Jezus: Jullie zijn allemaal vrij, volledig vrij, want dat is …………….

Jezus:
JULLIE ZIJN ALLEMAAL VRIJ, VOLLEDIG VRIJ, WANT DAT IS HOE GOD JULLIE LIEFDEVOL GESCHAPEN HEEFT.

Via John Smallman

Audio:

Wij naderen een gedenkwaardige periode in de spirituele evolutie van de mensheid. Ofschoon het leven in vorm, afgescheiden van Bron, heel onwerkelijk is, lijkt het toch heel echt te zijn en terwijl jullie de onwerkelijkheid van het leven in vorm ervaren, hebben jullie allemaal gekozen om lessen te leren die jullie enorm zullen ondersteunen bij jullie onvermijdbaar ontwaken. Wanneer dat goed begrepen en in jezelf opgenomen is, verkort dit de tijd enorm die nodig is om jullie zelf voor te bereiden op je terugkeer naar de Werkelijkheid. Hoewel jullie hebben vanzelfsprekend de Werkelijkheid nooit verlaten!  De keuze om het leven in vorm te ervaren werd collectief gemaakt en God zorgde onmiddellijk voor de middelen voor jullie terugkeer naar het volle besef van jullie Eenheid. Desondanks, in zijn oneindige Liefde voor jullie, Zijn goddelijke nageslacht, gaf hij jullie op het moment van jullie schepping absoluut ALLES van Hem/Haarzelf. Er is niets van God dat jullie niet ook zijn!

Zoals ik jullie ook al in voorgaande boodschappen verteld heb, Liefde is almachtig maar is ook vrij van iedere vorm van dwang of pressie, anders zou het geen Liefde zijn. Jullie zijn volledig vrij, jullie zijn soevereine wezens en jullie zijn vrij om op ieder moment te doen wat jullie kiezen. Terwijl jullie je menselijke leven ervaren, wordt de herinnering aan jullie werkelijke aard, vanwege jullie collectieve keuze, voor je verborgen gehouden en zo lijkt het alsof het zijn in een menselijke vorm een uiterst beperkte staat van zijn is. Desondanks hebben jullie een vrije wil. Een van de redenen om een leven in vorm aan te nemen was om die vrijheid te ervaren zonder het besef van jullie ware en eeuwige aard – Liefde. Zonder dat besef zijn jullie in staat geweest om je door de tijdperken heen met extreem liefdeloze handelingen bezig te houden, zoals jullie geschiedenis je dat zo duidelijk laat zien. Met als gevolg dat jullie Liefde als zwak gingen zien en dat jullie voor je overleving en voorspoed fysieke kracht moesten ontwikkelen en gebruiken om in conflicten degenen te verslaan – heel veel andere wezens die, zoals het leek, volledig en helemaal los stonden van jullie – die, naar het jullie toescheen, jullie overleving bedreigden.

Bij het afleggen van jullie fysieke vorm op het moment van de dood, worden jullie je er ogenblikkelijk van bewust hoe jullie je menselijke levens geleefd hebben en de liefdeloze handelingen, die jullie op dat moment getoond worden, jullie ofwel choqueren en afschrikken  en een intens verlangen in jullie opwekt om het leven in vorm opnieuw te beleven om iedere pijn of lijden die jullie anderen hebben aangedaan te corrigeren of te genezen, of jullie gaan in zo’n diepe toestand van shock dat het jullie in een toestand plaatst van wat jullie een coma zouden noemen. Daarna – en natuurlijk op het moment van jullie overgang/transitie worden jullie helemaal overweldigd door de intensiteit van LIEFDE die jullie onmiddellijk omarmt en jullie overvloedig duidelijk maakt dat jullie Eén zijn met Het – plannen jullie ofwel een nieuwe incarnatie, of blijven in die toestand van coma terwijl genezing over een lange periode plaatsvindt, die jullie, wanneer voltooid, in staat stelt om nogmaals je leven in vorm terug te bekijken en een nieuwe incarnatie te regelen en te plannen om je nogmaals de lessen aan te bieden die jullie dan kiezen om te leren.

Niemand wordt, bij het afleggen van de fysieke vorm, verplicht om opnieuw te incarneren – zoals ik hierboven heb uitgelegd, Liefde gebruikt nooit geweld of dwang– maar velen willen dat om de lessen te leren die ze gemist of verkeerd begrepen hebben. Nu leren velen de lessen die ze voorheen gemist hebben of verkeerd begrepen en op een diep niveau van hun bewustzijn daagt het besef van de onwerkelijkheid op van al het andere dan Liefde en leidt hen uiterst prachtig naar ontwaken. De huidige zwaarwegende periode in het avontuur van afscheiding van de mensheid is het moment waarop jullie de gelegenheid geboden wordt – als gevolg van het besef dat bij velen van jullie naar boven komt dat jullie spirituele wezens zijn die een tijdelijke ervaring in vorm hebben – om het aantal incarnaties in vorm die jullie nodig hebben voordat jullie kunnen terugkeren naar Werkelijkheid, terug te brengen en de tijd in te korten.

Het was door Bron gepland vanaf het moment dat jullie er voor kozen om afscheiding te ervaren, want Zij wist dat de pijn van afscheiding zo intens zou worden dat de meerderheid van degenen in incarnatie dit tot een punt van afronding wilden brengen. Daarom werd er “een raamwerk van gelegenheid” gepland om plaats te vinden, waarin zij die dat wensten het aantal menselijke incarnaties die ze door het leren moesten ondergaan, drastisch terug te brengen door te begrijpen en zich volledig en helemaal bezig te houden met hun ware aard –Liefde. Wanneer iemand de keuze gemaakt heeft om dit te doen, kunnen hij of zij vanaf dit moment in hun levens alleen maar liefdevol zijn, want er zijn geen andere opties omdat alleen Liefde Werkelijk is. Dat weten, als mensen in vorm, is de meest verheffende en inspirerende ervaring die iemand kan overkomen. Zij kunnen niet – en zullen dat nooit – terugkeren naar de beperkte vorm van bewustzijn waarin de meeste mensen verwikkeld zijn en waarin het schijnt dat er een constant doorgaand conflict is tussen goed en kwaad.

Kwaad is onwerkelijk, maar binnen de illusie lijkt het heel echt en veroorzaakt enorme pijn en lijden voor ongekende miljoenen. Nu is de kans gekomen, voor hen die kiezen om deze te nemen, om van deze onwerkelijke of droomstaat te ontwaken en om terug te keren naar Huis. Velen voelen heel sterk dat ze hier op Aarde niet thuis zijn en dit is heel verwarrend want het leven in vorm is alles wat ze ooit lijkente hebben gekend. De waarheid is natuurlijk dat ze Thuis, Werkelijkheid niet ervaren, vanwege hun keuze om een staat van schijnbare afscheiding van Bron te ondergaan en het diepere weten van deze Waarheid komt nu in hun bewustzijn en leidt naar een kennis dat waar ze op dit moment lijken te zijn, niet hun werkelijke Thuis is. Dat besef is uiterst van streek makend want de illusoire omgeving van fysicaliteit lijkt nog steeds buitensporig echt en veroorzaakt grote verwarring en innerlijke strijd.

Ieder van jullie die deze boodschap, of andere gelijkwaardige en verheffende via andere kanalen, leest, is zich bewust van hun spirituele aard en erfenis en worden zich in toenemende mate bewust dat jullie persoonlijke taken – die veel op elkaar lijken, ofschoon ze in veel opzichten heel anders kunnen zijn – zijn om te helpen bij het proces van ontwaken door op ieder moment liefdevol te zijn, wat er zich op jullie persoonlijke levenspad ook voordoet. Jullie dagelijkse rusttijd, meditatieoefening, tijd van overdenking of gewoon rustige ontspanning, is de tijd dat jullie uiterst effectief je taak uitoefent. En, vanzelfsprekend, het is geen werken! Wat jullie doen, is je uiterst vreugdevolle Liefde demonstreren.

Die expressie, wanneer die door jullie heen stroomt en naar buiten om iedereen waarmee jullie hoe dan ook in contact komen te omarmen, is warm en uiterst welkom en trekken degenen in jullie omgeving die willen begrijpen en verlichting zoeken voor hun gevoel van niet thuishoren, van het op de verkeerde plaats zijn, van het in het verkeerde lichaam steken, of in de verkeerde wereld zijn. Tegenwoordig ervaren velen dat soort gevoelens terwijl de waarheid dat zij inderdaad goddelijke wezens zijn in hun gebied van bewustzijn begint te dagen en in eerste instantie is dit voor hen zeer verwarrend. Jullie ontwaakte aanwezigheid is, door het hen aanbieden van een veilige plaats om over deze beginnende gevoelens te praten terwijl jullie alleen maar luisteren,  precies wat er nodig is om hen die zo diep geslapen hebben te doen ontwaken en de angsten en ongerustheden die er ook in hen omhoogkomen te kalmeren, terwijl de ‘oude gewone’ manier van leven steeds onhoudbaarder voor hen wordt.

Herhalend: Ieder van jullie die deze boodschap, of andere gelijkwaardige en verheffende via andere kanalen, leest of beluistert, zijn precies waar ze bedoelt zijn om te zijn om veel anderen te helpen omdat ze bewust kozen om deel te nemen aan het uiterst prachtige proces van ontwaken van de mensheid. Iedereen die nu op Planeet Aarde geïncarneerd is – en daar zijn absoluut geenuitzonderingen op – wordt op een bepaalde manier in de richting geduwd om aandacht te besteden aan de onmiskenbare aanwezigheid van hun ware spirituele aard die daagt in hun wakende bewustzijn en hun aandacht opeist. Het afwijzen van dit krachtige intuïtieve gevoel dat er veel meer is in het leven dan gewoonlijk duidelijk is, zou ongelukkig zijn en mogelijk doen een nogal groot aantal mensen dit, hoewel, het vertraagt alleen maar hun onvermijdelijke ontwaken. Desondanks, zij die deze optie kiezen zullen niet beseffen dat ze iets gemist hebben en zullen doorgaan zich spiritueel te ontwikkelen – dat betekent doorgaan op hun pad tot het punt waarop ze kiezen om zichzelf als Eén met Bron te kennen en in dat weten zullen ze ontwaken.

.Allen zijn Eén. Er bestaat geen afscheiding en die enkelen die er voor kiezen om zich bezig te houden met een gevoel van afscheiding, met het gevoel dat ze slechts één persoonlijk en enkel leven in vorm hebben, dat ophoudt met het verval en de dood van die vorm, hebben in feite al gekozen om te ontwaken – maar niet nu. Die keuze is absoluut prima, maar het zal hen verwikkelen in nog meer pijn en lijden omdat ze onnodig hun gevoel van afscheiding vasthouden en er voor kiezen om zich alleen maar te identificeren met hun menselijke vormen.

Jullie zijn allemaal vrij, volledig vrij, want dat is hoe God jullie zo liefdevol geschapen heeft. Jullie zijn vrij geschapen, want elkaar beminnen is elkaar volledig eren en respecteren, inclusief hun onvervreemdbare en soevereine recht om volledig vrij van welke regels of beperkingen te leven. Jullie zijn allemaal vrije wezens van Liefde en verspreiden en delen die Liefde, want dat is wat Liefde is en wat Zij doet – eeuwig. Terwijl jullie als mensen leven in vorm is dit niet altijd duidelijk voor jullie vanwege de beperkingen die deze toestand jullie opleggen, totdat jullie je bewust beginnen te worden van de liefdevolle duwtjes die jullie ontvangen om je naar ontwaken te helpen.

Ieder van jullie die dit leest is op z’n minst begonnen om je van je ware aard bewust te worden en naarmate dit besef groeit en zich versterkt, straalt jullie innerlijke Licht en helpt anderen om ook bewust te gaan worden. Weet dat wat jullie nu in je menselijke levens doen, gewoon jezelf zijn, een absoluut essentieel onderdeel van het collectieve proces van ontwaken is. Hier in de spirituele rijken worden jullie hoog geëerd voor jullie standvastigheid en intentiekracht. Maak er dus een punt van om jezelf te eren en om van jezelf te houden, want hierdoor schijnt het Licht dat jullie allemaal zijn zelfs nog helderder en effectiever om hen die zich verloren, alleen en in de steek gelaten voelen te helpen.

Nooit is iemand verloren, alleen of in de steek gelaten, maar velen voelen dat zo en jullie Licht en acceptatie van hen, precies zoals ze zijn, helpt dat gevoel op te lossen en brengt hen zachtjes naar het besef dat ze geliefd zijn en dat alles goed zal zijn.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra