Jezus: Wijsheid – jullie spirituele ondersteuningsteam biedt jullie altijd zachtaardige begeleiding

Jezus:
Wijsheid – jullie spirituele ondersteuningsteam biedt jullie altijd zachtaardige begeleiding.

22 Juli 2019 / door John Smallman

Audio

De tekenen van de uiterst prachtige ontwaking van de mensheid zijn helder zichtbaar, omdat steeds meer er voor kiezen om zich bezig te houden met contemplatieve  of fysieke activiteiten om te helpen bij deze uiterst prachtige gebeurtenis. Het proces van ontwaking gaat gestaag door en er is niemand op aarde die volledig onbewust blijft dat er iets van groot belang aan het gebeuren is. Een grote loslating vindt plaats terwijl veel verborgen of ontkende woede, haat, verbittering en wrok in het bewustzijn van de mensen omhoog komt en hen choqueert. Er zijn er maar weinig die aspecten van zichzelf, die omhoog kwamen, niet begraven of ontkend hebben en waarop gereageerd werd wanneer ze dachten aangevallen te worden, fysiek of psychologisch. Die aspecten die niet in lijn liggen met jullie ware aard – Liefde – moeten worden losgelaten want dat zijn heel effectief het scherm of de sluier die jullie ware aard voor je verbergt en jullie je afgescheiden, verlaten en onbemind doen voelen.

Liefde is de levenskracht die jullie menselijke vorm doorstroomt en ze is immense krachtig wanneer jullie Haar toelaten. Jullie kunnen haar niet volledig afsluiten en jullie zouden dat ook niet willen want de dood van jullie menselijke vorm zou er op volgen. Hoewel, jullie onbeminnelijke gedrag en overtuigingen houden jullie af van de volle toegang van Haar enorme kracht – de kracht om bergen te verplaatsen! Jullie kunnen dus begrijpen waarom jullie deze blokkades moeten loslaten om zelf te kunnen ontwaken en dat is wat er nu over de hele wereld aan het gebeuren is terwijl mensen schijnbaar choquerende en onvoorstelbare herinneringen aan verleden gedachten en acties vinden, die ze ontkend of weggestopt hadden en die onverwacht in hun gewaarzijn naar boven komen. Dit gaat gepaard met een gevoel van schuld en schaamte. Ook dit moet worden losgelaten.

Ten eerste, jullie zijn de geliefde kinderen van God en zijn daarom eeuwig en altijddurend bemind. Ten tweede, omdat de omgeving waarin deze schijnbaar beschamende gedachten en acties zich voordeden onwerkelijk is, gebeurden ze niet echt. Jawel, voor jullie in de vorm lijkt het zeker wel zo, maar dat was allemaal een deel van de onwerkelijke nachtmerrie van waaruit jullie in het proces van ontwaking zitten. Jullie dienen jezelf je eigen klaarblijkelijke misdragingen te vergeven en jullie dienen ook alle anderen de hunne te vergeven. God heeft jullie vergeven wetende, zoals Hij doet, dat niets ongepast is gebeurd en dat jullie Zijn geliefde kinderen blijven, die enige vergissingen hebben begaan die uiterst perfect worden gecorrigeerd en losgelaten.

Jullie zijn allemaal kinderen geweest en velen van jullie hebben zelf kinderen, dus zijn jullie je heel goed bewust van de moeilijkheden en problemen die zich voor iemand voordoen terwijl men opgroeit van het beginstadium naar volwassenheid. Jullie begrijpen allemaal dat er dingen worden gezegd en gedaan die pijnlijk zijn om te ervaren en die lijden, schuldgevoel en schaamte veroorzaken. Maar jullie weten ook dat jullie van deze ervaringen, lessen geleerd hebben die bewezen hebben van onschatbare waarde te zijn. In een menselijke vorm zijn is een doorgaande leerervaring en terwijl lessen zichzelf aandienen, geleerd en begrepen worden, ontwikkelt zich volwassenheid en die uiteindelijk naar een zekere wijsheid leidt.

Wijsheid begrijpt dat lessen moeten worden geleerd en begrepen en ze weet dat er, als onderdeel van de menselijke leerervaring, ongelukken, wangedrag en wraakzuchtige woorden en handelingen zullen plaatsvinden, terwijl iemand langs het pad van de spirituele evolutie vordert, het hoofdpad dat de mens, voorafgaand aan zijn incarnatie, gepland en ontworpen heeft, om in staat te zijn om het te volgen en de gewenste lessen te leren. En die wijsheid weet dat beschamen en beschuldigen iemand niet in het geringste helpen. Wanneer jullie er voor kiezen er naar te luisteren, biedt wijsheid – jullie spirituele ondersteuningsteam – jullie altijd zachtaardige begeleiding aan en moedigt jullie altijd aan om op jezelf te vertrouwen wanneer jullie handelen vanuit integriteit en jezelf te vergeven voor iedere vergissing die jullie maken. De vergissingen zijn lessen die jullie moesten leren en jullie zouden jezelf niet hardvochtig moeten veroordelen ze te maken, of voor hen te laten gebeuren en zeer zeker niet de meest pijnlijke last op je nemen – schaamte – omdat het geen enkel bruikbaar doel dient en enkel leidt naar een enorme terughoudendheid om, terwijl jullie voortgaan, vol deel te nemen aan het leven, terwijl dat nou net is waarom jullie incarneerden.

Vergissingen zijn onvermijdelijk. Ze zijn een wezenlijk deel van het evolutionaire proces. Evolutie is menselijk en de mensheid evolueert al sinds het moment van de schijnbare afscheiding. Zolang jullie in de menselijke vorm verblijven zijn jullie in staat om te evolueren, want evolutie is een doorgaand en eindeloos proces voor hen in de vorm. Hoewel, velen zijn hiervan afgeleid door de vele verleidende mogelijkheden die het leven in vorm hen biedt, of uit angst om fouten te maken of om het mis te hebben. Vandaar, incarnatie is altijd beschikbaar om je bezig te houden met nieuwe mogelijkheden voor je spirituele evolutie.

Vaak, wanneer een entiteit de menselijke vorm achterlaat en terugkeert naar de niet fysieke rijken is het verbazingwekkend en choquerend hoeveel prachtige gelegenheden voor spirituele ontwikkeling haar werden aangeboden die ofwel niet werden gezien of gekozen werden om te negeren. Maak jullie zelf hierover geen zorgen, want dit zal zeer zeker niet leiden tot hardvochtig oordeel of straf wanneer jullie je fysieke vorm afleggen – dat is uiterst onmogelijk in een Werkelijkheid waar er alleen maar Liefde is.

Wat er gebeurt is dat een uiterst liefdevol wezen jullie warm begroet en jullie volledig en helemaal accepteert, precies zoals jullie zijn en jullie begeleidt terwijl jullie de keuze maken om ofwel opnieuw te incarneren of in de niet fysieke rijken te blijven. Er is geen druk, oordeel, schaamte of blamage. Alleen maar een uiterst liefdevol welkom terwijl ieder lijden of spijt wordt losgelaten en geheeld.

Het overgaan van de menselijk vorm terug naar de niet fysieke rijken is altijd een grote vreugde terwijl de Liefde die is Al Dat Is degene die terugkeert naar Huis omarmt. Echter, in de vorm is het essentieel om iedere gelegenheid die deze toestand jullie aanbiedt om je spirituele evolutie te bevorderen, te gebruiken, want deze gelegenheden zijn alleen beschikbaar voor hen in de vorm en – zoals eerder gezegd – wanneer een entiteit de vorm achterlaat en terugkeert naar Huis, is ze vaak gechoqueerd wanneer ze zich bewust wordt van de vele prachtige kansen ze niet zag of verkoos te negeren.

Daarom, leef voluit als mens terwijl jullie in de vorm verkeren en bekrachtig je evoluerende spiritualiteit door dagelijks naar binnen te gaan, naar jullie heilige innerlijke tabernakel en plaats de intentie om alleen maar liefdevol te zijn, wat er zich ook in je dagelijkse leven mag voordoen. Dit te doen brengt jullie vrede en voldoening en een innerlijke intuïtie die weet dat jullie op je pad zijn en het leven leiden dat jullie voor je incarnatie gepland hebben. En dat weten geeft jullie de kracht, de motivatie en het enthousiasme die het leven tot een genot maken en die jullie de immense waarde demonstreert van de ervaring van een leven als mens.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra