JEZUS: Jullie natuurlijke staat is Zijn, Eén Zijn met de Bron.

JEZUS: Jullie natuurlijke staat is Zijn, Eén Zijn met de Bron.

Gechanneld door: John Smallman – 15 September 2021

Audio:

De mensheid is aan het ontwaken, Nu! Het is de goddelijke Wil dat jullie dat doen wanneer jullie beslissen dat jullie niet langer wensen deel te nemen aan het spel van afscheiding van het ego. En het collectief heeft die beslissing genomen en daarom is jullie ontwaken al aan de gang; tekens van deze gedenkwaardige gebeurtenis verschijnen wereldwijd. Enorme aantallen mensen zijn tot het inzicht gekomen dat het leven als mens een prachtige gelegenheid is om zich spiritueel te ontwikkelen en zich te bevrijden van het ondoordacht reageren op de problemen waarmee het leven hen elk moment confronteert als gevolg van de door angst ingegeven leiding of richtlijnen van hun ego’s.  Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat hun ego’s altijd door angst ingegeven reacties aanmoedigen die niet in het beste belang van hun ziel zijn. Als je ophoudt toe te staan dat angst (ego) de leidende beweegreden of motiverende factor is die je gedachten, woorden en daden stuurt, zul je merken dat je leven soepeler en liefdevoller stroomt en, met toenemende frequentie, zullen vrede en acceptatie je zorgen en angsten vervangen, of op zijn minst verminderen.

Jullie zijn allemaal de geliefde kinderen van God en jullie natuurlijke staat is met elkaar één te zijn in harmonieuze relaties en in liefdevol samenwerkende gemeenschappen, genietend van de betrokkenheid met elkaar in opwindende en hoogst stimulerende creatieve ondernemingen, omdat jullie eeuwige goddelijke creatieve wezens. Dit doen is hoogst bevredigend en verrukkelijk voor jullie allemaal en natuurlijk ook voor jullie altijd liefhebbende Vader. Het leven is Liefde in actie wanneer jullie ervoor kiezen om je gehechtheid aan angst los te laten!

Angst dient jullie niet, ze is extreem verdelend, ze leidt ertoe dat jullie jezelf zien als afzonderlijke wezens, die met elkaar vechten en wedijveren om de beperkte middelen die jullie menen te moeten hebben om te kunnen overleven in de onveilige wereldse omgeving waarin jullie leven; een omgeving waarin de overgrote meerderheid van jullie zichzelf ziet als losgeraakte behoeftige wezens die worstelen om te overleven. Natuurlijk proberen jullie ego’s dat angstige geloof voor jullie te verbergen en proberen jullie ervan te overtuigen dat jullie met hun hulp de wereldse omgeving waarin jullie je bevinden kunnen veroveren en domineren, of in ieder geval veilig kunnen blijven – totdat de onvermijdelijke volgende angstige kwestie zich aandient om jullie mee te confronteren.

Overleven is NIET aan de orde! Jullie zijn allemaal eeuwige goddelijke wezens die een zeer tijdelijke en volkomen onwerkelijke ervaring hebben van afscheiding van de Bron, Moeder/Vader/God, Liefde, of welk label je ook kiest te gebruiken wanneer je menselijke taal gebruikt om het ALLES te benoemen.  Zoals jullie keer op keer verteld is door zo velen in de spirituele rijken: “Er is maar EEN!” Daarom zijn jullie allen, iedere bewuste levensvorm, Eén met de Ene.  Er is GEEN staat van afscheiding, en daarom is er GEEN mogelijkheid dat ook maar één individu in vorm ooit afgescheiden zou kunnen zijn van het ALLES.

Het behoeft geen betoog dat wanneer je het leven in vorm ervaart, als fysieke wezens, ook al is die schijnbare toestand illusoir, onwerkelijk, onmogelijk, hij wel degelijk heel echt lijkt voor het individu dat hem ervaart. De beste manier om dat gevoel van afgescheidenheid of verlatenheid sterk te verminderen is naar binnen te gaan. Wanneer jullie naar binnen gaan, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen en stevig de intentie stellen om jezelf te kennen zoals je werkelijk bent – EEN – en dan Liefde toelaten en uitnodigen in je hart, zul je die Liefde voelen en de vrede en troost ervaren die Liefde is.  Het zal niet de volledige intensiteit van Liefde hebben omdat jullie fysieke vormen de volheid van die energie niet kunnen verdragen, maar jullie zullen weten dat Liefde jullie omarmt. Jullie zullen Haar Aanwezigheid voelen, als jullie toestaan dat Zij jullie omhelst, terwijl jullie alle verwachtingen over hoe Zij zal of zou moeten voelen, loslaten. Elke verwachting van die aard is een ego-gedreven behoefte die nooit bevredigd of ervaren kan worden, omdat jullie ego’s bang zijn voor Liefde, bang zijn voor Realiteit en hen buitensluiten.

Jullie ego’s hebben een intense behoefte om gelijk te hebben, een intense behoefte om te bewijzen dat jullie Gods Liefde onwaardig zijn, zodat ze jullie in een toestand van angst kunnen blijven houden, waardoor ze jullie gedachten, woorden en daden kunnen leiden en sturen. Zoals jullie allemaal uit bittere ervaring weten, leiden jullie ego’s er voortdurend toe dat jullie dingen zeggen en doen waar jullie later heel veel spijt van krijgen, wat leidt tot een intensivering van jullie gevoelens van onwaardigheid.

Daarom, als je naar binnen gaat, RELAX!  Ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want je ego’s willen altijd dat je denkt – gedachten van klachten en ontevredenheid – dat je praat en doet. Ontspannen in een diepe meditatieve toestand beangstigt hen, omdat ze wanhopig behoefte hebben aan het LAWAAI van afleiding, elke vorm van afleiding die rust en stilte uitsluit. Doen – denken, praten of handelen – is de natuurlijke staat van het ego.

Jullie natuurlijke staat is Zijn, Eén Zijn met de Bron.

Daarom, wanneer je ervoor kiest je heilige innerlijke heiligdommen binnen te gaan en de Liefde te voelen die daar wacht om je te omhelzen, ontspan je dan gewoon in stilte van geest. Ja, gedachten en behoeften zullen door je hersenen stromen, maar laat ze gewoon stromen … en schenk er geen aandacht aan, want je hebt werkelijk Geen Behoeften!  Dat te doen is de uitnodiging waar Liefde op wacht en Zij zal je omhelzen en je zult Het voelen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org