Jezus: Jullie worden doorlopend en liefdevol bewaakt door degenen in de spirituele rijken.

 Jezus:
Jullie worden doorlopend en liefdevol bewaakt door degenen in de spirituele rijken.

24 December 2018 / door John Smallman

Terwijl de mensheid zich voorbereidt op de grote ontwaking – en iedereen op dit moment op Aarde aanwezig bereidt zich voor, ook als men er zich niet bewust van is – is Kerstmis een uitstekende tijd om de vooruitgang die al gemaakt is te melden en wat jullie kunnen doen om de kracht en intensiteit van de reeds genomen collectieve beslissing om te ontwaken te verhogen. Dit zal anderen, die nog diep slapen, helpen voelen of bewust te worden van de zachte duwtjes die ze krijgen die hen verder naar het ontwaken bewegen.

Echt waar, jullie ontwaking gaat een absoluut verbazingwekkende en opwekkende gebeurtenis worden. Op de planeet Aarde heeft zoiets nog nooit eerder plaats gevonden. De overgrote meerderheid van de mensen die op dit moment op Aarde aanwezig zijn, zelfs degenen die spiritueel aangelegd zijn en de intentie vasthouden om liefdevol en mededogend te leven, hebben geen idee dat een ontwaking van zo’n enorme betekenis hen binnenkort gaat optillen naar een staat van vreugdevolle verbazing. En zelfs diegenen die er tijdens de meeste van hun levens bewust voor werkten als lichtwerkers, sterrenzaden, spirituele leraren en wegwijzers, hebben zwakke twijfels en angsten over de geldigheid van de goddelijke belofte dat de ontwaking van de mensheid “zeer spoedig” zal plaatsvinden.  Zij willen het en diep binnenin weten ze dat het er zal komen en toch twijfelen ze. En hun twijfels worden soms versterkt door hun gesprekken met anderen die ook vol vertrouwen wachten.

Het woord “spoedig” is de laatste decennia zeer overvloedig gebruikt om mensen aan te moedigen om te vertrouwen dat het op het punt staat te gebeuren en, omdat dat tijd niet echt bestaat, is het in feite al gebeurd. Daarom, voor ieder van jullie die leeft binnen de beperkingen van fysieke vorm en lineaire tijd – en ondanks het feit dat jullie je er onbewust van blijven – is het een gedane zaak die al heeft plaats gevonden! Desondanks heeft het aanhoudende gebruik van dat woord boosheid en verontwaardiging opgeroepen. En dit is natuurlijk omdat het lijkt alsof de ontwaking niet dichterbij is dan dat het misschien dertig jaar geleden was en dat het zeer zeker niet gebeurd is voor de mensheid in de vorm. Maar gedurende de laatste dertig jaren zijn er enorme vorderingen gemaakt, zuiver omdat degenen onder jullie, die zo ijverig werken om het tot bloei te brengen, nooit gestopt zijn die intentie vast te houden om het teweeg te brengen.

Dus, ondanks dat het woord “spoedig” overmatig gebruikt is om jullie te motiveren en te verzekeren dat alles zich ontvouwt als goddelijk gepland, is het heel effectief geweest en jullie ontwaking is wat er precies nu gebeurt! Het nieuws over economie, politiek en geofysische gebeurtenissen die zich nu openbaren en dat zo velen verwart en van streek maakt, is voor ieder van jullie een helder teken van de ongelofelijke veranderingen die zich voordoen, veranderingen die zich moeten voordoen zodat jullie je overgeven aan de Wil van Liefde, van Bron, van Moeder/Vader/God, terwijl jullie beseffen dat jullie menselijke intelligentie de wijsheid en het vermogen ontbeert om de problemen op te lossen die jullie schijnbaar naar een staat van zelfvernietiging lijken te brengen, waarin jullie ook Planeet Aarde ernstige schade toebrengen. Problemen die zijn opgetreden zuiver vanwege die onbekwaamheid en vanwege de door angst gedreven egoïstische zelfzuchtigheid van de mensheid en die jullie door het eeuwenoude spel van “schaamte en schuld” hebben proberen op te lossen, wat altijd tot conflict geleid heeft en nooit tot blijvende oplossing.

