Jezus: Ontwaken is spiritueel evolueren en dat is de goddelijke…………………

Jezus:
Ontwaken is spiritueel evolueren en dat is de goddelijke en onvermijdelijke bestemming van de mensheid.

19 Maart 2018 / door John Smallman

Terwijl de massa media zich bijna volledig richten op het toneel van conflicten die over de hele wereld plaatsvinden – militair, politiek, sociaal, bedrijfsleven, criminaliteit enz. – zou ik jullie in herinnering willen brengen dat er een enorme verandering plaatsvindt in de manier waarop de meeste mensen de wereld zien. De mensen worden wakker voor het feit dat conflict moet stoppen en dat er harmonieuze gesprekken en discussies tussen alle rassen, naties, culturen, politieke groeperingen en zakelijke en religieuze leiders moeten worden opgestart met de intentie om met elkaar samen te werken, om zeker te stellen dat iedere vorm van armoede en misbruik wereldwijd wordt verwijderd en dat ieder mens wordt geëerd en gerespecteerd als een kind van God. Veel voorbereidend werk is al gebeurd en er zijn velen die onvermoeibaar naar dit einde toewerken. Iedereen die de intentie vasthoudt om dit te laten gebeuren voegt krachtig toe aan de energieën van Liefde die de planeet overspoelen.

Nu is het de tijd voor inspirerende veranderingen om plaats te vinden op de manier waarop de mensheid met elkaar en met alle bewuste levensvormen omgaat, zodat jullie je kunnen afwenden van wat er al zo lang normaal is geweest op Aarde – gerechtvaardigd oordeel, onenigheid, verraad, gewelddadige conflicten en misbruik – en naar jullie ware aard. De ware aard van alle bewuste levensvormen is LIEFDE, maar, vanwege de illusie van afscheiding is in de plaats daarvan angst gekoesterd en zoals de geschiedenis van de Aarde duidelijk aantoont, heeft dit eenvoudigweg niet gewerkt. Angst leidt tot onenigheid en zorgt er voor dat mensen zich in zichzelf opsluiten in de overtuiging dat dit nodig is voor hun overleving. Het lijkt alsof, wanneer de zaken tamelijk gladjes verlopen, de mensen er van houden om antipathieën en oordelen te hebben en zich om onbetekenende onderwerpen van geen echt belang van anderen te distantiëren. En toch, wanneer er zich overstromingen, aardbevingen of dergelijke rampen voordoen, bloeit liefde op terwijl iedereen toesnelt om samen te werken en elkaar te helpen. Het besef van de irrationaliteit van deze totaal tegengestelde houdingen en gedrag groeit snel, zoals het hoort en dit gaat gepaard met grote veranderingen die de spirituele ontwikkeling van de mensheid enorm zal voortstuwen.

Ontwaken is spiritueel evolueren en dat is de goddelijke en onvermijdelijke bestemming van de mensheid. De wereld zal niet eindigen in een nucleaire catastrofe en zal ook niet stoppen met het ondersteunen van bewuste levensvormen, want jullie zijn aan het ontwaken en zijn jullie houdingen en gedragingen uitermate aan het veranderen. De huidige conflicten zijn het einde van het spel, het zijn de laatste waanzinnige pogingen van diegenen die rijk zijn, gedreven door hun ego en sterk in het onderdrukken van de mensheid. Ze hebben hele tijdperken besteed aan dit project dat altijd bestemd was om te mislukken. Er zijn tijden geweest dat ze leken te winnen en een groot deel van de mensheid onderdrukt en in slavernij gehouden werd. Echter, omdat jullie goddelijke wezens zijn en jullie ware aard Liefde is, zijn egoïstische agenda’s die Daar niet mee in uitlijning zijn, gedoemd te mislukken.

Liefde is alles wat bestaat. Niets anders is werkelijk, maar omdat jullie in een menselijke vorm zitten is het voor jullie erg moeilijk om te herinneren dat jullie spelen in een denkbeeldige omgeving die jullie hebben opgezet, zuiver en alleen voor het doel het onwerkelijke, het onmogelijke te ervaren. Krachtig zijnde, want dat is hoe God jullie geschapen heeft, waren jullie in staat om een onwerkelijke en levensbedreigende omgeving te construeren die uiterst echt lijkt te zijn. Collectief hebben jullie nu genoeg gehad van deze pijnlijke en soms zeer afschrikwekkende spelletjes en hebben jullie er voor gekozen om ze te beëindigen. Derhalve zullen de conflicten die momenteel plaatsvinden ophouden als gevolg van het gebrek aan ondersteuning en diegenen die ze hebben georganiseerd zullen zichzelf zien staan zonder volgelingen om hun bevelen uit te voeren.

De mensheid wil vrede en een veilige omgeving, waarin ze creatief met hun naasten kunnen bestaan en diegenen die door gewelddadig fysiek en psychologisch misbruik ernstig zijn beschadigd, zullen met opluchting en dankbaarheid reageren op de velen die hen nu liefde en mededogen aanbieden en hen toestaan om alle opgekropte woede en wrok, die hen meedogenloos in geweld tegen anderen gedreven hebben, los te laten.

Iedereen wil vrede, zelfs diegenen die alleen maar geweld lijken te willen. Geweld komt voort uit angst, vanuit een gevoel van onwaardigheid of van onbeminnelijk zijn en in werkelijkheid is er niemand in incarnatie die die gevoelens niet ervaren heeft. Nu groeit het besef dat zo’n gevoelens totaal ongegrond zijn zeer sterk. Ieder bewust wezen is een geliefd kind van God, dat perfect geschapen is en perfect blijft. Daarom is niemand op welke manier dan ook onwaardig of onbeminnelijk.

Het uiterst onacceptabele en vaak weerzinwekkende gedrag, waar een minderheid zich mee bezighoudt, is volkomen tegengesteld aan hun ware aard die ze uit angst verborgen heeft gehouden, terwijl zij hun weg neemt door de gewelddadige omgeving waarin ze zich schijnbaar verstrikt voelt, milieus die soms zeer fysiek zijn en op andere momenten alleen bestaan in de gedachten van die personen. Deze angsten komen omhoog als antwoord op misbruik, dat tijdperken lang endemisch is geweest op Aarde en dat gedurende de laatste paar decennia uiteindelijk werd gezien voor wat het is, namelijk een zelfvernietigende kanker die degenen die er zich mee inlaten vernietigt en niet, zoals dat voorheen werd begrepen, een zinnige en redelijke vorm van discipline die opgelegd werd aan hen die de regels van de maatschappij schonden.

Velen zijn nu intens betrokken om liefdevol en met veel mededogen hen, die zo gekwetst en beschadigd zijn, de hand te reiken, meestal als gevolg van het misbruik waaronder ze zelf geleden hebben en dat hen, na verloop van tijd, tot het besef gebracht heeft dat conflict nietsoplost en dat het begrip van liefdevol en met mededogen in contact treden een veilige ruimte verschaft waarin genezing kan optreden. Dit is hun ervaring geweest en zij willen die alleen maar delen met zoveel mogelijk gekwetsten en beschadigden. Ze zijn heel goed in staat om Liefde in actie te demonstreren. Liefde in actie is de sterkste kracht die er bestaat, zijnde de enige kracht die bestaat, omdat de andere onwerkelijk en illusoir zijn en op zichzelf ineen zullen storten als zijnde helemaal niets, zelfs wanneer jullie die als mensen vaak als zeer echt en gevaarlijk waarnemen.

Wanneer jullie er voor kiezen om je alleen maar met Liefde in te laten, valt angst als een aanmoediger of een constante innerlijke metgezel weg en komt alleen tevoorschijn wanneer het noodzakelijk is om onmiddellijk in actie te komen om jullie fysieke lichamen tegen schade te beschermen. Zij trekt jullie aandacht naar een situatie die alleen op dat moment afgehandeld moet worden en dat is haar enige doel. Ze is niet bedoeld om jullie te beperken of te beheersen, hoewel ze hele tijdperken lang juist daarvoor gebruikt werd. Wanneer jullie er voor kiezen om er doorheen te gaan of daaraan voorbij, kan ze niet meer gebuikt worden om jullie te beheersen en zullen jullie je vrij voelen. Dit is jullie natuurlijke staat, de staat waarin jullie werden geschapen en die jullie waarlijk nooit verlaten hebben.

De boodschap van vandaag is dus eenvoudig deze: ga naar binnen en bezoek enthousiast je heilige innerlijke tabernakel of altaar, waar Liefde permanent verblijft. Open jullie harten om Haar toe te laten en binnenin te verwelkomen. Voel dan de warme omhelzing waarmee Zij jullie omhult en WEET dat jullie op ieder moment van je bestaan vrij en veilig zijn, want dat is Gods Wil en die van jullie voor jezelf. En zo geschiede Het!

Jullie liefhebbende broeder. Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald: Sjra