Jezus: Jullie zijn allemaal Één en verdeeldheden tussen jullie zijn niet werkelijk

Jezus:
JULLIE ZIJN ALLEMAAL ÉÉN EN VERDEELDHEDEN TUSSEN JULLIE ZIJN NIET WERKELIJK 

Audio:

De mensheid staat op het puntje van het ontwakingsproces omdat het aantal personen, dat zich bewust wordt dat er veel meer bij het leven hoort dan alleen haar materiële aspecten, snel begint toe te nemen. De huidige verwarring en onzekerheid, samen met de grote beperkingen van jullie bewegingsvrijheid en de beperkingen van samenkomst, motiveert mensen en stimuleert hen om vraagtekens te plaatsen bij de vele beperkende en ingrijpende regelgevingen, die jullie doorlopend door uiteenlopende overheden over de hele wereld worden opgelegd en waar de belangrijkste nieuwsorganisaties naar verwijzen als niet alleen noodzakelijk maar absoluut essentiële maatregelen om er voor te zorgen dat de gezondheid van de mensheid volledig beschermd wordt.

Zoals ik al eerder verteld heb komt er, vanuit de verborgen diepten van hun geheugen, heel veel in het bewustzijn van de mensen naar boven dat uitermate verwarrend en verontrustend is. Het is “spul” van traumatische aard dat emotioneel heel beschadigend was toen het zich voordeed. En dus is het tot nu toe begraven onder het bewuste besef en heeft daar geëtterd en heeft talloze relatieproblemen veroorzaakt bij praktisch iedereen en bij iedere natie. Het komt nu omhoog om erkend, vergeven en losgelaten te worden. De pijn en het lijden, die deze erkenning met zich meebrengt, heeft veel bijgedragen aan de huidige conflicten, chaos en verwarring en aan de op angst gebaseerde autoritaire beperkingen die aan jullie vrijheden en op jullie persoonlijke door God gegeven rechten als goddelijke wezens, zijn opgelegd, want ze lijken jullie tegen elkaar op te zetten. Maar jullie zijn allemaal ÉÉN en verdeeldheden tussen jullie zijn niet werkelijk.

Wanneer jullie eenmaal ieder ander echt en volledig kunnen vergeven – en natuurlijk jezelf – voor wat omhoogkomt en begrijpen dat jullie Eén ondeelbare oorsprong hebben met elkaar en met Bron/Leven, zal Liefde jullie bezielen om je harten volledig voor die Eenheid te openen – die Liefde – en dan zal jullie behoefte om anderen te oordelen en te veroordelen wegvallen, omdat jullie beseffen dat wat jullie anderen aandoen jullie in feite jezelf aandoen. Liefde zal dus alle aloude haatgevoelens, verontwaardiging en verbittering, die jullie tegenover anderen gevoeld hebben en waaraan zo velen van jullie zich hebben vastgeklampt, oplossen.

Zoals ik en vele anderen nooit ophouden jullie te vertellen: Liefde is de enige Werkelijkheid. Welnu, naarmate jullie collectieve ontwakingsproces zich versnelt en versterkt, gaan velen beseffen dat dit inderdaad de enige Waarheid is. Echter, zoals mensen het leven in vorm ervaren en blootgesteld worden aan al die diverse en onenigheid brengende culturele, raciale, religieuze en economische socialisatie, die jullie tijdens je opgroeien vanaf de jongste jeugd tot aan volwassenheid wordt opgelegd, die ervaringen hebben bij jullie allemaal veel trauma van emotionele en psychische aard veroorzaakt. Om binnen jullie samenleving met succes op te groeien en te leven moesten jullie dat trauma “vergeten” door het diep te begraven in je bewuste en onbewuste delen van je geest. Wat er dan overbleef was de diepe angst en wraakzucht van een zeer gevaarlijke en oneerlijke omgeving waarin jullie jezelf bevonden.

Of jullie nu werden geboren in uiterste armoede, in onvoorstelbare rijkdom of ergens daar tussenin, jullie waren, tijdens jullie reis van je kindertijd naar volwassenheid, allemaal in meer of mindere mate getraumatiseerd, niemand ontsnapt aan trauma. Als kind is dat trauma te intens en te pijnlijk om te verdragen en moet worden verborgen, begraven of op een of andere manier vermomd of weggestopt zodat het niet gevoeld en niet herkend wordt. Bij volwassen zijn wordt dit, tenzij het wordt gezien, erkend en genezen, de wortel van alle persoonlijke levensproblemen – psychologische stress, ziekten, relaties, een gevoel van niet goed genoeg zijn van zichzelf enz. Daarom zijn er altijd zoveel conflicten tussen personen en doorlopende oorlogen tussen landen.

Iedereen die nu geïncarneerd is koos er voor om in deze tijd op de Aarde te zijn om bij het collectieve ontwaken te helpen door de Liefde te zijn en uit te drukken die iedereen is. Echter, eenmaal geïncarneerd gaat de herinnering aan deze pre-incarnatieve plannen verloren. Maar het belangrijkste onderdeel van het collectieve plan is voor allen die er voor kozen om als mens te incarneren om zich spiritueel te ontwikkelen – dat betekent om te ontwaken naar hun ware afkomst – en door dit te doen het plan dat ze voorheen voor hun beoogde levenspad hebben samengesteld, in werking te stellen. Toenemende aantallen van jullie doen dit dagelijks en dit ontwaken naar jullie spirituele aard kan langzaam en zachtaardig gaan, maar ook uiterst intensief en snel. Om die reden is het volledig ongepast om anderen te oordelen, want er bestaat geen enkele manier waarop jullie kunnen weten welk soort pad zij voor zichzelf gepland hebben of hoe ver zij daarin zijn gevorderd. Ben er van verzekerd dat ieder mens die op dit moment geïncarneerd is, precies op het punt is waar hij/zij behoort te zijn en dat zij – wat anderen daar ook van mogen denken – zeer zeker hun best doen.

Voor jullie is dat moeilijk te aanvaarden want oordeel wordt in bijna ieder ras, cultuur en religie en niet te vergeten in alle politieke, economische en persoonlijke relaties gestimuleerd. Wanneer jullie leven vanuit je hart en deze intentie op z’n minst iedere dag plaatsen om liefdevol te zijn, wat er ook plaatsvindt, zijn jullie diepgaand en effectief de verandering die jullie in de wereld wensen te zien en maken die verandering ook werkelijk. Diep van binnen weten jullie dit. Erken dit dus en aanvaardt de geldigheid er van. Wanneer jullie dit doen dan intensiveert de kracht van jullie individuele energieveld en wordt zelfs nog effectiever.

Wat jullie zijn vergeten is: Jullie zijn allemaal krachtige en effectieve goddelijke wezens! Dientengevolge is jullie collectieve succes van ontwaken gegarandeerd en absoluut onafwendbaar, want het is de Wil van God.

Jullie allemaal hebben door de vele levens heen ontelbare “fouten” gemaakt – dit houdt in, jullie hebben dingen gedaan die liefdeloos waren en soms uiterst liefdeloos – en binnen ieder van jullie zit een diepe resterende herinnering dat dit zo is. Er is voor jullie geen noodzaak, geen enkele noodzaak om je te herinneren wat die fouten waren. Begrijp gewoon dat het spul dat in jullie omhoog komt om erkend, bedankt en losgelaten te worden, deel uitmaakt van de liefdeloze daden en gedrag van het collectief, die over een zeer lange periode in de tijd plaatsvonden en dat jullie, samen met ieder ander die momenteel geïncarneerd is, hier zijn om te helpen bij deze taak van het loslaten van ALLES wat op welke manier dan ook liefdeloos is of was.

Vertrouw God en vertrouw jezelf, want jullie bereiken wat jullie gepland hebben en, ondanks jullie twijfels en zorgen over de motieven van andere mensen, andere groepen, andere landen, wat jullie gepland hebben is aan het gebeuren . . . NU!

Jullie incarneerden uiterst dapper op dit punt in de spirituele evolutie van de mensheid omdat het voor jullie absoluut het juiste moment was om dit te doen. Weet dat iedere pijn, lijden of nood die jullie persoonlijk ondergaan zal stoppen. Jullie zijn allemaal geliefde kinderen van Moeder/Vader/God, Bron, het oneindige veld van Liefde dat ALLES is wat bestaat. En hoewel dat momenteel voor jullie heel moeilijk te begrijpen en te accepteren is, rust er diep binnenin jezelf het weten dat dit zo is. Laat daarom al jullie twijfels en wantrouwen varen en stel nogmaals die enorm krachtige intentie in om op ieder moment liefdevol te zijn en verbind je liefdevol met allen – of het nu in je herinnering is, in jullie harten, persoonlijk, via social media, of wanneer jullie het wereldnieuws lezen – want dat is waarom jullie er voor kozen om hier te zijn in deze tijd van chaos en verwarring, wetende dat jullie aanwezigheid een essentieel onderdeel was van het collectieve proces van ontwaken.

Jullie hebben geen enkel idee hoe succesvol jullie allemaal zijn in dit moment van nu, wanneer jullie Liefde uitstralen naar de droom/nachtmerrie van onwerkelijkheid en uiterst sterk bijdragen, zoals jullie dat allemaal kunnen, aan deze grote ontwaking. Hier, in de ongeziene en spirituele rijken, moedigen wij jullie geweldig aan, zoals we de immense taak die jullie op je genomen hebben en nu tot een uitermate succesvolle afronding brengen, eren en respecteren.

Jullie liefhebben broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra