Jullie Goddelijke en Heilige Doel – Jou Zijn Nu!

Jullie Goddelijke en Heilige Doel – Jou Zijn Nu!

Gechanneld door John Smallman – 23 Januari 2022

Allen zijn Een, en jullie weten dat allemaal.  Maar vanwege “de regels van het spel” – het zijn van een mens in vorm – hebben jullie jezelf toegestaan deze eeuwige en onveranderlijke Waarheid te vergeten.  Het ontwakingsproces, waaraan het menselijk collectief onlangs collectief heeft besloten deel te nemen, gaat nu zeer snel vooruit.  Jullie zien hier prachtige tekenen van op vele plaatsen en in vele omstandigheden – en toch twijfelen jullie!  Laat die twijfels los, want ze zijn, net als de illusie/droom, onwerkelijk.  Twijfels hebben en erbij stilstaan is een keuze die velen van jullie blijven maken – kies ervoor dit niet langer te doen, en wanneer er twijfels in jullie bewustzijn opkomen, verwerp ze dan onmiddellijk, blijf er niet bij stilstaan.

Ja, velen op Aarde ervaren groot lijden, en “door in de wereld te zijn, maar er geen deel van uit te maken” kunnen jullie je hiervan volledig bewust zijn zonder die ervaring aan te gaan.  Telkens wanneer dit bewustzijn bij je opkomt door weer een verontrustend nieuwsbericht, of omdat iemand die je kent en liefhebt, of zelfs jijzelf, lijdt, herinner jezelf er dan aan dat er alleen Liefde is.  Stuur dan Liefde/Healing naar die lijdende(n) waarvan je je bewust bent geworden, maar zonder in dat lijden meegezogen te worden en dus toe te laten dat je energie wordt weggezogen door enig gevoel van schuld of schaamte dat je kunt voelen in het besef dat allen een zijn, en misschien dan te voelen of te geloven dat jij misschien ook op de een of andere manier verantwoordelijk bent.  Jullie hebben al je energie nodig – en jullie hebben er een grenzeloze overvloed van in elk moment – om de volheid van Liefde/Healing te kunnen sturen naar hen die het nodig hebben.

Jullie hebben allemaal de krachtige en verheffende energie van liefde en aanvaarding ervaren wanneer je in de aanwezigheid bent van een zeer liefdevol persoon.  Welnu, jullie hebben allemaal die kracht, en wanneer jullie ervoor kiezen om in vrede te zijn in jezelf, ongeacht wat er om je heen gebeurt, dan is het volledig beschikbaar voor jullie om het te sturen naar waar jullie intuïtief geleid worden om het te sturen.  Zoals we al eerder hebben besproken, zijn jullie nu op Aarde, precies waar jullie nu zijn, omdat jullie voor je incarnatie de wijze, edelmoedige en prachtige beslissing hebben genomen om zo volledig mogelijk te helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid.  Jullie doen dat nu, dus laat je niet afleiden van je goddelijke en heilige doel door ego-gestuurde twijfels van onbekwaamheid, schuld, schaamte of onwaardigheid die kunnen opkomen – Jou Zijn Nu!

Jullie zijn Liefde, dat weten jullie tot in het diepst van je wezen, en toch blijven jullie ego’s afknabbelen aan jullie volkomen legitieme recht om in jezelf te geloven en op jezelf te vertrouwen, jouw intuïtie, jouw innerlijk weten.  Hun enige doel is jullie af te leiden van jullie werkelijke doel, waaraan jullie zo vaak twijfelen, door jullie geest te vullen met een stortvloed van gedachten die absoluut geen nuttig doel dienen.  Jullie zijn hier om te Zijn, en om de Liefde te tonen die jullie Zijn.  Dat is wat jullie werkelijke zijn betekent.  Laat jullie niet meeslepen in gedachten of discussies over de immense schade die zovelen aanrichten, of over wat anderen zo veel liefdevoller en effectiever kunnen doen dan jullie.  Jullie ZIJN waar jullie horen te zijn.  Jullie hebben ervoor gekozen om te zijn waar je nu bent, omdat het voor jullie de meest effectieve plek is om nu te zijn, op dit moment.  In een ander moment kun je heel goed ergens anders zijn, maar nu ben je hier, je bent voorbestemd om hier te zijn, dus ZIJN jullie hier.

