Jezus: Liefde roept jullie altijd op om jullie te herinneren aan je ware aard.

Jezus:
Liefde roept jullie altijd op om jullie te herinneren aan je ware aard.

16 Augustus, 2019 / door John Smallman

Hoewel dit niet het geval lijkt te zijn, zitde mensheid op het snelle spoor naar ontwaken. Het is altijd de collectieve intentie geweest dat de mensheid ontwaakt uit de droom of nachtmerrie dat het feitelijke leven en ervaren zo zeer realistisch lijkt. De werkelijkheid komt doordat de overgrote meerderheid van jullie zich volledig identificeren met je lichamen, die heel kwetsbaar zijn voor pijn en lijden vanwege ziekte, ongelukken en conflicten. Toen jullie er voor kozen om afscheiding van Bron te beleven, kozen jullie er ook voor om jullie lichamen te gebruiken als je belangrijkste middel om het leven in de vorm te ervaren en sloten heel effectief de absolute uitgebreidheid van de Werkelijkheid buiten en beperkten zo jullie vermogen om te genieten van de volheid van het leven. In plaats van dit te vermijden, werden pijn en lijden een van jullie dwangmatige motivaties, samen met de motivatie om plezier te zoeken als een afleiding van de schijnbaar eindeloze opeenvolging van pijnlijke werkelijkheden waarmee het leven in de vorm jullie voortdurend confronteert.

In deze huidige tijd, de eenentwintigste eeuw, komt het, als gevolg van de recente voortgang in wetenschap, geneeskunde, filosofie en de psychologie, in het menselijke besef, dat, door het veranderen van jullie overtuigingen en hoe jullie anderen en de wereld rondom jullie heen wensen waar te nemen, jullie je levenservaringen met succes kunnen regelen zodat ze positief,  opbeurend, inspirerend en plezierig zijn . . . of gevuld met angst, onrust en pijn. Jullie hebben allemaal de intellectuele en spirituele gereedschappen die jullie nodig hebben om levens op te bouwen die jullie voldoening geven, maar heel vaak laten jullie stemmingen toe van een negatieve aard om jullie onrechtmatig en onbehulpzaam te beïnvloeden. Zoals ik jullie eerder verteld heb, zijn jullie allemaal krachtige goddelijke wezens, die er voor gekozen hebben om jezelf in omstandigheden te plaatsen die beperkend zijn. Vanuit die toestand hebben jullie er voor gekozen om verder te gaan, ofwel door positief vertrouwen in je intuïtie en deelname aan het leven met eerlijkheid en beminnelijke respect voor elkaar, of als slachtoffer in een omgeving waarover jullie helemaal geen controle denken te hebben.

Het leven is een aspect van Liefde en wanneer jullie dat zo laten zijn, zal het stromen zoals jullie je dat vóór je incarnatie bedoeld hebben. Jullie incarnatie was geen blind geluk! Jullie kozen er voor om op dit punt in de menselijke spirituele evolutie te incarneren, zodat jullie uiterst betekenisvol zouden kunnen deelnemen aan het collectieve proces van ontwaking. Zelfs wanneer jullie je daarvan niet bewust zijn, volgen jullie niettemin een pad dat jullie in samenwerking met andere leden van jullie familie zorgvuldig uitgestippeld hebben en  waarin jullie ook uiterst goddelijk geleid werden. De overgrote meerderheid van de mensheid heeft geen helder beeld van de reden van hun incarnatie of hoe hun levenspad zich zal ontvouwen. Ieder moment echter waakt jullie ondersteuningsteam in de niet-fysieke rijken uiterst liefdevol over jullie en is ogenblikkelijk beschikbaar om jullie oproepen te beantwoorden wanneer jullie begeleiding van hen zoeken. Wanneer jullie hen inroepen, zullen ze jullie niet in de wacht zetten, maar zeer geregeld laten jullie jezelf afleiden door je denkproces, gemoed en emoties, zelfs wanneer jullie hen om hulp vragen en zodoende horen jullie herhaaldelijk hun wijze en liefdevolle reacties niet.

Daarom is in iedere boodschap die van hen uit de spirituele rijken ontvangen wordt doorlopend de noodzaak benadrukt om dagelijks naar binnen te gaan, naar jullie heilige innerlijke tabernakel  en daar te verblijven om te ontspannen, om iedere vorm van oordeel, verbittering, haat, schuld of gedachten los te laten dat iemand, iedereen, je genoegdoening verschuldigd is voor hun verkeerde behandeling of verkeerd begrijpen. Wanneer jullie je inlaten met zo’n soort gedachten en overtuigingen, blokkeren jullie de Liefde die binnenin jullie verblijft en die daar altijd wacht om jullie te omarmen, te leiden en te troosten.

Liefde accepteert altijd, eeuwig en onvoorwaardelijk en jullie ware aard is precies zo. Hoewel, wanneer jullie onbeminnelijke gedachten, oordelen en overtuigingen toelaten, sluiten jullie jezelf af voor Liefde. Liefde roept jullie altijd om je te herinneren aan je ware aard, maar, als mensen hebben jullie de neiging om je te focussen op oordeel en gelijk hebben – het komt jullie als mens vaak voor dat jullie jezelf absoluut moeten verdedigen of in de verdediging moeten zijn omdat de wereld en haar andere menselijke bewoners jullie zeer waarschijnlijk op ieder moment gaan aanvallen. En precies dat doen, zelfs wanneer jullie het aan niemand anders laten merken, is in een toestand van conflict zijn. Conflict en Liefde kunnen niet dezelfde ruimte innemen. Desondanks, wanneer jullie Haar toestaan, kan en zal Liefde iedere vorm van conflict heel zachtjes en effectief oplossen.

Sommigen van jullie hebben geprobeerd om liefdevol te zijn, zelfs wanneer jullie onder bedreiging leken te staan en vaak heeft die intentie, stevig in jullie hart gevestigd, de situatie onmiddellijk bezworen. Verwacht Liefde, bied Liefde aan en verbaas je over de meest prachtige ervaringen die volgen uit dat vooruitzicht, wanneer het stevig wordt ondersteund door jullie oprechte intentie om liefdevol te zijn, wat er zich ook voordoet. Zoals jullie weten, zo niet onbewust, dan weten jullie zeker in het diepste van jullie wezen dat jullie eeuwig verbonden zijn met Bron en dat afscheiding van die toestand volledig buiten de grenzen van mogelijkheid is. Niettemin hebben de meeste mensen grote problemen om deze goddelijke waarheid te accepteren, want het is voor hen bijna onmogelijk niet te geloven in of te worden gehersenspoeld door hun culturele opvoeding die hen aanmoedigt om te geloven dat ze niet goed genoeg zijn en pogingen – meestal met succes – hen over te halen om anders te zijn dan ze werkelijk zijn. Dit veroorzaakt intense innerlijke pijn en beroering die dan ofwel wordt ontkend of heel diep begraven wordt in de verborgen uithoeken van hun geest, om hen niet naar wanhoop te drijven door een sterk maar ongeldig gevoel van het als persoon niet waardig te zijn, terwijl ze proberen om een kopie te worden van iemand die anderen bewonderen of door hen te imiteren.

Geloof me alstublieft wanneer ik jullie er aan herinner dat jullie geschapen zijn uit Liefde, Moeder/Vader/God, Bron, die het oneindige veld van goddelijke energie is waarin alles wat bestaat eeuwig aanwezig is en dat alleen jullie het oneindige potentieel kunnen vervullen dat ontstond als een direct resultaat van jullie schepping om precies te zijn wie jullie zijn. Jullie zijn absoluut perfect voor de rol waarvoor God jullie schiep en door deze te vervullen, zoals jullie dat zullen doen, zal jullie vreugde grenzeloos en eindeloos zijn, wanneer jullie toestaan om te beseffen en jezelf te herinneren als één met Bron. Niemandkan jullie vervangen in Gods goddelijke plan en jullie kunnen ook niemand anders vervangen. Werkelijkheid, God, Bron, Liefde is ALLES wat er bestaat en ieder geschapen wezen past precies in de positie waarvoor het was geschapen en die er voor werd geschapen. Niemand is misplaatst of verlaten want dat is uiterst onmogelijk. Jullie zijn allemaal precies waar God jullie op ieder moment van jullie eeuwige leven wil hebben en jullie worden oneindig geliefd en gekoesterd want dat is het doel waarom jullie zijn geschapen.

Als mensen, levend in de droom van de vorm, is dat niet wat jullie ervaren. Echter, het onwerkelijke, maar schijnbaar intens echte gevoel van afscheiding van Bron, dat het leven in de vorm jullie oplevert, is te pijnlijk om te accepteren en te ondergaan. Dus leiden jullie jezelf af door te geloven dat wie jullie als mens in de vorm zijn, alles is wat jullie zijn en kunnen zijn. Dit verzacht en verstopt het ondragelijke lijden dat afscheiding, waar maar mogelijk, zich aan jullie opdringt.

Daarom blijf ik en anderen jullie herinneren aan je Ware, Goddelijke en eeuwig onveranderbare Aard. Collectief heeft de mensheid er voor gekozen om uit de waanzin van de droom te ontwaken en jullie ondergaan op dit moment het proces van ontwaken dat gevarieerde aspecten van het leven in de vorm in jullie bewuste besef brengt die niet in lijn liggen met jullie ware aard en die als onwerkelijk moeten worden erkend en losgelaten. Het is pijnlijk maar noodzakelijk en het zal voorbijgaan.

Onthoud deze boodschap en herinner je geregeld dat jullie inderdaad Eén zijn, Eén met elkaar en Eén met Bron, dat jullie ware aard Liefde is en dat jullie ontwaken in eeuwige vreugde. Daarom, zoals ik jullie eerder heb voorgesteld . . . . . VIER FEEST! Jullie ontwaken vordert niet te stoppen en is absoluut onvermijdelijk, want jullie brengen dit tot bloei door de oneindige kracht van je liefdevolle intentie.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com

Vertaald door Sjra