JEZUS: Jullie ware aard, als Eén met God, staat op het punt jullie te omhullen en te vervullen met vreugde en verwondering.

 

JEZUS: Jullie ware aard, als Eén met God, staat op het punt jullie te omhullen en te vervullen met vreugde en verwondering.

Gechanneld door: John Smallman – 7 Maart 2023

Het is nu voor bijna iedereen van jullie onmogelijk om niet te weten dat er een groot en broodnodig ontwaken plaatsvindt. Overal ter wereld verschijnen tekenen en aanwijzingen dat er overal enorme en totaal heilzame veranderingen plaatsvinden, nu de Liefde de goddelijke en eeuwige omhelzing intensiveert waarin zij ieder van jullie, al het planetaire leven en de Planeet zelf, Gaia, vasthoudt. Dit proces is al eeuwen aan de gang, zoals jullie de tijd ervaren, hoewel het nog maar een moment geleden is begonnen, en de tijdlijn ervan – tegenover de aantallen van de menselijke bevolking die naar ontwaken gaan – die al die tijd slechts in een zeer zachte gradiënt boven de horizontale as is gestegen, is plotseling bijna verticaal geworden. Jullie doen allemaal prachtig werk om het tot vervulling te brengen, en daarvoor worden jullie ten zeerste geëerd, want zonder ieder van jullie die zo genadig en magnifiek de beloften nakomt die jullie vóór je incarnatie hebben gedaan, zou het nog niet bijna zover zijn, wat inderdaad zeker is.

Ik herhaal: jullie collectieve menselijke ontwaken in volledig bewust bewustzijn van jullie ware aard als Eén met God staat op het punt jullie te omhullen en te vervullen met vreugde en verwondering. Jullie hebben schijnbaar eeuwenlang op dit goddelijke moment gewacht, maar wanneer het zich voordoet, zullen jullie je onmiddellijk realiseren dat jullie slechts tijdelijk in een staat van onbewustheid verkeerden, een staat van schijnbare onwerkelijkheid die voor jullie eeuwenlang de enige werkelijkheid leek.

Jullie natuur, zoals jullie zo vaak in herinnering is gebracht, is Liefde – Eenheid of Unie met Moeder/Vader/God. Dit is jullie natuur geweest vanaf het moment van jullie schepping als geliefde kinderen van God, maar als wezens in tijdelijke menselijke vorm, schijnbaar alleen, individueel en afgescheiden van elkaar, is dit weten voor jullie verborgen door de sluier van vergeetachtigheid die jullie omhulde op het moment van jullie geboorte.

De omgeving waarin jullie opgroeiden van kleuter tot volwassene maakte die sluier dikker, en jullie kozen er voor het grootste deel voor om jullie omgeving te zien en te ervaren als alleen een fysieke en materiële omgeving, waarin jullie, in je eenzaamheid, de volledige verantwoordelijkheid moesten nemen om voor jezelf te zorgen, omdat niemand anders dat wilde of kon. Het is een zeer verwarrende geestestoestand waarin jullie je bevinden, terwijl jullie het leven ervaren als mensen in vorm, omdat het gevoel van afscheiding, van het ene van het andere, intense angst heeft veroorzaakt – een schijnbare afwezigheid van Liefde – en jullie heeft aangemoedigd defensief te denken, aanvallen te verwachten en dus wantrouwig te zijn tegenover anderen die jullie elk moment kunnen verraden. En wat jullie vrezen en verwachten is wat sommigen van jullie vaak ervaren.

Als je er daarentegen voor kiest eerlijk te zijn tegen anderen, zul je merken dat dit anderen ertoe brengt eerlijk te zijn tegen jou, en dat dat soort uitwisseling gemeenschappelijk vertrouwen kweekt en je zo laat zien dat angst niet nodig is. Wanneer jullie dan de moed vinden om de angst los te laten, zal die oplossen en zal de Liefde binnenstromen om jullie te omarmen.

Velen van jullie leefden in een culturele omgeving die geloofde in een superieur en niet-fysiek autoritair wezen dat al jullie gedachten, woorden en daden kon observeren en aan wie jullie gehoorzaamheid verschuldigd waren. Een wezen dat over jullie zou oordelen en jullie in het hiernamaals zwaar zou straffen als jullie afweken van het vereiste pad van extreme eerbied, toewijding en trouw dat van jullie werd verlangd tijdens jullie menselijke levens. Anderen hebben ervoor gekozen te geloven dat de materiële wereld waarin jullie je menselijke levens doorbrengen de enige werkelijkheid is, en dat de dood van jullie lichamen een terminale gebeurtenis is. Dit geloof bevestigt het gevoel van afgescheidenheid dat allen ervaren en moedigt hen aan hun leven te leiden op een manier waarvan zij geloven dat die hen goed dient, ongeacht het effect dat die houding op anderen kan hebben. Geen van deze levenspaden leidt tot vrede en tevredenheid, maar drijft mensen tot een bijna constante behoefte om wanhopig te zoeken naar geluk buiten zichzelf, waar het nooit gevonden kan worden.

Vrede en geluk zijn alleen innerlijk te vinden, zoals heiligen en mystici jullie al eeuwenlang vertellen. Daarom is het absoluut essentieel dat je dagelijks stille tijd alleen doorbrengt, je heilige innerlijke heiligdommen bezoekt, en daar de Liefde uitnodigt om je te omarmen, gerust te stellen en te troosten, zodat je liefdevol kunt omgaan met de problemen waarmee je dagelijks leven je confronteert. Dat brengt het bevestigende besef in je bewustzijn dat je op elk moment beslist één bent met God. Jullie hebben deze dagelijkse bevestiging allemaal nodig om jullie te helpen standvastig te blijven in jullie geloof in Haar, want de dagelijkse drama’s waarmee de verschillende media jullie voortdurend overspoelen, hebben de neiging alle twijfels aan te wakkeren waaraan jullie je misschien nog onbedoeld vastklampen over de Werkelijkheid van Moeder/Vader/God. Laat ze los, want ze leiden enorm af en maken het moeilijk voor je om gewoon te zijn. Waarlijk, je bent zeer liefdevol gezegend en verzorgd in elk moment, en dat zal nooit veranderen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: wakkeremensen.org