Jezus: Vertraagde voldoening is ondenkbaar en onmogelijk terwijl er alleen maar nu is.

Jezus:
Vertraagde voldoening is ondenkbaar en onmogelijk terwijl er alleen maar nu is.

17 juni 2019 / door John Smallman

Audio 

Wij allemaal hier in de niet fysieke rijken moedigen jullie geweldig en enthousiast aan, terwijl het proces van ontwaking, dat de mensheid heeft omhuld en waarvoor ieder van jullie die deze boodschap leest of beluistert zo’n geweldig werk verricht, essentieel werk dat alleen gedaan kan worden door hen die in een vorm zijn en dat voortraast naar afronding. Het is een waarlijk gigantische onderneming die God, in zijn oneindige Wijsheid, minutieus heeft gepland toen jullie er voor kozen om de onwerkelijke toestand van afscheiding te ervaren. Deze tijd is nu gekomen en het vordert schielijk.

Over de hele planeet komt er verbazingwekkend bewijs naar boven dat de mensheid heel beslist uit de tijdperken lange droom of nachtmerrie van de afscheiding van Bron aan het ontwaken is. Het besef dat afscheiding van het energieveld van leven en liefde, dat Alles is Dat Bestaat, uiterst onmogelijk is, groeit snel bij de hele mensheid, vooral nu de kwantumveldentheorie eindelijk heeft aangetoond dat alles onlosmakelijk met al het andere is verbonden.

Scepticisme over het onzichtbare, het vormeloze, vermindert naarmate steeds meer mensen persoonlijke ervaringen hebben die het voor hen absoluut duidelijk maken dat de wereld van de vorm slechts een nietig en vluchtig deel is van de goddelijke Werkelijkheid, Al Dat Is en die dan die ervaringen door middel van boeken, gesprekken, uitzendingen en blogs delen met steeds meer. Wat zo lang ofwel een kwestie van blind geloof of een kwestie van uiterst ongeloof was, wordt nu geopenbaard als een diep innerlijke weten dat is vergeten of verborgen en terwijl het nogmaals in het bewuste gewaarzijn van de mensen naar boven komt, geeft het hen veel vrede en troost en demonstreert dat het leven, het bestaan een waar en goddelijk doel heeft, een doel dat voortdurend wordt uitgedrukt, gedeeld en door het hele energieveld van Liefde, dat alles in de schepping eeuwig omhult, wordt uitgebreid.

Liefde is werkelijkheid. Het is de levenskracht waarvan jullie gebruik maken om jullie menselijke vormen actief te maken. Er is niets anders, want er is niets anders nodig dan Liefde. Jullie zijn allemaal Eén binnen het oneindige veld van Liefde terwijl jullie jezelf daar binnen individueel en creatief uitdrukken. Alles wat jullie denken, zeggen en doen beïnvloedt de hele schepping, onmiddellijk!Er is geen iets! Er is alleen Jullie, in Eénheid met de Bron, terwijl jullie ontelbare aspecten van Liefde uitdrukken, creatief en eindeloos in oneindige vreugde. Nu zijn jullie aan het ontwaken naar het wonder van deze goddelijke Waarheid, de enige Waarheid en terwijl jullie dit doen neemt je verbazing en verrukking toe. Jullie zijn werkelijk in ieder moment van jullie eeuwige bestaan oneindig en goddelijk gezegend en dat wordt in toenemende mate duidelijk naarmate jullie proces van ontwaking zich versterkt en de droom waarbinnen jullie al zo lang leven en die jullie ervaren hebben zachtjes en onvermijdelijk vervaagt.

hebben helemaal geen dromen nodig van een of andere denkbeeldige onwerkelijke toestanden van bestaan, want de Werkelijkheid is ECHT en is een “plaats” van permanente intense vreugde. God, die Liefde is, schept in vreugde voor de verrukking van de hele schepping en biedt op die manier alle bewuste wezens meer mogelijkheden en capaciteiten voor een creatief leven aan dan men zich ooit kan voorstellen terwijl men in de vorm niet ontwaakt verblijft. De glorieuze en verfijnde prachtige inspanningen waarmee jullie je gaan bezighouden wanneer jullie ontwaken, zal je verbazen, hoewel jullie weten dat de mogelijkheden en de capaciteiten die jullie ter beschikking staan volledig onbegrensd zijn. Jullie hebben hele tijdperken in beperkingen geleefd en hoewel alle herinneringen aan die beperkende belemmeringen en afschrikmiddelen voor jullie creatieve talenten vergeten zullen worden, zal de schijnbaar nieuw gevonden vrijheid om jezelf volledig zonder beletsel of belemmering van enige aard uit te drukken, nieuw en opwindend voelen en jullie uiterst enthousiast aanmoedigen om steeds te experimenteren in verrukkende verbazing, want ieder idee dat bij jullie opkomt, wat ze in stralende helderheid zullen doen, kun je je mee bezighouden en onmiddellijk worden voortgebracht.

Tijd bestaat niet! De werkelijkheid is NU! Daarom is alles wat jullie verkiezen te bedenken onmiddellijk aanwezig en beschikbaar om jullie te verbazen en in verrukking te brengen. Vertraagde voldoening is ondenkbaar en onmogelijk omdat er alleen nu is en eeuwige vreugde ontvouwt zich doorlopend terwijl jullie creatieve inspanningen zich opbouwen en aanzwellen om prachtige vernieuwingen te vormen die op elkaar inwerken en zich vermengen in symfonieën van harmonische en artistieke samenwerking en die nieuwe en prachtige varianten van onuitsprekelijke schoonheid in de oneindig variabele energieveld dat de Werkelijkheid is.

De verbazingwekkende en eindeloze vreugde die jullie in je nieuwe ontwaakte toestand zullen ervaren, zal jullie harten doen zingen en het lied zal het meest betoverende en hartverwarmende loflied aan Moeder/Vader God zijn en aan de Ene die Jullie zijn, terwijl jullie liefdevol omarmd zijn in de goddelijke Aanwezigheid – een Liefdesveld van onmetelijke omvang – en jezelf schijnbaar voor de eerste keer kennen. In waarheid zal het een herinnering of een terugkeer naar de Werkelijkheid in al jullie goddelijke glorie zijn – de terugkeer van de Verlorene naar het Huis van waaruit hij nooit is vertrokken. En zoals jullie je ongetwijfeld kunnen voorstellen . . . slechts een heel klein beetje . . . zal jullie welkom zijn buiten deze wereld! De viering van dit uiterst wonderbaarlijke moment in dit uiterst wonderbaarlijke moment kan vooraf op geen enkele manier omschreven of voorgesteld worden. Het dient ervaren, gevoeld, beleefd, aan deelgenomen en gedeeld te worden  in verrukte extase.

Oneindige en altijddurende vreugde wacht uiterst enthousiast op jullie extatische ontwaking. Bereid je daarom voor om deel te nemen aan de meest indrukwekkende en verbazingwekkende vieringen wanneer jullie allemaal ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/