JEZUS: Schuldgevoelens Dienen Jullie Nooit.

JEZUS: Schuldgevoelens Dienen Jullie Nooit.

Gechanneld door: John Smallman – 21 September 2021

AUDIO:

Heb vrede met jezelf, alles stroomt prachtig, precies zoals het goddelijk bedoeld is.  Vertrouw op jezelf, want je bent, ieder van jullie die deze boodschap leest, precies waar je bedoeld bent te zijn, waar je voor koos voordat je incarneerde voor deze huidige menselijke levenservaring. Jullie hebben er allemaal voor gekozen om op dit precieze moment – NU – in vorm te zijn om massaal te helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid en dat is precies wat jullie allemaal aan het doen zijn. Jullie plaatsen en houden allemaal de intentie vast om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook dagelijks in jullie leven gebeurt, zelfs als het daar soms niet op lijkt omdat jullie ego’s onnadenkend en zonder nadenken liefdeloos reageren op een onverwachte gebeurtenis of persoonlijke interactie. Herinner jezelf eraan, wanneer je je ervan bewust wordt dat zo’n gebeurtenis zich heeft voorgedaan, dat het je ware bedoeling is om alleen maar liefdevol te zijn en vergeef jezelf onmiddellijk voor je vergissing.

Laat elk schuldgevoel dat de kop opsteekt los, want schuldgevoelens dienen jou nooit, ze zijn slechts een egoïstische afleiding die jou in beslag neemt en verontrust. Als een verontschuldiging of een vorm van genoegdoening je gepast lijkt, maak die dan, maar laat alle verwachtingen los over hoe die zal worden ontvangen, of over de vraag of die zal worden aanvaard, want je hebt, met eerlijke intentie, geprobeerd je schijnbare fout te corrigeren, dus laat het daar rusten. Pogingen tot verdere rechtvaardiging of verontschuldigingen zijn onnodig. Jullie hebben vanuit je hart met Liefde gehandeld en die Liefde is erkend en aanvaard, ook al is dat op dat moment misschien niet duidelijk.

Liefde is Alles, en daarom zijn jullie Liefde. Waarom denk je dat ieder mens Liefde zoekt?  Omdat jullie je geliefd moeten voelen, omdat jullie je ware aard moeten ervaren, omdat jullie Jezelf moeten ervaren. De overgrote meerderheid van de mensen voelt zich echter niet geliefd of onwaardig om geliefd te zijn, omdat dit een aspect is van jullie gekozen deelname aan het onwerkelijke spel van afscheiding. Diep in jullie zelf, maar voor jullie verborgen door de voortdurende ervaring van afscheiding, is het weten dat jullie Liefde zijn en jullie willen en moeten het voelen, dus brengen jullie je leven door met het zoeken naar het, maar waar het niet is – buiten jullie zelf. En dit wordt regelmatig voor jullie bevestigd als anderen – die ook Liefde buiten zichzelf zoeken – jullie vaak liefdeloos behandelen terwijl ze hun eigen liefdeloze ervaringen op jullie reflecteren.

Afgescheiden zijn is afgescheiden zijn van Liefde. Dit is onmogelijk, maar omdat het enige doel van de illusoire of droomtoestand die jullie eonen geleden hebben opgebouwd en waarin jullie mensheid zichzelf ervaart, is om afscheiding te ervaren van Alles, van Liefde, van jullie ware natuur, dat is wat jullie ervaren. Jullie hebben ontelbare mensenlevens doorgebracht met het buiten jezelf zoeken naar datgene wat in jullie allen zit, datgene wat jullie ware natuur is, een staat waarvan jullie nooit gescheiden kunnen worden, namelijk LIEFDE, het energieveld dat Alles is.

De eerste stap om te ontdekken dat je Liefde bent, is door zelfaanvaarding! Jullie hebben er allemaal voor gekozen om vele, vele malen te incarneren om je je ware aard te herinneren, om die volledig te accepteren en om je ermee te integreren. Jullie zijn wie God jullie schiep om te zijn voor een eeuwig harmonieus en vreugdevol bestaan. Dat U is aanwezig in elk voelend wezen, U bent elk voelend wezen! Niettemin geloven jullie ego’s, de kleine krankzinnige aspecten van elk van jullie menselijke persoonlijkheden, dat ze afgescheiden zijn, alleen, zelfs verlaten in een uitgestrekt gevoelloos universum, waarin hun voortbestaan voortdurend wordt bedreigd.

Ontwaken is jezelf opnieuw kennen als Eén en een belangrijk deel van het ontwakingsproces van de mensheid is dat jullie ieder erkennen dat je je vrije wil hebt gebruikt om te incarneren als een bepaald individueel menselijk wezen dat zich daar niet van bewust is, maar met een briljant goddelijk plan om terug te keren naar dat weten.  Zolang jullie jezelf negatief blijven beoordelen en vergelijken met anderen die volgens jullie gezegend zijn met een beter lichaam of een betere geest en met betere families, vrienden, geliefden of leefomstandigheden, zullen jullie je ontevreden blijven voelen, ten onrechte het slachtoffer en zullen jullie niet in staat zijn te ontwaken. Ontwaken is ontwaken tot het wonder dat Je bent, en om dat te kunnen doen moet Je Jezelf absoluut accepteren, totaal en onvoorwaardelijk.

God heeft Jullie volmaakt geschapen en diep in jezelf weten jullie dat dit waar is, dus waarom beoordelen jullie Zijn goddelijke schepping voortdurend als onbeminnelijk onwaardig en onaanvaardbaar?  Door dit te doen beoordeelt U God als ofwel onbekwaam, ofwel wraakzuchtig, ofwel beide en dat is werkelijk krankzinnig gedrag!  Maar Jullie zijn niet krankzinnig, Jullie zijn Zijn volmaakte goddelijke schepping, Jullie zijn dat alleen vergeten terwijl Jullie je bezighouden met het leven als mens in de onwerkelijke omgeving die jullie schijnbaar zo lang geleden hebben geschapen – maar in werkelijkheid slechts enkele ogenblikken geleden!

Jullie zullen ontwaken, jullie ontwaken is onvermijdelijk omdat eeuwige slaap onmogelijk is. In feite is slaap een volstrekt onwerkelijke, onmogelijke en totaal onnodige toestand waarin iemand die God geschapen heeft terecht kan komen. In werkelijkheid zijn jullie eeuwig volledig levend, volledig bewust, en volledig wakker, omdat er geen andere staat van bestaan is. Echter, jullie door God gegeven vrije wil begiftigde jullie met de volledige vrijheid om een denkbeeldige of illusoire staat te construeren waarin jullie jezelf als ontelbare mensen in vorm voor een zeer beperkte periode zou kunnen binnenbrengen.  Al die individuen die het leven in vorm als mensen ervaren, hebben ook een vrije wil, en dus is het aan hen gezamenlijk om te kiezen wanneer zij zullen ontwaken en zij hebben die keuze uiteindelijk gemaakt.

In tegenstelling tot de schijnbare chaos, verwarring, conflicten en lijden dat wereldwijd plaatsvindt, is het menselijk collectief feitelijk aan het ontwaken. Als jullie om je heen kijken en je eigen onderzoek doen, in plaats van te vertrouwen op de hersenspoelende hype van de MSM, zullen jullie overvloedig en meer dan genoeg bewijs vinden dat aantoont dat dit het geval is.

Vertrouw daarom op jezelf en vertrouw op je Bron terwijl je doorgaat met het magnifiek assisteren van zo vele anderen – waarvan zo velen zich desondanks nog steeds niet bewust zijn – in het collectieve ontwakingsproces. En verhef en inspireer elkaar door deze komende en gedenkwaardige gebeurtenis te vieren telkens wanneer jullie naar binnen gaan, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen, om Liefde in jullie harten uit te nodigen en te verwelkomen.

Je liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org