien velen van jullie zichzelf nog steeds als onwaardig voor God, voor Liefde. Welnu, velen die jullie heiligen noemen – ongeacht de religie waartoe zij behoren of die zij aanhangen – waren net als jullie vervuld van twijfels over hun waardigheid van Gods Liefde. Je onwaardig voelen is een misvatting. Niemand is de goddelijke Liefde onwaardig – absoluut niemand!

Stop met oordelen! Wanneer je anderen negatief beoordeelt, projecteer je voor het grootste deel je eigen negatieve zelfoordelen, je gevoel van onwaardigheid, uit en weg van jezelf om jezelf in staat te stellen je beter over jezelf te voelen. Dat werkt niet, of wel?

Dus begin nu te begrijpen dat iedereen altijd zijn best doet in het nu-moment en dat wat je ook als negatief oordeel over hen uitspreekt, het beste is wat ze nu kunnen doen. Als je dit begint te beseffen en hen daarom vergeeft, omdat je begrijpt dat je negatieve oordeel over hen ongeldig is, zal je op een plek in jezelf komen, waar je zelfvergeving vindt. Die plek is natuurlijk je heilige innerlijke heiligdom, waar de Liefde altijd aanwezig is en wacht op een uitnodiging van jou om je hart binnen te komen.

Bied het aan en voel de Liefde als Die je hart vult en je eigen egoïstische en volkomen ongeldige gevoel van onwaardigheid oplost.

Onthoud, je bent Liefde, omdat je Eén bent met God, Die je in en uit Liefde geschapen heeft en dat daarom afscheiding van de goddelijke Aanwezigheid onmogelijk is!

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling:  Winfried