JEZUS: VERGEEF JEZELF VOOR ALLES WAT JE VOELT OF GELOOFT DAT ONWAARDIG OF ONAANVAARDBAAR IS IN JEZELF.

JEZUS:

VERGEEF JEZELF VOOR ALLES WAT JE VOELT OF GELOOFT DAT ONWAARDIG OF ONAANVAARDBAAR IS IN JEZELF.

26 november 2021 / Via John Smallman

AUDIO

Jullie werden vrij geschapen, vrije wezens wier ware en enige aard Liefde is. Dat is nooit veranderd en kan NOOIT veranderen, want wat geschapen is, is volmaakt en eeuwig.  Dat lijkt voor de overgrote meerderheid van de mensen niet zo te zijn, omdat de droom of onwerkelijke omgeving die jullie collectief hebben geconstrueerd om afscheiding te ervaren, van nature onvolmaakt is en in de loop van de tijd vergaat. Tijd is eenvoudigweg een onwerkelijke eigenschap van de fysieke omgeving waarin jullie je menselijke levens leiden, waardoor jullie bang zijn voor het schijnbaar laatste punt – aftakeling en dood.

Jullie zijn GEEN FYSIEKE wezens, jullie ZIJN SPIRITUELE wezens die heel tijdelijk worden blootgesteld aan beperking en het gevoel hebben niet vrij te zijn. Jullie voelen aan dat liefde niet in jullie is en door een ander aan jullie moet worden gegeven. Maar omdat jullie ware aard liefde IS, is het beangstigend om te voelen of te geloven dat die liefde zich buiten je bevindt en jullie afhankelijk maakt van anderen om je die liefde te geven of te onthouden en daarom besteden jullie zo veel tijd van je leven op zoek naar die liefde. Jullie hebben Liefde nodig en jullie ZIJN Liefde – zonder dat zouden jullie niet bestaan. Liefde is de levenskracht die in elk moment van je eeuwige bestaan door je heen stroomt, maar als beperkte wezens in menselijke vorm ben je meestal, vanwege de schijnbare realiteit van je zeer ONWERKELIJKE menselijke natuur, ONBEWUST van deze onveranderlijke en eeuwige Waarheid. Jullie geloven het misschien, maar jullie VOELEN het niet, dus hebben jullie je twijfels.

Ontwaken is terugkeren naar het KENNEN van jezelf als volmaakte goddelijke wezens, geschapen in Liefde vanuit Liefde en om daarom jezelf eeuwig in vrede te weten en te ervaren en in vreugde te leven in Eenheid met Moeder/Vader/God. Ontwaken – het vinden van Liefde – is jullie enige ware verlangen als mensen. Maar vanwege de aard van de onwerkelijkheid van het leven in vorm, gescheiden van de Bron – vaak neigend naar egoïstisch narcisme – voelen jullie je alleen, verloren en verlaten en dus ervaren jullie een intense en voortdurende behoefte om gezien, gehoord, volledig geaccepteerd en geliefd te worden door anderen, anderen die datzelfde gevoel van alleen, verloren en verlaten zijn, ondergaan.

Alle wijzen door de eeuwen heen hebben jullie aangeraden en aangemoedigd om naar binnen te gaan, naar je heilige innerlijke heiligdommen en het diepe innerlijke weten van je ware aard dat daar permanent verblijft, in je bewustzijn omhoog te LATEN komen.  Slechts weinigen slagen erin dit langer dan een paar ogenblikken te doen voordat hun ego’s hen overspoelen met afleidingen. Dit gebeurt omdat jullie ego’s niet willen dat je die diepe innerlijke vrede vindt. Als je die vrede kunt vinden en bewaren, dan heb je je ego niet langer nodig, en daarom zullen jullie ego’s je wanhopig bestrijden om elk gevoel van vrede dat in je opkomt, te verwijderen of te vernietigen. Het is een kwestie van Vrede/Liefde OF jullie ego’s! Er is geen plaats voor beiden en jullie ego’s weten dat als jullie die innerlijke ruimte vinden waar Liefde huist, jullie daar zullen blijven om hen buiten te sluiten. Doe het daarom en vind in jezelf de Liefde en Vrede die je Ware Aard is.

Zoals ik hierboven al zei – en zoals zo vele wijzen jullie herhaaldelijk hebben verteld –  jullie aard – de Levenskracht in jullie – is Liefde en NIETS anders, dus bied deze vrijelijk aan allen aan. Ze/Jij is uiterst ontvankelijk voor iedereen en hierop zijn geen uitzonderingen, dit IS jullie menselijke doel. Echter, wanneer je naar de wereld om je heen kijkt, zie je bedrog, corruptie, de slechte behandeling van anderen en het is uiterst moeilijk voor jullie om niet zeer negatief te oordelen over wat je ziet en degenen die het kennelijk veroorzaken, waardoor je de NATUURLIJKE stroom van Liefde door jou en naar de hele mensheid afremt of belemmert. Het is daarom essentieel dat jullie je gehechtheid aan oordelen loslaten. Het zal in jullie opkomen, dus wees opmerkzaam, wees je ervan bewust dat het opkomt als een reflectie van jullie eigen niet erkende maar verborgen negatieve zelf-oordelen, vergeef jezelf dan voor alles wat je voelt of gelooft dat onwaardig of onaanvaardbaar is in jezelf – het is allemaal ONWERKELIJK – en LAAT zo Liefde door jullie heen stromen en help krachtig bij het ontwaken van de mensheid.

Jullie zijn nu als mensen hier op Aarde om op grootse wijze deel te nemen en bij te dragen aan het collectieve ontwakingsproces en natuurlijk ZIJN jullie, ieder mens in deze vorm, een individu en tegelijkertijd een onafscheidelijk deel van het collectief, omdat er geen afscheiding bestaat. Als jullie willen ontwaken, moeten allen ontwaken, en jullie waren je daar volledig van bewust toen jullie er zo liefdevol voor kozen om op dit moment te incarneren, volledig en enthousiast deelnemend aan het brengen van deze wonderbaarlijke gebeurtenis tot haar onvermijdelijke en mooiste voltooiing.

Ga dagelijks naar binnen en herinner jezelf aan de goddelijke taak die je jezelf hebt opgelegd vóór deze incarnatie, en hernieuw dan je intentie om die tot voltooiing te brengen en verheug je in de WETENSCHAP dat dit is wat er gebeurt, NU!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra  / voor wakkeremensen.org