Jezus: Nu Is Het Moment Om Ervoor Te Kiezen Te Aanvaarden Dat Gods Liefde Voor Jullie Onuitputtelijk Is.

Nu Is Het Moment Om Ervoor Te Kiezen Te Aanvaarden Dat Gods Liefde Voor Jullie Onuitputtelijk Is.

Gechanneld door: John Smallman – 8 Januari 2022

In dit nieuwe jaar 2022 mogen jullie grote en verheffende veranderingen verwachten in de manier waarop jullie als mensen op Aarde leven, vanwege jullie collectieve ontwaken.  Het wordt een jaar dat allen die met groot enthousiasme naar het ontwaken hebben uitgekeken, zal inspireren en verrukken en jullie zullen niet teleurgesteld worden. Jullie gebeden, meditaties en krachtig liefdevolle intenties van de afgelopen jaren komen tot bloei nu velen, die tot nu toe totaal vergeten waren dat zij als mensen een goddelijk doel op aarde hadden, beginnen te zoeken naar een spiritueel doel in hun leven. Deze pas ontdekte belangstelling voor “spirituele zaken” zal hen verrassen en verrukken, vooral als zij ontdekken dat zij inderdaad een spiritueel doel hebben – hun ware doel – en dat zij daarin niet alleen zijn!

Alle bewuste wezens zijn goddelijke spirituele wezens – mystici – maar de overgrote meerderheid heeft het weten hiervan verloren of is het vergeten vanwege de beperkingen die een leven in vorm oplegt aan hun vermogen om toegang te krijgen tot dit aspect van zichzelf. Niettemin is de tijd van het vergeten voorbij! Mensen herinneren zich dat hun mensenlevens elk een individueel en essentieel doel hebben dat alleen kan worden vervuld door de individuen die ze leven. Dit is geen ongeluk of toeval, dit is de Wil van God, de goddelijke Intentie. Wees je er ook van bewust – en vergis je hier niet in – dat de persoonlijke intentie van elk individu volledig is afgestemd op die van God. Er is er maar Eén – Bron, Opperwezen, Oneindige Wijsheid en Intelligentie, Moeder/Vader/God . . . LIEFDE – en elk bewust wezen, elk levend intelligent wezen is opgenomen in deze onafscheidelijke Eenheid die ALLES is wat Bestaat. Er is geen “hiernamaals”, er is alleen Alles, omdat er geen noodzaak of mogelijkheid is voor een hiernamaals.

Wees gerust, jullie en Jullie – en dat betekent al het leven, in welke vorm dan ook, absoluut zonder enige uitzondering – zijn oneindig en eeuwig geliefd door de Bron (kies een naam of label voor deze oneindigheid van Liefde waarmee je Eén bent en waarmee jullie je het meest op je gemak voelen) vanaf het moment van je schepping, zonder enige mogelijkheid van zelfs maar de kleinste of kortste ontkoppeling van die staat, ongeacht hoe jullie ervoor kiezen om je in je leven in vorm als mens uit te drukken.  Denk aan een misdaad die je absoluut en totaal afschuwelijk vindt, en weet dat degene die deze misdaad heeft begaan net zo eeuwig geliefd is door de Bron als jijzelf.  Misdaden zijn van het ego, en hoe echt en gewetenloos ze ook lijken te zijn, ze zijn niet echt! Zij maken deel uit van de illusie, de droom, de nachtmerrie, het spel van de vorm waaraan jullie allen, zonder uitzondering, gekozen hebben deel te nemen.

God kennen is de Waarheid kennen. De Waarheid is God, en zo ben jij, ieder van jullie – nogmaals, er zijn GEEN uitzonderingen. Alle leven is een goddelijke creatie van oneindige perfectie en liefde. Hoe zou het niet zo kunnen zijn wanneer de Bron van de schepping oneindige LIEFDE is, Die onvoorwaardelijk en eeuwig elke individuele uitdrukking van bewustzijn aanvaardt die Hij creëert? Oordelen is een belangrijk en uiterst negatief aspect van de illusie of het spel waarin je bent ondergedompeld en moet worden achtergelaten, weggegooid en verworpen wanneer het besluit om te stoppen met spelen wordt genomen. Ophouden met spelen is het ONTWAKEN. Dit is je bestemming, je bestemming en je Thuis – Volledig Bewust, Volledig Ontwaakt, van jullie eeuwige Eenheid in Liefde. Jullie ontwaken is onvermijdelijk. Echter, omdat jullie eeuwig en altijd een vrije wil hebben, kunnen jullie je ontwaken voor onbepaalde tijd uitstellen – dat betekent voor een zeer lange TIJD – maar, natuurlijk, tijd is een aspect van de illusie die zal ophouden te bestaan wanneer genoeg van degenen in vorm ervoor kiezen om hun betrokkenheid ermee te beëindigen. Wanneer de tijd is beëindigd zal er geen illusoire of denkbeeldige ruimte meer zijn waarin de illusie/droom/nachtmerrie kan worden ervaren, en zal er geen egoïstische motivatie meer zijn om afgescheiden te zijn van Moeder/Vader/God, Liefde. 

Allen zullen, met volledige persoonlijke individuele vrije wil en totale integriteit, ervoor kiezen om naar huis terug te keren, om opnieuw te ontwaken in volledig bewustzijn van hun goddelijke natuur – LIEFDE – en zich bezig te houden met de oneindige staat van JUISTE die dat bewustzijn IS!

God is jullie ware aard, jullie enige aard, Het is jullie, ook al lijkt het, terwijl je ondergedompeld bent in het spel/droom/illusie, de ultieme vorm van arrogantie om zelfs maar te denken dat dat mogelijk is. Wanneer jullie accepteren dat je bent en altijd zult zijn zoals God je geschapen heeft, lossen jullie ego’s op.  Jullie ego’s willen niet dat dat gebeurt! Het voortbestaan van de ego’s hangt af van jullie geloof in de negatieve zelf-oordelen die jullie over jezelf hebben. Het wil dat jullie zijn voortdurende stroom van boodschappen geloven, die jullie informeren over je onwaardigheid en schuld, waardoor jullie onaanvaardbaar zijn voor je oneindig liefdevolle Vader. Wanneer je loslaat en erop vertrouwt dat je Vader onvoorwaardelijk van je houdt, zul je merken dat je in een wonderbaarlijke staat van vrede verkeert, omdat al die egoïstische gedachtestromen gewoon wegebben.

Jullie ware aard is Liefde. Daarom is het absoluut essentieel dat jullie elke dag naar binnen gaan, naar je heiligste innerlijke heiligdommen, en dan de zeer krachtige intentie stelt die alleen jij kunt stellen, namelijk de intentie om Liefde toe te staan zich daar bij je te voegen en je te omhelzen. Alleen je overtuiging dat je de Aanwezigheid van Liefde onwaardig bent, verhindert dat de omhelzing van Liefde je omhult. Wanneer jullie je vastklampen aan die ongeldige overtuiging vanwege gevoelens van schaamte of onwaardigheid, kiezen jullie er in feite voor om Liefde niet toe te staan binnen te komen.  Laat daarom die overtuigingen los en sta toe, en Liefde zal binnenkomen en je omhelzen. Dat is de enige wens en bedoeling van Liefde, maar Zij zal nooit jouw wil om afgescheiden te blijven terzijde schuiven. Jullie persoonlijke keuzes worden altijd geëerd, dus jullie moeten er verantwoordelijkheid voor nemen door je bewust te zijn van wat ze zijn, en dan, als jullie daarvoor kiezen, kun je die waarmee je niet langer resoneert veranderen of beëindigen.

Nu is het moment, dit moment terwijl je dit leest of luistert, waarop je ervoor kiest te aanvaarden dat Gods Liefde voor jou onuitputtelijk is en dichter bij je staat dan je je ooit kunt voorstellen. Kies er dan voor om je hart te openen en het uit te nodigen om je te omhelzen. Zij zal dat doen, want net als jij is Zij Alles wat bestaat en het enige verlangen van Haar is om volledig aanwezig te zijn in jouw bewustzijn, net zoals jij dat bent in dat van Haar. Er is alleen Liefde, en daarom ben jij Liefde, er is niets anders dat je zou kunnen zijn. Wees dus Liefde, bewust in elk moment en ga nog krachtiger door met het bijstaan van hen die zich op dit moment in hun slaap roeren en willen ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra / voor wakkeremensen.org