Jezus: Overal vinden diepgaande en blijvende veranderingen plaats. /12 April 2020

Jezus:
OVERAL VINDEN DIEPGAANDE EN BLIJVENDE VERANDERINGEN PLAATS.

12 April 2020 / Door John Smallman

Audio:

Wij zijn Eén, er is slechts Ene, daarom is iedereen veilig. Ondanks de angst, die door de overheden over de hele wereld krachtig wordt aangemoedigd en doorlopend op de belangrijkste nieuwszenders wordt gerapporteerd. Iedereen is veilig. Jawel, sommigen zullen hun fysieke lichamen afleggen en zullen overgaan naar de spirituele rijken. Dat is één van de aspecten van het leven in een vorm, maar dat gebeurt iedere dag, jaar in jaar uit, met aantallen die stijgen en dalen met de seizoenen mee – meer in de winter en minder in de zomer. Er bestaat veel verwarring over aantallen – aantallen van geïnfecteerde mensen en aantallen die sterven als gevolg van de infectie – en de accuraatheid van het tellen laat veel te wensen over. Ben dus niet bang voor jullie zelf of voor jullie geliefden terwijl de tegenstrijdige verslagen over de pandemie jullie nieuwszenders vullen.

Er is alleen maar Liefde. Open dus jullie harten voor Liefde en laat die jullie angsten oplossen. Jullie ervaren waar jullie je aandacht op richten, of jullie nu wensen waar jullie je op concentreren of niet. Focus daarom op vreugde en op vrede, op vertrouwen en op Liefde. Er zijn er maar weinig onder jullie die niet iemand kennen die doorlopend opgewekt, optimistisch, ontspannen en in vrede met zichzelf en met ieder ander is en die ook gezond is. En dat is natuurlijk omdat ze er voor kozen om zo te leven. Ben daarom blij, vier Pasen, de verjaardag van mijn verrijzenis – en daarom ook die van jullie – en weet dat het collectieve ontwaken echt heel dichtbij is. Ieder bewust wezen wordt door Moeder/Vader/God oneindig bemind en wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd zoals men is, zonder enig oordeel.

Oordeel is van de illusie en begint als zelfoordeel – positief of negatief – en wordt dan op anderen geprojecteerd. Daar is geen behoefte aan, het dient jullie niet en leidt alleen maar tot schuld en afkeuring – eerst van jezelf en dan van anderen. Het is zonneklaar dat degenen die anderen fysiek, psychisch en emotioneel beschadigen, beteugeld moeten worden, maar begrijp alstublieft dat diegenen die zich zo gedragen zelf pijn lijden. De weg vooruit is via Liefde. Dat is waarom jullie iedere dag de intentie moeten plaatsen om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt en stel die gedurende de dag opnieuw in wanneer het in jullie gedachten opkomt.

Ontwaken is volledig bewust zijn, weten dat jullie Liefde zijn, dat jullie Eén zijn met Bron, met Moeder/Vader/God. En jullie worden hiervan bewust door de intentie te plaatsen om alleen maar liefdevol te zijn, want alleen liefdevol zijn is de aard van Liefde en daarom ook Jullie hogere aard en jullie menselijke natuur. Jullie moeten het alleen voor jezelf toelaten om te Zijn. Dit betekent alle zelfoordeel loslaten – positief of negatief – en gewoon het prachtige goddelijke wezen zijn dat God schiep door dat wezen in dit moment van nu volledig te accepteren zoals zij of hij is. Wat geschapen is, is door God geschapen en is eeuwig perfect. Daarom is er absoluut niets in of om dat verbeterd kan worden.

Maar als mensen in vorm hebben jullie ego’s, een tijdelijk losgeraakt en verward deel van jullie zelf dat jullie je hebben voorgesteld om de baas te zijn in dit spel van afscheiding. Door te stoppen met jezelf te oordelen – en die activiteit is zuiver het ego dat zichzelf oordeelt – laten jullie je ware natuur, Liefde, je menselijke harten vullen en angst, zelfafkeer en zelfhaat, die jullie ego’s hebben aangenomen om het spel te spelen, oplossen. Het zijn deze onwerkelijke aspecten van jullie zelf, de karaktermaskers die jullie hebben aangenomen om het spel te spelen, die gewoon zullen wegsmelten naarmate de verwezenlijking van jullie ware goddelijke natuur in jullie besef gaat doordringen en jullie ego’s liefdevol in de Eénheid –  die Jullie zijn – wordt geïntegreerd. Ineens completeren jullie jezelf en ieder ander wanneer jullie de verbazingwekkende schoonheid en perfectie van ieder van Gods geliefde kinderen herkennen en volkomen accepteren.

Door dat weten, zoals jullie dat diep van binnen weten, wordt het volledig onmogelijk en volkomen ondenkbaar om jezelf of wie dan ook te oordelen, want jullie zien en wetendat allen perfect zijn. Zodoende, in plaats van je bezig te houden met de menselijke rol van het spelen van andermans aspecten en door te gaan met het spel van afscheiding, zien jullie allen zoals ze werkelijk zijn, perfecte goddelijke wezens in Eénheid met Moeder/Vader/God in al hun pracht en glorie.

Jullie gaan ook beseffen dat ieder afzonderlijk de perfecte rol speelt voor de lessen die ze gekozen hebben om te leren, of ze nu misbruiker of slachtoffer zijn. Jullie bewustzijn, jullie Liefde stroomt dan krachtig naar ieder spel waarbij jullie betrokken zijn en verandert de omgangsregels voor allemaal. Wanneer jullie al gestopt zijn met het spelen van spelletjes, stroomt jullie Liefde sterk en doorlopend naar iedere situatie waarin ze behulpzaam kan zijn om de problemen die conflict of disharmonie veroorzaken op te lossen.

Liefde is overvloed, maar nooit verspillende overvloed. Ze voorziet altijd precies in wat er, in welk situatie dan ook dat ze helpt in iemands ontwakingsproces of dat van mensen, op dat moment nodig is. Over de hele wereld is Liefde nu aanwezig – in dit eeuwige moment van nu – en helpt overal in het proces van ontwaking. Ze oefent geen kracht uit. Ze verandert heel zachtaardig en vasthoudend de energievelden van de betrokkenen, wat voor velen, met hun pas veranderde perceptie, naar ‘aha’ momenten leidt en die dan hun houdingen en gedrag veranderen.

Precies nu vinden er overal op Aarde diepgrondige en blijvende veranderingen plaats omdat de doordringendheid en intensiteit van Liefde de energievelden van hen die, in welk conflict dan ook betrokken zijn – emotioneel, psychisch of fysiek – zachtjes doordringen en kalmeren en alle betrokkenen tot het besef brengt dat er zeer zeker veel betere en effectiever manieren zijn om vooruit te komen en uit het conflict te raken. Liefde doet de mensheid nu ontwaken want het collectief heeft voor Liefde gekozen met als direct gevolg dat angst oplost.

Onthoud, er is alleen maar Liefde en dat het spel van afscheiding dat de mensheid tijdperken lang gespeeld heeft – het spel dat een sluier  of een mantel over Liefde heeft gelegd – tot een eind komt. De autoritaire wetten en de oordelen die er mee gepaard gingen, worden nu herkend als volledig ongeldig en worden dus afgedankt, terwijl Liefde de harten en de gedachten van allen vult. Velen vinden dit nogal verwarrend en verontrustend want zij hebben zich binnen de grenzen van beperkingen die het spel opleverden, veilig en zeker gevoeld. En toch verwelkomen ze het daaruit voortvloeiende gevoel van opluchting en ontspanning die deze schijnbaar nieuwe perceptie van de betekenis van het leven binnenin hen doet ontwaken.

Werkelijk alles is goed. De mensheid ontwaakt voor de ontoereikendheid van de manieren waarop ze met zichzelf en met de planeet betrokken zijn en binnenin ieder hart komt een besef omhoog dat het leven pracht zou kunnen – en zou moeten – zijn. En dat besef leidt jullie onvermijdelijk naar het alleen maar bezig zijn met Liefde, terwijl jullie oordeel, schuld, vervloeking, ruzie en al het andere dat niet in lijn is met Liefde, loslaten. Zo gaan jullie een tijdperk van briljante creatieve harmonie binnen waarin jullie allemaal in vreugde en overvloed leven.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra