Jezus: Jullie zijn de geliefde kinderen van God, voor altijd onafscheidelijk in Haar Aanwezigheid.

Jezus: Jullie zijn de geliefde kinderen van God, voor altijd onafscheidelijk in Haar Aanwezigheid.

26september 2022 / Door John Smallman

AUDIO:

Allen zijn Eén, er is er maar Eén. Jullie, ieder van jullie zijn Eén met de Ene. Zo eenvoudig is het. De verdeeldheid en afscheiding die jullie als mensen in vorm ervaren is buitengewoon verwarrend voor jullie, want gedurende het korte moment dat jullie in vorm zijn en de pijn en het lijden van afscheiding ervaren, lijkt die toestand van afscheiding voor jullie menselijke zintuigen heel Echt. Dat is het echter NIET! De werkelijkheid is Eén en het gevoel van afscheiding dat jullie allen ervaren is volkomen onwerkelijk.

Degene in Wie jullie allemaal je eeuwige bestaan hebben, is Bewustzijn, de Levensstroom die door jullie menselijke lichamen stroomt, het oneindige veld van energie waarin heel de Schepping, die God is, die oneindige liefdevolle Wijsheid is, of, zo jullie willen, Liefde zich voor altijd uitbreidt in glorieuze harmonie voor de vreugde van Allen. Elk bewust wezen – ieder van jullie zonder enige uitzondering – heeft zijn eeuwige bestaan binnen (er is geen buitenkant) deze goddelijke Omarming. Het is werkelijk onmogelijk om het in woorden te beschrijven, omdat het onbenoembaar is, of in beelden, omdat het het zicht te boven gaat, of in muziek, omdat het het geluid te boven gaat. Het IS gewoon, en zo zijn jullie allemaal. Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie nu aan het doen zijn, zal het wonder van die volledig ontwaakte en volledig bewuste staat – je natuurlijke en eeuwige staat van zijn met talloze zintuigen tot je beschikking voor je genot en verrukking – je onophoudelijk verbazen, terwijl jullie je weer volledig bewust zijn van en de voortdurend ontvouwende vreugde ervaren die de Ene is, die jullie zijn.

Jullie zijn de geliefde kinderen van God, voor altijd onafscheidelijk in Haar Aanwezigheid, de enige ‘plaats’ waar jullie ooit zouden kunnen zijn. Dat jullie dit vergeten zijn en je er niet van bewust zijn, is de reden van al jullie conflicten en al jullie lijden. Het lijkt voor jullie alsof dit een voortdurende ervaring is geweest die eeuwen heeft geduurd, waarbij vele levens in vorm betrokken waren, maar in werkelijkheid is het, zoals jullie zullen beseffen wanneer jullie ontwaken, slechts tijdelijk, vluchtig geweest. De keuze om je in te laten met de onwerkelijke staat van vorm was er een die je maakte in een heel kort moment van verwarring over je relatie met Eenheid. Omdat jullie, als het Ene kind van God met wie Zij haar oneindige scheppingskrachten deelt, alle Macht hebben die Zij heeft en is, hebben jullie die onwerkelijke toestand dus onmiddellijk geconstrueerd. In minder dan een oogwenk bevonden jullie jezelf daarin, schijnbaar verloren en verlaten door jullie goddelijke Moeder. Wat een angstaanjagende gebeurtenis voor een kind van God om mee te maken!

Nu jullie aan het ontwaken zijn, lijken jullie angst en terreur toe te nemen. Dit komt omdat het besef van jullie krachtig gevoelde, maar in werkelijkheid onwerkelijke afscheiding tot jullie doordringt – jullie ego’s in vorm – nu jullie vollediger de individualiteit ervaren die jullie altijd hebben gekend en aanvaard als wie jullie zijn. Deze eenzaamheid is iets waarvan je je bewust werd tijdens je geboorte, en wat verder werd bevestigd toen jullie opgroeiden van zuigeling tot volwassene en leerden dat je inderdaad een onafhankelijk wezen was en dat niemand je kan steunen of redden van de dood en de eeuwige beëindiging van je levende wezen. Dood en beëindiging is de enige toekomst die grote aantallen van jullie zich kunnen voorstellen. Zo worden de conflicten tussen individuen, groepen van individuen en naties verhevigd, omdat de hele mensheid een gevoel van groepsaanmoediging voelt om partij te kiezen, om de kant te steunen waarvan zij geloven dat die zal winnen, om zo lang mogelijk hun menselijk overleven veilig te stellen. Het gevoel dat eeuwige beëindiging het enige is waar een mens naar uit kan kijken is angstaanjagend.

Hele tijdperken lang is dat geloof voor velen ofwel ontkend, ofwel verborgen door zich in te laten met dogmatische religieuze overtuigingen die pretenderen een alternatief te kunnen bieden voor de beëindiging van je wezen die kennelijk volgt op jullie fysieke dood.  Sommigen hebben getracht te ontsnappen aan het diepe gevoel van onwaardigheid waartoe de schijnbare scheiding van de Bron aanleiding heeft gegeven, door te streven naar persoonlijke vooruitgang in de diverse hiërarchieën – familielijnen, politieke, religieuze, zakelijke en sociale organisaties – die zijn opgericht om een gevoel van orde te scheppen, van wat goed en wat fout is in de activiteiten, discussies en gedragingen waaraan mensen deelnemen als een aspect van hun culturele erfenis.

Niets van dit alles werkt. Het kan niet werken, omdat jullie allemaal soevereine wezens zijn, goddelijke creaties van Moeder/Vader/God, permanent en onafscheidelijk één met Haar. De pijn, het lijden en de ondraaglijke onzekerheid die het leven als mens met zich meebrengt, kunnen alleen worden verlicht, weggenomen en afgesloten door je te herinneren, door terug te keren naar het weten dat je eeuwig wordt vastgehouden in de liefdevolle omhelzing van je goddelijke Moeder en volledig één bent met Haar in elk moment van je eeuwige bestaan. Dit is wat jullie ontwaken volledig en eindeloos in jullie bewustzijn zal brengen. Jezelf kennen als Eén met de Bron is het meest oneindig wonderbaarlijke weten en bewustzijn dat je kunt ervaren, en je bent nu bezig te ontwaken in dat goddelijke weten – de Werkelijkheid.

Zorg ervoor dat je dagelijks tijd besteedt aan gewoon zijn, waarbij je alle verwachtingen van wat je hoopt te ervaren loslaat en zo de vrede die alle begrip te boven gaat toestaat en uitnodigt om je te omarmen en je een voorproefje te geven, al is het maar voor even, van de eeuwige vreugde die op je ontwaken wacht. De Liefde die God is, is in elk moment voor jullie beschikbaar wanneer jullie alle zelfoordelen, negatief of positief, loslaten, want die zijn van het ego zoals dat jullie probeert af te leiden. Wees stil, wees open en die vrede zal jullie omhullen, je Eenheid met de Bron voor je bevestigen en alle resterende twijfels over je waardigheid van Gods Liefde voor jullie oplossen, of zelfs alle twijfels over de Werkelijkheid van God.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org