Jezus: Wakker zijn is jullie door God gegeven recht.

Jezus:
Wakker zijn is jullie door God gegeven recht.

6 november 2021 / Door John Smallman

AUDIO:

Alles ontvouwt zich precies zoals onze lieve en geliefde Vader het wil. Dat doet het altijd!  Geen andere ontvouwing is mogelijk. Sta jezelf daarom toe om te ontspannen terwijl de Tsunami van Liefde doorgaat met het warm en volledig omhullen van de Aarde en alle bewuste levens die op dit moment een zeer realistisch, maar volkomen onwerkelijk gevoel van afgescheidenheid ervaren als individuele wezens.

Alleen Liefde is Werkelijk, niets anders is nodig of mogelijk, zoals jullie allemaal diep in je wezen weten, ook al lijkt dat besef op dit moment niet beschikbaar of voor jullie verborgen te zijn. Dit is niet het geval, het is niet voor jullie verborgen, jullie hebben er alleen voor gekozen niet in staat te zijn de Werkelijkheid te zien, te voelen of te kennen, terwijl jullie je blijven bezighouden met het drama dat het mens-zijn met zich meebrengt. In de loop der eeuwen zijn er heel wat mensen geweest die, na jaren of levens bezig te zijn geweest met dit drama, zichzelf bewust hebben laten worden van hun goddelijke aard en die deze kennis vervolgens hebben gedeeld met iedereen die hen daarom vroeg. Vaak zijn zij die erom vragen niet in staat te aanvaarden of te begrijpen wat hun wordt aangeboden, omdat zij er zo sterk van overtuigd zijn dat de illusie alles is wat echt is.

Deze overtuiging is de laatste decennia zeer snel aan het veranderen, nu steeds meer mensen zich op zijn minst een beetje bewust worden van hun goddelijke natuur en zich vervolgens op de spirituele zoektocht begeven om dat besef te vergroten. Velen van hen schrijven boeken en geven lezingen zodat anderen zich ook bewust kunnen worden dat zij goddelijke wezens zijn wanneer zij de paden bewandelen die deze boeken of lezingen hen helpen te zien en hen aanmoedigen die paden op zijn minst te onderzoeken. Het tempo waarin het collectieve bewustzijn van de mensheid miljoenen mensen bereikt die nog steeds in diepe slaap zijn neemt toe, terwijl het hen zachtjes en liefdevol in de richting duwt van bewustwording dat dit bewustzijn hun natuurlijke staat is, een staat waar hun ego’s hen niet langer volledig van kunnen afhouden.

Wakker zijn is je ervan bewust zijn dat wie je bent een staat van bewust bewustzijn is, voortdurend in de Aanwezigheid van en één met Moeder/Vader/God, Bron, LIEFDE, volledig levend in vrede en vreugde met al het leven. Wakker zijn is jullie door God gegeven recht, maar in plaats daarvan kozen jullie ervoor om dat te vergeten en een droomtoestand binnen te gaan die jullie kennis van wie je werkelijk bent zeer ernstig beperkt en het drama van die toestand – zijn egoïstische en narcistische zelfabsorptie – werd een verslavende afleiding waaraan jullie je heel lang hebben vastgeklampt. Het is het ik, ik, ik syndroom dat geleid heeft tot grote disfunctie en onenigheid onder zo velen van jullie. Jullie zijn allemaal heel gemakkelijk in staat om dat syndroom bij anderen waar te nemen en er een negatief oordeel over te vellen – ook al leek het voor vele vorige generaties volkomen normaal – maar het vergt grote moed en zelfaanvaarding om te erkennen dat het ook in jullie zelf werkzaam is in tijden van angst of stress.

Als mensen in vorm hadden jullie ego’s nodig om de aandacht op jezelf te vestigen in de babytijd en vroege kindertijd, zodat jullie overlevingsbehoeften erkend en vervuld konden worden door jullie verzorgers – ouders, familieleden, leraren en vrienden – maar naarmate jullie opgroeiden en volwassen werden in een gastvrije en liefdevolle omgeving zou die behoefte moeten verdwijnen, omdat jullie zelf het grootste deel van de tijd alleen nog maar liefdevol met anderen omgingen, net zoals jullie dat zo liefdevol was voorgeleefd.

Enorme aantallen mensen hebben echter het grootste deel van hun vroege leven niet in een volledig liefdevolle omgeving doorgebracht, maar hebben in plaats daarvan te maken gehad met pijn, lijden en trauma’s die hun persoonlijke kijk op het leven en op anderen ernstig hebben beïnvloed. Wat zich nu voordoet is dat velen tot het besef komen dat, wil het leven voor de mensheid harmonieus werken – en dat is wat de meerderheid wenst – de mensen met elkaar moeten omgaan met vertrouwen en liefde, ondanks hun vroegere ervaringen van verraad aan dat essentiële vertrouwen, wat leidde tot shock/trauma, pijn, lijden, conflicten, wrok, en zelfs haat. Dit besef dat “er een betere manier moet zijn” (om Bill Thetford uit het boek ‘Een cursus in Wonderen’ te citeren), is de laatste decennia gegroeid en toegenomen en vele groepen hebben zich over de hele wereld gevormd met de intentie om in harmonieuze en eerlijke samenwerking samen te werken, waardoor een beweging mogelijk wordt, weg van het wantrouwen en de achterdocht die zo lang endemisch zijn geweest en die essentieel leken voor jullie veiligheid en overleving.

Deze zeer grote verandering in houding bij zo velen vindt plaats omdat zo velen van jullie, die dit en ander soortgelijk materiaal lezen, de dagelijkse intentie hebben om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt in jullie dagelijks leven. Zoals ik jullie al eerder heb gezegd, is alleen dit doen en niets anders, uiterst krachtig omdat elk individueel energieveld een effect heeft op het hele menselijke energieveld dat op dit moment ook op magnifieke en wonderbaarlijke wijze wordt omarmd door de Tsunami van Liefde die overvloedig over de planeet stroomt en iedereen raakt. Er is niemand die er niet krachtig door wordt beïnvloed.

Dus herinner ik jullie er nogmaals aan om dagelijks naar binnen te gaan – ook al voel of ervaar je geen enkel gevoel van de positieve invloed die jullie wereldwijd hebben – en je volledig te ontspannen terwijl je die uiterst krachtige intentie stelt en er ten minste een paar minuten rustig bij te blijven zitten. Door dit te doen veranderen jullie jezelf, nemen jullie afstand van het vertrouwen op jullie op angst gebaseerde ego’s en drukken jullie voortdurend je ware aard – Liefde – uit. Jullie zijn geïncarneerd om dit te doen omdat jullie wisten hoe krachtig en effectief het zou zijn en ik ben bij jullie allen als jullie intuïtie of door God gegeven leiding om jullie hieraan te blijven herinneren, omdat het voor jullie als mensen heel gemakkelijk is om meegezogen te worden in het drama van de onwerkelijke droom of het onwerkelijke spel, om je intentie te vergeten en je er egoïstisch mee bezig te houden in plaats van liefdevol.

Vergeet niet dat jullie op elk moment volledig gesteund worden door je teams in de niet-fysieke gebieden, die over jullie waken en jullie aanmoedigen. Dus doe een beroep op hen wanneer je twijfels of angsten hebt en luister zodat jullie hun meest liefdevolle hulp kunnen horen en gebruiken, terwijl jullie met hen samenwerken in het delen en uitbreiden van Liefde naar de hele mensheid.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org