In dit huidige moment ben je altijd precies waar je bedoeld bent te zijn, en dit is waar in elk moment.  Ja, soms zou je willen dat je ergens anders was, vooral als je – lichamelijk, emotioneel, psychologisch of spiritueel lijdt – maar begrijp dat elk persoonlijk lijden een waarschuwing is om je te helpen de lessen te leren die je op je menselijke levenspad hebt gelegd, en waaraan je, wat de reden ook moge zijn, niet voldoende aandacht besteedt.  Jullie ego-gedreven dak-brein geklets zal proberen jullie af te leiden met gedachten als: “Ik heb dit niet nodig; dit is niet eerlijk; ik doe echt mijn best dus waarom gebeurt dit?”

Herinner jezelf er regelmatig aan dat je bent waar je bent door je eigen vrije wilskeuze.  Het is duidelijk dat dit vaak niet het geval blijkt te zijn, en jullie ego’s proberen graag, soms met succes, om jullie ervan te overtuigen dat er iets ‘fout’ is gegaan.  Jullie kunnen er zelfs in slagen jezelf ervan te overtuigen dat dit waar is!  Ontevredenheid met de manier waarop je leven zich lijkt te ontvouwen, komt vaak voor, vooral wanneer het gepaard gaat met intens lijden van welke aard dan ook.  Onthoud dat je bent waar je voor gekozen hebt, dus wat je op dit moment doet of nalaat kan heel goed een ervaring zijn om je te helpen groeien in wijsheid en zelfaanvaarding.  Wat je ervaart dat je van streek maakt of stoort is bijna altijd te wijten aan je eigen perceptie of oordeel over een kwestie, niet aan de kwestie zelf.  Het komt allemaal neer op het vertrouwen op je intuïtie, jouw innerlijke leiding, en dan met Liefde omgaan met wat zich voordoet, in plaats van met door angst gedreven woede, wat vaak een standaardmodus is voor degenen die in vorm zijn en ‘het spel’ spelen.

Wat je ook ervaart als mens in vorm – vrede, liefde, geluk, pijn, lijden of wrok – neem een time-out om jezelf eraan te herinneren dat je ware aard Liefde is, dat je altijd onafscheidelijk Eén bent met de Bron, en dat je in de situatie bent die deze ervaringen oplevert om, door je liefdevolle aanwezigheid, anderen bij te staan die ook verschillende moeilijkheden ondervinden.  Dit is geen geval van proberen “spiritueel belangrijk” te zijn in de ogen van anderen, want als je vanuit je hart komt en alleen liefde aanbiedt, zul je enorm succesvol spiritueel werk doen – en het is nauwelijks werk!  Gewoon zijn wat je bent – Liefde – is je doel, want jouw aanwezigheid duwt anderen zachtjes in de richting van hun eigen ontwaken.

Allen zijn nu aan het ontwaken!  Maar omdat de illusie massaal in tijd is geïnvesteerd, is het idee dat allen op een pad zijn om samen te ontwaken uiterst moeilijk voor jullie om er vat op te krijgen.  Herinner jezelf eraan dat de materiële wereld, vorm en substantie, onwerkelijk zijn.  Alleen Moeder/Vader/God, Bron, Liefde is Werkelijk.  Jullie weten dit diep in jezelf, en als jullie ervoor kiezen om je hier steeds meer bewust van te worden, zullen de wereldse problemen die jullie allemaal tegenkomen steeds minder verontrustend voor jullie zijn.  Vertrouw op God, op Liefde en op jezelf, want door dit te doen geef je je over aan de goddelijke Wil en sta je Liefde toe om je in elk moment van je menselijk bestaan te bekrachtigen en te leiden.  Ja, er zullen zich nog steeds problemen voordoen, maar je zult merken dat je in staat bent ze aan te pakken door ze liefdevol aan te pakken, en dan zal elke egoïstische behoefte om de controle te hebben wegvallen, en je zult merken dat je in wezen vrede hebt en veel beter in staat bent om anderen bij te staan.  Dan zullen jullie je steeds meer bewust worden van de vrede en tevredenheid die anderen in jullie aanwezigheid vinden.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org