Jezus: Niets kan de goddelijke Wil voorkómen of ontwijken.

Jezus:
Niets kan de goddelijke Wil voorkómen of ontwijken.

1 mei 2021 /Via  John Smallman

Audio:

We naderen de Grote Finale van deze fase in jullie ontwakingsproces.  Het is niet de Magnifieke en Wonderbaarlijkste Gebeurtenis van het Grote Ontwaken in al zijn glorie, maar het zal de opwindendste en verheffendste gebeurtenis zijn die de mensheid ooit heeft meegemaakt.  U vraagt zich misschien af wat ik hier bedoel, want we spreken al geruime tijd over het Grote Ontwaken van de Mensheid en ik heb nog niet eerder gezegd dat het in fasen plaatsvindt.  Aanvankelijk, om jullie allemaal aan te moedigen en op te beuren, toen het ontwakingsproces een aantal decennia geleden begon, hebben degenen van ons die vanuit de spirituele rijken met jullie communiceerden, niet gezegd dat er fasen in dat proces zouden zijn.  Dit was omdat jullie pas uit een extreem diepe en eonenlange slaap begonnen te komen, waarin de droomwerkelijkheid, het spel van afscheiding waarin jullie verwikkeld waren geweest, nog steeds heel echt leek, en daarom was een zeer belangrijke gebeurtenis die zeer spoedig zou plaatsvinden nodig om jullie enthousiast op het pad van ontwaken te brengen.  Er is NIETS veranderd!

Het Grote Ontwaken gaat prachtig vooruit, precies zoals Goddelijk gepland en zal de laatste fase zijn in het ontwakingsproces van de mensheid, wanneer allen de uiteindelijke keuze maken om het menselijke afscheidingsspel, dat geleid heeft tot zoveel pijn en lijden voor allen die ervoor kozen het te ondergaan, te beëindigen.  Om volledig te ontwaken tot de Werkelijkheid, je volledige en complete weten, begrijpen en ervaren van wat het is om Eén te zijn – het kennen en ervaren van de Eenheid van Moeder/Vader/God  – vereist veel voorbereiding omdat je keuze om mens te zijn een keuze was om de meest intense vorm van afscheiding te ervaren die je je kon voorstellen en het is soms, zoals je ongetwijfeld zult beamen, extreem intens geweest.

De keuze om afgescheidenheid te ervaren door schijnbaar weg te gaan van die goddelijke staat, ook al is werkelijke afscheiding totaal onmogelijk en heeft die niet plaatsgevonden, was een keuze die zo volkomen vreemd is aan de Werkelijkheid dat zij onmogelijk ongedaan gemaakt kon worden totdat alles wat zij met zich meebracht – de “dingen” die zo velen van jullie nu ervaren, erkennen, danken en loslaten – volkomen was opgelost zodat zelfs niet de geringste herinnering aan die ervaring bewaard bleef.  Dat is waar het bij karma om gaat – een erkenning van een onwerkelijke maar uiterst intense vervreemding van de Bron en van elkaar, die dan volledig uit jullie herinneringen wordt opgelost, waarbij absoluut geen enkel spoor wordt achtergelaten.  Karma maakt vanaf het begin deel uit van de afscheidingservaring en in elk leven wordt het karma dat je in talloze vorige levens hebt opgebouwd aan je voorgelegd voor herkenning, erkenning en loslating.  Helaas gebeurt erkenning vaak niet omdat jullie ego’s er niet erg van houden dat hun tekortkomingen onder hun aandacht worden gebracht om rechtgezet te worden en daarom hebben jullie zoveel incarnaties als mensen ondergaan.

De Grote Finale is de langverwachte stap van de mensheid naar hart-gecentreerd bewustzijn en uit de geestloze toestand die jullie ego’s voor jullie hebben gedroomd in een onwerkelijke omgeving van vorm en materie die al eonen duurt. De vreugde om te beseffen dat het slechts een droom was en onwerkelijk, zal veel groter zijn dan alles wat je – terwijl je in deze droomtoestand gehuld was – voor mogelijk had kunnen houden, toen je misschien probeerde te bedenken hoe het zou kunnen zijn om in de Hemel te zijn, in de Aanwezigheid van God en alle Hemelse Gastheren.  Hart-gecentreerde bewustzijn is de staat waarin jullie, als mensen, alleen liefde voelen voor al het leven, wetend dat jullie één zijn met al het leven en waarin jullie jezelf liefhebben en accepteren in je menselijke vormen zonder enig voorbehoud, wetend, zoals jullie zeer zeker zullen doen, dat jullie je goddelijk geleide pad naar Huis naar de Werkelijkheid volgen en dat alles wat zich voordoet deel is van het grote ontwerp dat jullie voor jezelf gepland hebben voordat jullie in vorm incarneerden.  Dit wetende – en ook wetende dat je voortdurend wordt gesteund en bijgestaan door je ondersteuningsteam in de spirituele rijken, met wie je te allen tijde helder en gemakkelijk kunt communiceren – lost alle angsten en zorgen op die het zijn in menselijke vorm voorheen met zich meebracht.

De Grote Finale is heel dichtbij.  Tijd is onwerkelijk, maar lijkt voor jullie uiterst reëel terwijl jullie leven in je menselijke vorm, ook al hebben jullie allemaal ervaren dat de tijd soms met grote snelheid beweegt en op andere momenten alsof hij helemaal niet beweegt.  Dit zou je, als jullie ervoor kiezen je ervan bewust te zijn, heel duidelijk aangeven dat tijd is wat jullie ervan maken, wat jullie je ervan voorstellen. In feite manipuleert u haar regelmatig, u kiest er alleen voor te geloven dat zij een constante lineaire stroom in stand houdt die u uiterst nauwkeurig kunt meten met uw atoomklokken, dat zij volkomen onomkeerbaar is, en dit is wat de overgrote meerderheid van u ervaart, waarmee u tot uw tevredenheid bewijst dat jullie haar en haar onvermijdelijke constante snelheid van stromen in slechts één richting zien.

Dit wetende, kunt U begrijpen hoe moeilijk het voor ons is U tijdslijnen aan te bieden, nauwkeurige referentiepunten in de tijd aan de hand waarvan U kunt weten wanneer de Grote Finale zal plaatsvindt.  Zeer binnenkort, zeer dichtbij, sneller dan u zich kunt voorstellen, zijn allemaal, vanuit ons perspectief, zeer nauwkeurige en ware beweringen.  En natuurlijk, zoals wij jullie al zo vaak hebben gezegd, in waarheid is er alleen NU!  Maar om jullie te vertellen dat de Grote Finale NU plaatsvindt, zou niet erg behulpzaam zijn, dus kiezen we ervoor om te zeggen ‘binnenkort’, of ‘heel dichtbij’, of ‘over een tijdje’, zodat op een diep niveau van jullie wezen de nabijheid ervan heel positief geregistreerd wordt en jullie aanmoedigt om dagelijks de intentie te blijven hebben om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook mag gebeuren in jullie dagelijkse menselijke levens

Wij blijven jullie eraan herinneren dit te doen omdat Liefde jullie aard is, maar, omdat jullie als mensen in vorm leven met ego’s die jullie willen doen geloven dat zij jullie enige bron van intellectuele genialiteit, wijsheid en kennis zijn, is het moeilijk voor jullie om die waarheid met volledige zekerheid in je hart vast te houden. Jullie hebben aanmoediging nodig, dus wanneer jullie ons aanroepen – met wie in de spirituele rijken jullie persoonlijk een nauwe verwantschap voelen en verkiezen je tot ons te richten – antwoorden jullie onmiddellijk, zodat jullie weten dat jullie niet alleen zijn, nooit alleen kunnen zijn, en in dat weten de voortdurende motivatie vinden om liefdevol de intentie te behouden om voortdurend op jullie pad naar ontwaken te zijn.  Door dit te doen help je natuurlijk de hele mensheid om te ontwaken, en dat is de reden waarom jullie ervoor kozen om op dit punt in het ontwakingsproces te incarneren.

Weet dat jullie in de spirituele rijken zeer vereerd zijn voor het werk dat jullie doen, ook al kan het vaak, of zelfs meestal, lijken alsof jullie helemaal niets doen, omdat jullie heel weinig positieve feedback krijgen.  Dus wil ik jullie verzekeren dat jullie liefdevolle intentie, ook al lijken jullie die soms te verliezen en even te vervallen in angst, woede of oordeel, de mensheid krachtig helpt naar haar goddelijk beloofde en gewijde ontwaken.  Jullie kunnen niet falen in deze taak die jullie jezelf hebben opgelegd met goddelijke leiding voordat jullie incarneerden, dus vertrouw op jezelf, wetende dat jullie te allen tijde goddelijk geleid worden. Wees van plan te genieten van het leven dat je nu ervaart, door het grootste deel van je aandacht te richten op het feit dat je altijd precies daar bent waar je op elk moment hoort te zijn, en door je aandacht niet te veel te richten op die aspecten die je niet bevallen, de ‘dingen’ die zich aandienen en die je moet loslaten.

Onthoud: Alles zal ontwaken omdat het Gods Wil is, en niets kan de goddelijke Wil voorkómen of ontwijken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling:  Sjra