Het licht van zuivere onvoorwaardelijke liefde, dat zo velen geopenbaard hebben en dat de doorgaande stroming van de Tsunamie van Liefde geïntensiveerd heeft, verdrijft op veel plaatsen de duisternis, terwijl ze in een paar gebieden, waar deze duisternis zich heeft verzameld, kortstondig intensiveert voor de definitieve ontbinding. Er is alleen maar Liefde/Licht/Bron/God/Bewustzijn/Werkelijkheid en alles wat hier niet op is afgestemd is onecht en zal en kan niet standhouden. Liefde, de Werkelijkheid is, om maar een analogie te gebruiken, als de hemel, permanent daar aanwezig en zonder onderbreking en de duisternis is als stormwolken die haar kortstondig verbergen totdat de storm zichzelf wegblaast. Stormen zijn net als de onenigheden en conflicten tussen personen, groepen mensen of op een grotere schaal tussen landen. Soms zijn ze klein en nietig en soms zijn ze enorm sterk en vernietigend. Maar ze blijven nooit, ze gaan voorbij. De hemel is er altijd, net als Werkelijkheid en stormen komen op tegen de achtergrond van de hemel, nemen toe in sterkte en verdwijnen dan.

Het illusoire spel,  waarbij jullie momenteel allemaal zijn betrokken, zal verdwijnen wanneer jullie ontwaken en jullie zullen jezelf ontdekken onder een zonnige hemel, die helder op jullie en je omgeving schijnt  en die de prachtige kleuren van de hemelse omgeving waarin jullie zijn ontwaakt versterkt.

Jullie kozen er allemaal voor om hier nu te helpen in dit prachtige proces en jullie hebben allemaal alle steun en hulpmiddelen die jullie daarvoor nodig hebben. Jullie worden doorlopend en liefdevol bewaakt door diegenen in de spirituele rijken, die ieder moment beschikbaar zijn om jullie sturing en energie te verschaffen die jullie in ieder moment dat het zich voordoet nodig hebben. Alles wat jullie hoeven te doen is alles wat zich voordoet accepteren. Omdat alles wat zich voordoet zich op het moment dat jullie je daarvan bewust worden al heeft voorgedaan, heeft het geen zin om spijt te hebben of het proberen ongedaan te maken. Jullie kunnen alleen maar vooruitkomen door er zonder boosheid en negatief oordeel  mee om te gaan, hetgeen jullie alleen maar afhoudt van wat jullie op dat moment moeten doen en dat jullie soms overhaalt om niet te doen wat gedaan moet worden.

Dus, om jullie doelgerichtheid te versterken om te helpen bij het ontwakingsproces van de mensheid op welke manier jullie ook gekozen hebben om te doen – jullie hebben allemaal de manier gekozen, voorafgaand aan je incarnatie, waarop jullie het beste in dit prachtige proces zouden kunnen helpen – ga zeker regelmatig naar binnen om je opnieuw met je werkelijke Wezen uit te lijnen. En door jullie dagelijkse of meer frequente bezoeken aan jullie innerlijke tabernakel, waar jullie je kunnen ontspannen in de Liefde die daar permanent aanwezig is en feitelijk de Liefde voelen terwijl deze jullie omarmt wanneer jullie dat toestaan, versterken jullie die doelgerichtheid om door te gaan met jullie heilige taak. Het is het vermogen, de kracht, het oneindige energieveld dat in ieder moment door jullie heen stroomt, behalve wanneer jullie het blokkeren door je te laten verwarren door angst, de zwakke negatieve energie die jullie slechts een beetje kan afleiden van het pad van Liefde dat jullie gekozen hebben om te volgen.

En onthoud: Doe een beroep op me! Ik ben altijd beschikbaar en ik antwoord altijd iedereen die een beroep op me doet. Ik hou er van dat jullie een beroep op me doen en ik ondersteun jullie graag want jullie zijn allemaal mijn geliefde zussen en broers. Laat ieder gevoel van onwaardigheid, dat zou kunnen opkomen wanneer jullie mij aanroepen, varen. Want ik ben er voor ieder van jullie en ik kan jullie verzekeren dat niemandonwaardig is. Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, geschapen in de perfecte gelijkenis van onze hemelse Vader, dus onwaardigheid is uiterst onmogelijk.

Jullie allemaal een meest glorieus Kerstfeest toewensend, jullie liefhebbende en toegewijde broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra