Jezus: Sta jullie zelf toe om te vergeven – jezelf en alle anderen. / 3 Mei 2020

Jezus:
Sta jullie zelf toe om te vergeven – jezelf en alle anderen.

door: John Smallman / 3 Mei 2020

Audio:

Allen zijn Eén, want er is maar Eén. Die Ene is Bron, Moeder/Vader/God, Liefde, die eeuwig aanwezig is in de harten van alle bewuste wezens, want dat is de levenskracht, Bewustzijn, in iedere perfecte en prachtige expressie van zichzelf bewust, van Zichzelf als individu. Echter, in vorm als mens is Het vrij om de beperkingen, die een menselijke vorm er opleggen te accepteren, of om zichzelf te herkennen als Eén met Bron. Meestal accepteert Het de beperkingen van vorm en door de tijdperken heen hebben deze beperkingen Het losgemaakt van het kiezen om Zichzelf te kennen zoals Het werkelijk is. Desondanks, het pad van herinnering van Haar ware en eeuwige aard als Liefde werd gelegd op het moment dat Het de eerste keer de vorm binnenging, zodat Het nooit volledig verloren kon gaan en niet in staan om Haar weg naar Huis terug te vinden.

De mensheid is nu prachtig vooruit gegaan om dat pad te ontdekken of bloot te leggen, met als consequentie dat een enorm aantal, dat schijnbaar – en alleen schijnbaar – in vorm verloren is geraakt, afgescheiden van God, binnenin zichzelf het weten voelen opkomen dat er veel meer bij het leven hoort, overvloedig veel meer dan wat zij in vorm ervaren, zij hebben de onomkeerbare collectieve keuze gemaakt en beslissing genomen om naar Huis terug te keren, om te ontwaken. Dit proces van ontwaken is wat de mensheid nu ervaart als ontelbare overtuigingen en de daaruit voortkomende houdingen en gedrag waarin ze betrokken zijn komen in het besef omhoog en worden gezien voor wat ze zijn – onwerkelijk en ongeldig. Dit is verontrustend en verwarrend want het lijkt alsof ze hun levens verkwist hebben door het volgen van valse goden en profeten die hen op een dwaalspoor gebracht hebben – en hen intense pijn en lijden berokkend hebben – en hen intussen hebben aangemoedigd om anderen, die andere geloofssystemen hebben, te oordelen, te vervloeken en te vernietigen.

Omdat allen Eén zijn en zo proberen te leven, is het duidelijk volledig waanzinnig. En toch is dat wat de meerderheid gedaan heeft, leven na leven. Om hiervan bewust te worden is heel choquerend en er komt veel schuld omhoog die nog meer pijn en lijden veroorzaakt.

Maar Liefde, het Alles, jullie werkelijke en eeuwige aard, is eeuwig en absoluut onvoorwaardelijk in Haar liefdevolle acceptatie van iedereen van jullie, ongeacht welke afschuwelijke misdaden jullie lijken te hebben begaan. In waarheid, jullie hebben nooit zelfs enige misdaad begaan of ook meer iets gedaan om God te misnoegen of iemand anders te kwetsen. Want het voortdurend en eeuwig een zijn in de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God en nooit, zelfs niet voor een tel, van die toestand afgescheiden te zijn en voor jullie is het onmogelijk om iets gedaan te hebben of te zijn wat niet in volledige uitlijning is met Liefde.

De wereld van vorm is illusoir, een droomwereld die binnen tijd bestaat, wordt beperkt door tijd en zal na verloop van tijd volledig uiteenvallen. Tijd is illusie en wanneer jullie ontwaken, zoals jullie zeer spoedig gepland zijn om te doen, zullen tijd en de illusie in nietsheid – de egoïstische onwerkelijkheid – van waaruit ze is ontstaan, opgelost of uiteengevallen zijn en niet het geringste spoor achterlaten omdat ze, onwerkelijk zijnde, nooit bestaan hebben.

Alles wat jullie hoeven te doen om te ontwaken is jullie waanzinnige en angstige greep op het onwerkelijke los te laten en jullie zelf en ieder ander, zonder enige uitzondering, volledig vergeven voor de schijnbare misdaden, pijn en lijden die jullie of ieder ander in deze onwerkelijke toestand lijken te hebben begaan. Elkaar beoordelen en verdoemen is binnen de onwerkelijke staat van bestaan die het leven in vorm oplevert, endemisch geworden. Laat het allemaal gaan! Jullie zijn allemaal, zonder enige uitzondering, Liefde in incarnatie, Liefde verward en nu Liefde die ontwaakt en terugkeert naar het goddelijke Thuis dat in waarheid nooit verlaten is, zelfs niet voor het kortste moment.

Ga dagelijks naar binnen, naar jullie heilige innerlijke tabernakel en weet – zoals jullie in het diepste van je wezen doen – dat jullie onafscheidelijk Eén met Bron zijn. Dat zijnde, zijn jullie allemaal perfecte wezens van Licht, van Liefde en de oneindige Pracht en Wijsheid. En dat zijn jullie  altijd al geweest. Sta jullie zelf toe om te vergeven, jezelf en alle anderen. Wanneer jullie echt je vasthoudendheid aan schuld, schande en verwijt, verontwaardiging, verbittering en haat loslaten, zal het zijn alsof een enorm gewicht of last van jullie verwijderd of van jullie opgetild is en voelen jullie je gewichtloos, vrij om je gemakkelijk te bewegen, liefdevol en uiterst medelevend onder jullie families, vrienden en iedereen met wie jullie wensen om te gaan op welke manier dan ook – persoonlijk of via diverse vormen van media die als gevolg van jullie hedendaagse technologie voor jullie beschikbaar zijn.

Jullie zijn allemaal de gezegende en geliefde kinderen van God, die jullie in Liefde schiep om in eeuwige vreugde te zijn. Jullie hebben geslapen en van angstige en onwerkelijke dingen gedroomd en jullie staan kort voor het ontwaken. Jawel, er kunnen enkelen zijn die op dit moment niet wensen te ontwaken en zij zullen zichzelf terugvinden in een omgeving die volledig aan die keuze tegemoetkomt en waarin ze zich comfortabel voelen. Ook zij zullen ontwaken, want zonder ook maar één van jullie zou God incompleet zijn en dat is voor God uiterst onmogelijk – incompleet te zijn. Onthoud, jullie zijn nooit, zelfs niet voor een moment, afgescheiden geweest van God en dat geldt ook voor hen die er voor kiezen om hun ontwaken uit te stellen.

Verheug je in het weten – zelfs wanneer jullie dit nu nog niet kunnen voelen – dat jullie gaan ontwaken in eeuwige vreugde en gedurende deze laatste dagen rondgaan in deze wereld maar niet er van, wanneer jullie intentie om alleen maar liefdevol te zijn jullie een gevoel van vrede en geluk brengt dat door je heen stroomt en in iedereen met wie jullie in contact komen en die hen een  bevestigende energie brengt dat alles goed is en dat er niets te vrezen is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: Sjra