Jullie leven onafscheidbaar in de aanwezigheid van de Ene……….

Jezus:

JULLIE LEVEN ONAFSCHEIDBAAR IN DE AANWEZIGHEID VAN DE ENE, GELIEFD EN GEKOESTERD VOORBIJ JULLIE VERMOGEN OM DAT VOLLEDIG TE BEGRIJPEN.

Via John Smallman – 6 Januari 2021

Audioblog

Er komt voor iedereen overal emotioneel SPUL naar boven dat voor velen onrustbarend, verwarrend en zelfs beangstigend kan zijn. Te veel afleidingen – COVID-19, de presidentiële verkiezingen in de VS, Brexit, om er maar een paar te noemen – leiden jullie en vele, vele anderen af van je innerlijke werk. Dat werk is absoluut noodzakelijk en dat is om liefdevol  te zijn, wat er zich in jullie persoonlijke levens ook voordoet of wat er ook in het wereldnieuws gerapporteerd wordt. Afleiding van dat werk mag niet worden toegelaten om je af te houden van het naar binnen gaan wanneer jullie ’s morgens wakker worden, iedere keer wanneer jullie door de dag een momentje vrij hebben en voordat jullie ’s nachts gaan slapen, om te ontspannen in de vrede en de Liefde van jullie heilige innerlijke tabernakels. Jawel, natuurlijk moeten jullie aandacht besteden aan je dagelijks menselijke levens, maar sta niet toe dat die dagelijkse klussen en verplichtingen jullie je innerlijke werk doen vergeten. Jullie incarneerden om nu hier te zijn om dit werk te doen, om te helpen bij het ontwaken van de mensheid. Dat gevoel van weten, van doel, is bij velen van jullie verwaterd of minder dan helder zichtbaar vanwege de beperkingen die het mens-zijn jullie oplegt en die een groot deel van jullie bewustzijn vertroebelt, zowel jullie aardse taak alsook die van jullie hemelse aard.

Veel mensen hebben een ingekerfd gevoel dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze onwaardig zijn, dat er niemand van hen kan houden, maar dat ze volledig hulpbehoevend zijn. Jazeker, als mensen in een vorm zouden jullie je levens liefdevoller en met meer compassie kunnen leven en velen van jullie hebben die intentie geplaatst en telkens weer opnieuw geplaatst om dit te doen, maar dan zijn jullie geneigd om jezelf – wanneer jullie jezelf een fout zien maken of iets mislukt is –  zeer hard en negatief te oordelen. Als mensen hebben jullie er voor gekozen om de les te leren dat jullie geïncarneerde Liefde zijn en kansen om dit te leren worden jullie geregeld aangeboden en soms beseffen jullie dit niet op het moment of zelfs kort daarna. En wanneer jullie dat uiteindelijk wel  beseffen, berispen jullie jezelf voor het niet bewust zijn op het moment dat ze plaatsvonden. Wanneer jullie dubben met dit soort zelfoordelen en jullie je afvragen hoe het mogelijk kon zijn dat jullie jezelf hebben toegestaan om te zeggen of te doen wat jullie zeiden of deden, tappen jullie je eigen energie af en versterken het gevoel van niet goed genoeg te zijn. En dat doen is deprimerend, tapt jullie energie af want het sluit jullie af van Liefde.

Onthoud, jullie zijn perfecte goddelijke wezens. Het is alleen maar dat de Waarheid hiervan verborgen is vanwege de beperkingen van de menselijke vorm. En bij dat herinneren, herinner je dan ook dat jullie perfect werden geschapen door God, Die jullie geheel en al Bemint, zonder jullie ook maar voor een moment te oordelen. In die wetenschap, vergeef jezelf, stop met het vastklampen en het telkens weer heroverwegen van je fouten en vergissingen, die in ieder geval over en uit zijn en ga door in de wetenschap dat jullie altijd en eeuwig bemind worden terwijl jullie onafscheidbaar verblijven in de Aanwezigheid van de Ene en worden bemind en gekoesterd ver voorbij jullie vermogen om dat volledig te bevatten wanneer jullie nog in de vorm zijn.

Ontwaken is jullie bestemming, want het proces van ontwaken werd ingesteld op het moment dat jullie er voor kozen om afscheiding te ervaren – net een moment geleden. Het milieu van afscheiding dat jullie collectief hebben gevestigd is, in haar presentatie aan jullie van onwerkelijkheid als Werkelijk,  uiterst overtuigend. Wat Werkelijk is, is helemaal prachtig, vredig, accepteert, bemint en eert jullie allemaal, op ieder moment van jullie eeuwige bestaan. Werkelijkheid is waar jullie op ieder moment zijn – er is nergens anders! Dit is verwarrend voor jullie want jullie willen allemaal geliefd worden en toch, overal waar jullie kijken zie je het tegenovergestelde – angst, kwaadheid, haat, verbittering en wanhoop – het leven kan dus hopeloos lijken, dat is het niet! Jullie boeken allemaal enorme vooruitgang op je persoonlijke en meest prachtig ontworpen en unieke paden naar Huis.

Wanneer jullie wanorde, situaties, problemen in relaties, die volledig uit enig evolutionair of spiritueel doel lijken te zijn verwijderd, is dat menigmaal helemaal niet duidelijk. De ervaring van het menselijke leven is voor ieder mens persoonlijk. Dat was de bedoeling waarmee het collectieve gevecht met afscheiding werd ontworpen. Jullie ervaren het leven allemaal op je eigen unieke manier. Jullie ervaring is anders dan die van wie dan ook. Jullie kunnen niet weten wat het pad van iemand anders is en daarom is het niet dienstig om iemand op het ‘rechte pad’ proberen te brengen, want jullie kunnen dat op geen enkele manier kennen of waar het is of waar dat hen zou kunnen brengen.

Wat jullie wel kunnen doen is iemand ondersteunen die in de problemen zit, die pijn heeft of lijdt, door er voor hen te zijn, en hen opzoekt, van hen houdt en naar hen luistert. Jullie weten allemaal, wanneer iemand zijn aandacht op jou vestigt – je duidelijk ‘ziet’ en naar je luistert – voelen jullie jezelf veel beter, jullie voelen dat jullie er voor die persoon ‘toe doen’, jullie voelen je geaccepteerd. Iedereen wil geaccepteerd worden en Liefde is acceptatie. Ze accepteert altijd onvoorwaardelijk want dat is wat Liefde is. Ze stelt nooit voorwaarden want die zijn er niet.

Het voorbije jaar zijn de mensen meer losgeraakt van elkaar, meer afgescheiden van elkaar dan als normaal zou worden geacht en dit is uiterst verontrustend en verwarrend voor hen geweest. Daarom, diegenen onder jullie die deze liefdevolle boodschappen lezen of beluisteren moeten hun intenties om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt, intensiveren. Jullie ontdekken ongetwijfeld dat er veel meer voor jezelf ontstaat, net als voor het menselijke collectief en de redenen waarom dit zo is zijn heel duidelijk, wanneer jullie je eigen zaakjes, die intensiveren terwijl die opdoemen, erkennen, bedanken en loslaten – jullie hebben het allemaal voorgeprogrammeerd als onderdeel van je levenspad om een duwtje te geven of om je aan te zetten naar het ontwaken. Wanneer jullie het loslaten in plaats van er op te reageren, vestig dan je aandacht op het bedanken voor wat het jullie geleerd heeft, want, dit doen, laat binnenin jullie de kracht en een intens verlangen vinden om alleen maar liefdevol met anderen om te gaan. En dat is waarom jullie nu in een menselijke vorm geïncarneerd zijn.

Jullie persoonlijke taak is het om liefdevol te zijn. Dit betekent niet dat jullie je eigen soevereiniteit moeten opgeven of moeten instemmen met liefdeloze meningen of overtuigingen. Spreek en handel in de plaats daarvan gewoon op manieren die overeenkomen met Liefde, terwijl jullie niet betrokken raken bij oordelen van anderen. Ieder mens heeft, terwijl ze hun menselijke levens leefden, meer dan genoeg oordeel en kritiek ervaren en – zoals jullie heel duidelijk kunnen zien – leidt dit enorm naar ongelijkheid –  VERDELEND!

Allen zijn Eén. Word dus wakker en stop om je in te laten met alles wat onenigheid brengt. Gun anderen hun verschillende meningen zonder de behoefte te voelen om hen ofwel te corrigeren of het met hen eens te zijn. Wanneer je echt kunt luisteren naar andermans situatie en perceptie, kan verschil van mening heel inspirerend zijn, want dat kan je vredig en lief ieder gebrek dat binnenin jezelf bestaat laten zien. Verschil van mening is normaal – ik hou van koekjes, jij houdt van cake – en hoeft geen onenigheid op te wekken. In de plaats daarvan, eer hen met wie je het oneens bent en je zult heel vaak tot de ontdekking komen dat ze jullie ook zullen eren. Dit zal jullie beiden in staat stellen om vrij en gelukkig verder te gaan door elkaars individualiteit te accepteren in plaats van elkaars meningsverschil als verkeerd te beoordelen en dan wrok of grieven naar elkaar toe te koesteren, die, vanzelfsprekend, jullie eigen energie aftappen en jullie moe, boos en bedrukt laten voelen. LEEG!

Wanneer je je zo voelt, komt dat omdat je er voor gekozen hebt om geërgerd te zijn over andermans overtuigingen, houdingen of gedrag en dan blijft vasthangen aan hoe oneerlijk of onredelijk zij zijn. Maar waarom zouden jullie je aandacht vestigen op “spul” dat jullie leeghaalt? Dat heeft absoluut geen zin. Wanneer jullie anderen nodig hebben om het met je eens te zijn, betekent dit dat jullie jezelf niet accepteren. En waarom doen jullie dat niet? God accepteert jullie geheel en al zoals jullie zijn. Eer Haar dus door jezelf te accepteren. Zelfoordeel staat niet in lijn met Liefde. Laat dat dus los, het is niet waar en geniet van de vrede die er voor in de plaats komt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: Sjra