Jezus: Jullie ontwaken vindt nu plaats

Jezus:
Jullie ontwaken vindt nu plaats

Via John Smallman

Het leven is Goed! Hoewel, wanneer jullie je aandacht richten op wat jullie in je eigen persoonlijke levens niet fijn vinden, lijkt dit niet het geval te zijn. Ik zou jullie daarom in herinnering willen brengen . . . NOGMAALS, het Leven is eeuwig. Het Leven drukt zich ongetwijfeld en volledig merkbaar, doorlopend en eeuwig uit in de Aanwezigheid van Bron, met Wie elke individuele bewuste levende entiteit in elk moment zonder onderbreking Eén is. Want er is alleen maar Bron, Moeder/Vader/God, Liefde. ER IS EN ER KAN GEEN AFSCHEIDING ZIJN . . . NOOIT!

Waar jullie hoofdzakelijk je aandacht op richten – een mens zijn op een kleine planeet in een KOLOSSAAL universum – leidt jullie af van het jezelf kennen als wie jullie werkelijk zijn: goddelijke Wezens, oneindig door God bemind, Die jullie nooit oordeelt. Er bestaat GEEN oordeel! Oordeel is een aspect van de illusie die jullie hebben uitgevonden om elkaar onderling te verdelen in goed, middelmatig en slecht, afhankelijk van je eigen persoonlijke en meestal vreselijk gefrustreerde percepties van elkaar of van vele anderen. Dit heeft doorheen de hele menselijke geschiedenis zo’n enorm lijden veroorzaakt dat het collectief uiteindelijk heeft besloten en het collectieve voornemen heeft gemaakt om uit die droom/nachtmerrie, die jullie vanaf het begin van de tijd als een werkelijkheid ondergaan lijken te hebben, te ontwaken.

Jullie ontwaken gebeurt nu en bijgevolg wordt alles wat niet in lijn ligt met die Werkelijkheid – met Liefde – waaraan de mensheid zich in angst heeft vastgeklampt en zich dan heeft uitgedrukt in woede, oordeel en vervloeking van de een of van vele anderen, komt in het collectieve bewustzijn naar boven om te worden erkend, bedankt voor de aangeboden lessen, vergeven voor het lijden dat het jullie toegebracht heeft en zo in de collectieve droom/nachtmerrie een enorme hoeveelheid ‘ruimte’ vrijmaakt voor Liefde om binnen te stromen en jullie te laten ontwaken in de Vreugde die het Leven is, die Werkelijkheid is.

Dus, om nogmaals te herhalen, jullie zijn goddelijke wezens die altijd en eeuwig door God bemind worden en die kortstondig een onwerkelijke ervaring hebben als mens in een gedaante. Die gedaante lijkt voor jullie volledig echt – de zintuigen waarmee jullie lichamen zijn uitgerust zijn hoog sensitief – want jullie wilden de afscheiding zo volledig en compleet mogelijk ervaren – en – dientengevolge is dat hoe jullie die ervaren. Desalniettemin moeten jullie onderscheid maken tussen wat goed en wat niet goed is, namelijk tussen wat het betekent om liefdevol te zijn en wat het betekent om liefdeloos te zijn.

Op het diepste niveau van je wezen weten jullie dit, jullie kunnen een uiterst helder onderscheid maken tussen die twee toestanden – zelfs wanneer er echt maar één toestand is . . . LIEFDE – maar vanwege de angst die het gevoel van afscheiding van de Bron jullie inboezemt, vinden jullie jezelf feitelijk bewust van ontelbare verschillen – ontelbare vormen van goedheid en ontelbare vormen van slechtheid – en besteden enorm veel tijd aan het discussiëren over deze schijnbare verschillen en dan oordelen jullie er over. En wat is de oorzaak hiervan? Het is vanwege het gevoel van afscheiding dat jullie ieder apart ervaren, jullie laat toeschijnen dat jullie heel erg van elkaar verschillen, terwijl het jullie tegelijkertijd laat zien dat jullie inderdaad allemaal mens zijn.

Jullie richten dan je aandacht op het kwaad dat over de hele wereld zo waarneembaar is en komen tot de conclusie dat jullie je in families, groepen, stammen en zelfs landen moeten verenigen om het kwaad, dat jullie in andere families, groepen, stammen en landen zo duidelijk herkennen, te bestrijden en te vernietigen. Echter, de mens heeft dit, zoals jullie historie zo overduidelijk maakt, al veel langer gedaan dan in jullie aloude annalen is opgetekend. En het heeft nooit gewerkt! Conflicten leiden altijd tot nog meer conflicten, want degenen die verslagen worden weten dat ze in hun gelijk staan. En daarom, wanneer ze op sterkte gekomen zijn, zullen ze zich nogmaals inlaten met die hen verslagen hebben en proberen zich zo te wreken voor het onrecht en lijden dat hen werd aangedaan . . . en zo heeft zich dat herhaald, steeds weer herhaald.

Nu heeft de mensheid uiteindelijk collectief besloten: “Genoeg is genoeg!”. En de resultaten van die beslissing zijn nu heel helder zichtbaar in de wereld rondom je heen, omdat klaarblijkelijk steeds meer verdeeldheid ontstaat tussen mensen, wereldwijd. Deze verdeeldheid is voor iedereen duidelijk zichtbaar en kan gezien worden door de nadrukkelijke en zich versterkende verschillen tussen jullie en de behoefte om al het kwaad in de wereld te bedwingen, accentueren en intensiveren. En dat besef – de behoefte om kwaad te bedwingen en te vernietigen – wordt uiteindelijk gezien voor wat het is . . . de doodsklok voor de mensheid!

Mensen komen tot het besef, op een massaal niveau, dat er NU grote veranderingen onvermijdelijk en noodzakelijk zijn in de manier waarop jullie wereldwijd met elkaar omgaan!

Dus, ndanks wat er in de gezaghebbende media – en op veel andere plaatsen – wordt gerapporteerd, laat de huidige chaos, verwarring en het schijnbaar toenemende polariserende gedrag en optreden, heel duidelijk zien dat de mensheid massaal aan het ontwaken is en er zich in dit huidige moment van bewust wordt dat verandering nu essentieel is. En, hoewel dit nog niet officieel wordt gerapporteerd, leiden de effecten van deze wereldwijde verandering van hart snel naar een beëindiging van liefdeloos gedrag in veel gebieden waar zo’n voorstelling tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden.

Daarom, VIER FEEST! Zoals wij jullie al eerder gezegd hebben verhoogt feesten jullie frequentie, want door te feesten eren jullie elkaar en wanneer jullie dat doen bieden jullie elkaar liefde aan, hetgeen jullie frequentie verhoogt naar een volle uitlijning met Liefde. Volledige uitlijning met Liefde is het doel van jullie spirituele evolutie, maar, omdat er alleen maar Liefde is, die helemaal niet-oordelend is en ieder van Gods kinderen onvoorwaardelijk accepteert – en ALLEN zijn Gods kinderen – zal jullie ontwaken plaatsvinden voordat jullie je helemaal hebben uitgelijnd met Liefde.

Bij het ontwaken zullen jullie naar Huis geleid worden tot een volle uitlijning met Liefde, jullie ware en natuurlijke staat, door jullie ondersteuningsteams in de spirituele rijken die uiterst begerig op dat prachtige moment wachten en die een uiterst prachtig verwelkomend ‘Welkom Thuis’ voor jullie allemaal hebben voorbereid.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra