JEZUS: Omdat jullie het leven als mens ervaren, zijn jullie onbewust.

 

JEZUS: Omdat jullie het leven als mens ervaren, zijn jullie onbewust.

21 Januari 2023 / Door John Smallman

AUDIO:

Het leven als mens in vorm stelt jullie voor veel lessen die jullie voor jezelf hebben gepland voordat jullie incarneerden en die jullie soms schokken wanneer ze je worden gepresenteerd, omdat ze gewoonlijk onverwachts komen; of je merkt ze misschien niet eens op, in welk geval ze zeker opnieuw zullen worden gepresenteerd. Dit is GEEN falen van jullie kant! Het leven als mens is verwarrend en veeleisend en gewoon van dag tot dag leven is voor veel mensen vaak uiterst moeilijk, puur vanwege de paden die zij voor zichzelf hadden uitgestippeld voordat zij incarneerden.

Wanneer jullie je volgende levenspaden plannen, voordat je incarneert, is het voor jullie heel duidelijk wat jullie willen leren en op jullie paden willen plaatsen. Het is echter bijna onmogelijk voor jullie om je echt een voorstelling te maken van de moeilijkheden die je zult tegenkomen als je eenmaal geïncarneerd bent en je bent vergeten dat je zelf de ervaringen die jullie opdoen, hebt gepland. In feite zou het voor velen moeilijk te geloven zijn dat zij zelf het gezin waarvan zij deel zouden uitmaken, al voor hun geboorte hadden uitgekozen.

Zoals ik al zei, mens zijn is niet gemakkelijk. Toch is iedereen die incarneert in menselijke vorm door zijn eigen vrije wilskeuze, niemand is per ongeluk of per vergissing in menselijke vorm – er zijn geen toevalligheden of vergissingen – want er is alleen intentie die altijd wordt bereikt. Nogmaals, wanneer jullie als mens leven, is het vaak uiterst moeilijk te geloven, laat staan te begrijpen, dat jullie een goddelijk doel hebben en toch is ieder mens zonder enige uitzondering op een meesterlijk vooraf geplande goddelijke missie. Jullie zijn allemaal de geliefde kinderen van Moeder/Vader/God en Zij heeft jullie uit Haarzelf geschapen opdat jullie in liefde en vreugde zouden leven, zowel voor Haar als voor jullie eeuwige vreugde. Maar Liefde – de levensenergie van alle voelende wezens, van alles wat bewust is – is onvoorwaardelijk en daarom hebben jullie de vrije wil om die energie te gebruiken op elke manier die jullie kiezen. Sommigen kozen voor afscheiding – hoewel afscheiding van de Bron nooit kan plaatsvinden – en leven daardoor schijnbaar afgescheiden levens in vorm.

Het doel van jullie levens in vorm is een uitweg te vinden uit de illusoire toestand van afscheiding die jullie hebben opgebouwd en naar huis terug te keren, zoals de verloren zoon in het evangelieverhaal, naar de Werkelijkheid en daar te blijven. Zodra je echter een menselijke levenservaring aangaat, gaat alle herinnering aan de Werkelijkheid verloren en dus moet je in je kindertijd leren hoe je een menselijke vorm moet hanteren en dan leven alsof het lichaam dat je bewoont, eigenlijk jezelf is. Dat wordt buitengewoon verleidelijk.

Voordat jullie incarneerden wisten jullie dat dit zou gebeuren en dus stelden jullie kennisgevingen op langs jullie tijdlijnen om je te helpen. Eerst zou een idee opkomen dat suggereert dat het leven een ander doel heeft dan gewoon volwassen worden en genieten van de vrijheid die dat mogelijk maakt en dan, later in je leven, zou een belang zich aandienen dat suggereert dat een onderzoek naar dat aanvankelijke idee wel eens de moeite waard zou kunnen zijn. Velen missen of verwerpen het eerste duwtje, dus wordt het later in het leven vaak herhaaldelijk en met meer energie gepresenteerd en veel mensen missen het nog steeds!

NU, in deze huidige tijd, zijn die signalen uiterst krachtig geworden, in feite is het praktisch onmogelijk voor mensen om zich er niet bewust van te worden. Als gevolg daarvan worden overal om jullie heen mensen zich bewust van de mogelijkheid dat hun leven een goddelijk doel heeft en zijn ze heel serieus op zoek naar begeleiding van anderen die volgens hen hebben gevonden wat dat is. Er zijn veel leraren en mentoren die lessen en webinars aanbieden, die goed bezocht worden, om mensen te helpen zichzelf te vinden, terwijl ze zich realiseren dat ze veel meer zijn dan hun ego’s willen dat ze weten of geloven – vooral meer dan andere mensen!

Degenen van jullie die dit lezen zijn goed gevestigd op jullie goddelijke levenspaden en weten dat, dus accepteer alsjeblieft dat jullie wezens van onschatbare waarde zijn en dat zelfs als jullie doel geen publieke activiteiten lijkt te behelzen, jullie aanwezigheid gewoon een essentieel aspect is van het collectieve ontwakingsproces. Alleen al door ten minste eenmaal per dag de intentie te hebben om alleen liefdevol te zijn, wat zich ook voordoet, voegen jullie enorm veel toe aan de energie van de Tsunami van Liefde die de planeet Aarde omhult en allen naar hun onvermijdelijke ontwaken trekt. Velen van jullie onderschatten ernstig het belang van jullie aanwezigheid op Aarde, omdat jullie je als volwassene ontoereikend en onwaardig hebben gevoeld om tal van totaal ongeldige redenen. Daarom herinner ik jullie er nu aan: Jullie zijn allemaal machtige wezens van Liefde en jullie hebben ervoor gekozen nu te incarneren om massaal mee te werken aan deze wonderbaarlijke gebeurtenis, ook al herinneren jullie je dat niet. Maak er daarom elke dag een punt van, tijdens je bezoeken aan je heilige innerlijke heiligdommen, om ook de intentie te hebben alle ingesleten overtuigingen los te laten waaraan jullie je misschien vastklampen en die jullie vertellen dat jullie niet goed genoeg, heilig genoeg, competent genoeg, nuttig genoeg of liefdevol genoeg zijn. Ze zijn allemaal ongeldig.

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, liefdevol geschapen door onze goddelijke Bron en daarom zijn jullie volmaakt! Ja, als mensen hebben jullie fouten en vergissingen gemaakt, anderen en jezelf gekwetst door onbewust te praten of te handelen. Jullie hadden dit alles niet kunnen doen als jullie bewust waren, want Liefde is altijd bewust, altijd liefdevol en aanvaardend voor alle anderen. Maar omdat jullie het leven als mens ervaren, zijn jullie onbewust, in slaap, aan het dromen en daarom moeten jullie ontwaken.

Jullie collectieve bewustwording gaat nu inderdaad heel snel, omdat steeds meer mensen zich ervan bewust worden dat de huidige boze, concurrerende, alles-winnende levensstijl, waarmee zovelen zich al eeuwenlang bezighouden, moet ophouden, anders kunnen jullie jezelf vernietigen. De tekenen van de schade die dit heeft veroorzaakt zijn op vele plaatsen te zien en onwetendheid kan niet langer worden gebruikt als excuus voor wat er nog steeds gebeurt. Wat er moet gebeuren is dat mensen ophouden elkaar te beoordelen en te veroordelen en in plaats daarvan samenkomen in liefdevolle en harmonieuze samenwerking door volledig te aanvaarden dat allen, zonder uitzondering, goddelijke wezens van Liefde zijn. Diep in jezelf weten jullie dit allemaal, het is wie je bent, het is alleen ontkend. Nu overspoelt de Liefde de planeet en kan ze niet langer ontkend worden. Ga daarom positief en voortdurend met Liefde om, met je ware aard en kijk met verwondering naar de ontplooiing van het collectieve energieveld van Liefde over de hele wereld.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org