Jezus: Liefde van een kracht die in een menselijke vorm nooit eerder ervaren is vult ieders hart.

Jezus:
LIEFDE VAN EEN KRACHT DIE IN EEN MENSELIJKE VORM NOOIT EERDER ERVAREN IS VULT IEDERS HART.

28 September 2019 / door John Smallman

Constante verandering is een aspect van de illusie die constant wordt geopenbaard door het “verloop van de tijd”. Tijd evenzeer is een aspect van de illusie; in Werkelijkheid is er alleen maar Nu! Dat slaat voor wezens in vorm nergens op want jullie hebben heldere herinneringen aan tijden die voorbij zijn gegaan en jullie hebben doorlopend verwachtingen, van moment op moment, die jullie laten zien dat er zich mogelijk in de toekomst bepaalde gebeurtenissen voordoen en dat andere, als nog onbekende gebeurtenissen, zich ook zullen voordoen. Tijd en verandering zijn twee facetten van dezelfde materiële omgeving waarin jullie als mensen in vorm je bestaan ervaren. Het meest duidelijk gezien en erkend naarmate jullie lichamen groeien, sterker worden en zich emotioneel en intellectueel ontwikkelen van kind naar volwassene, daarna die toestand voor een aantal jaren vasthouden, gevolgd door een verouderingsproces dat leidt naar lichamelijke dood en verval. En jullie geschiedenis, hoever jullie ook wensen terug te kijken, bevestigt dit.

MAAR, diep binnenin jullie zelf, beneden het niveau van jullie menselijke bewuste besef, daar verblijft het absolute weten dat het leven, jullie leven, eeuwig is. Echter, omdat de overgrote meerderheid van jullie zich absoluut en volledig identificeren met hun lichamen, met jullie menselijke vorm, zijn jullie derhalve niet in staat om toegang te krijgen tot dat diepe innerlijke weten en in de plaats daarvan accepteren jullie dat jullie geboren worden en dat jullie zullen sterven, in de overtuiging dat jullie leven de periode is tussen geboorte en dood – en niets meer – met de uiteindelijke staat van beëindiging, ondergang, een toestand van eeuwig niet-zijn. Bewustzijn van die klaarblijkelijke waarheid wordt geregeld ontkend of genegeerd, want het is een afschrikwekkend concept. Dus, hoe onbevredigend jullie menselijke levens zich ook voor jullie mogen ontvouwen, wil de overgrote meerderheid van jullie ze ook niet beëindigen. Binnenin jullie allemaal zit er een gevoel van hoop dat het leven als mens echt een doel heeft, een veel dieper doel dan alleen maar pure overleving, of het nu ervaren wordt door iemand die rijk is met veel in de zin van materiële goederen en wereldse macht, of door iemand die arm is en dagelijks worstelt om de basisbenodigdheden te verkrijgen die voor de overleving als mens noodzakelijk zijn.

Het is deze hoop die de mensen motiveert om zich met het leven en met andere mensen bezig te houden en het kan duidelijk gezien worden dat groepen of gemeenschappen die samenwerken een betere en meer duurzame levensstandaard bereiken dan wie dan ook in z’n eentje dat kan. Dit toont de menselijke afhankelijk van elkaar aan. Vanuit dat besef moet de logische conclusie dat afscheiding een mythe is, ontstaan. Maar omdat jullie je in je menselijke lichamen zo afgescheiden voelen en omdat jullie allemaal alleen maar je eigen zintuiglijke gewaarwordingen ervaren – het zien, geluid, gevoel, smaak, reuk – en de pijnen en de genoegens die zich daaruit voordoen, wordt dat gevoel van afscheiding klaarblijkelijke bevestigd. Dit schept verwarring. Pasgeborenen hebben in eerste instantie geen gevoel van afscheiding, omdat ze binnenin en één met hun moeder zijn gegroeid. Maar naarmate de tijd verstrijkt en ze beginnen op te groeien en in staat worden om zelf rond te bewegen, begint zich een gevoel van afscheiding te ontwikkelen, dat soms een groot plezier is en hen op andere momenten heel angstig maakt wanneer ze een intense en onmiddellijke behoefte aan aandacht voelen en die niet onmiddellijk ter beschikking is.

Deze ervaringen gedurende de kindertijd en jeugd laten een langdurige indruk achter, vaak diep verborgen in het onderbewuste deel van de geest waar ze worden “vergeten” omdat ze, wanneer ze worden herinnerd, intense pijn en beroering kunnen veroorzaken. Maar natuurlijke worden ze nooit vergeten en nu, terwijl het proces van ontwaken zich versnelt, komen ze in de bewuste geest van veel mensen naar boven en schrikt hen op terwijl die verborgen of ontkende beroering erkenning opeist.

Erkenning en loslaten is de weg vooruit. Het is de manier om deze krachtige gevoelens onschadelijk te maken door volledig bewust te worden dat ze door herinneringen veroorzaakt zijn en dat de tijd waarin deze gevoelens optraden voorbij is en dat de pijnlijke gebeurtenis of situatie voorbij is en dat er nu géén pijn is. Het accepteren en erkennen dat mededogen voor het letsel zelf in die tijd toestaat om te worden getroost en genezen en dat ook mededogen voor de dader laat ontstaan. Dan ontwikkelt zich Liefde van binnen en lost alle oordeel, verbittering, wrok en haat op zodat er een volledige genezing van alle aloude trauma’s plaats vindt.

Terwijl ieder afzonderlijk ontwaakt vult Liefde van een kracht die nooit eerder in een menselijke vorm gevoeld is ieders hart. De vreugde, de vrede, het mededogen en de vergevingsgezindheid die dan ontstaat is werkelijk geestverruimend. Het is prachtig, meer dan jullie vermogen om bij voorbaat te begrijpen. Jullie beseffen dat jullie Eén met Bron zijn en jullie weten het absoluut, vanuit het diepste van je wezen tot de top van je bewuste besef in het oneindige moment van nu. Het is een altijddurende ervaring waarin iedere gedachte van afgescheidenheid, onwaardigheid of ontoereikendheid van welke soort dan ook volledig is opgelost. Want, door Jezelf te zijn en te kennen als Eén met Bron, kunnen er geen beperkende gedachten opkomen.

Als Eén met Bron, zoals iedereen is, zijn er geen grenzen aan jullie creatieve talenten omdat Hij, op het moment dat God jullie schiep, jullie begiftigde met alles wat Hij is. Hij schiep jullie zoals Zichzelf. Vanaf het moment van je schepping zijn jullie in staat om te scheppen zoals Hij, jullie zijn wezens zonder enige beperkingen want jullie zijn perfecte wezens; jullie zijn de energievelden van oneindige Liefde die Bron, Moeder/Vader/God is. God is Perfect. Hij heeft geen onvolkomenheden, onverenigbaarheden of imperfecties van welke soort dan ook want dat is wat perfect betekent en noch doet wie dan ook van jullie dat omdat jullie onafscheidbaar Eén zijn met God, altijd!

De perfectie die God is, is oneindig vreugdevol, oneindig vredig, oneindig tevreden en zo zijn jullie allemaal want er bestaat geen andere toestand en zodoende zullen jullie ontwaken naar het volledige en onwrikbare besef van deze goddelijke en eeuwige waarheid. Vreugde is jullie bestemming want het is Gods Wil voor jullie en het is natuurlijk ook jullie wil want jullie zijn op ieder moment in totale overeenstemming met God in de Eenheid die is, die perfecte en onveranderlijke toestand.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com

Vertaald oor Sjra