JEZUS: Jullie Moeten Ontwaken In De Schittering Die Het Oneindige Liefdevolle Zelf Van Moeder/Vader/God Is.

Jullie Moeten Ontwaken In De Schittering Die Het Oneindige Liefdevolle Zelf Van Moeder/Vader/God Is.

Gechanneld door: John Smallman – 26 Juni 2022

AUDIO:

Wij zijn Eén, er is slechts Eén, en toch manifesteert het Ene zich voortdurend – de kracht en energie die het Ene is – in talloze ontelbare aantallen voelende wezens als uitdrukking van Liefde.  Wij allen, al het leven, al het bewustzijn, al het gewaarzijn, alle voelende wezens zijn aspecten van en permanent één met de Ene.  Er is GEEN AFSCHEIDING, en dat zal er ook nooit kunnen zijn, want de Ene is ALLES, voortdurend en eeuwig Aanwezig, gewoon volledig LIEFHEBBEND!

Leven en Liefde zijn jullie eeuwige staat van bestaan, het is alleen dat jullie als mensen in vorm, gehuld in een korte droom of, misschien, een nachtmerrie, in slaap zijn en je niet bewust zijn van de Realiteit.  Dat verandert heel snel, nu het menselijk collectief in zijn slaap ontwaakt in de glorie van gewoon ZIJN!  Zijn is puur bewustzijn, volledig bewust van Alles zonder onderbreking of afleiding.  Het kent Zichzelf en de hele schepping intiem – aanhoudend, eeuwig, onophoudelijk – want dat is oneindig gewaarzijn, de constante stroom en bloei van Liefde die Zichzelf verzorgt en uitbreidt in alomvattende vreugdevolle aanvaarding van de grootsheid en schittering die Het is. M/V/G, Liefde, Bron, Alles, Zijn, is Eén in een oneindige, essentiële, en onmisbare staat van Zijn, voor altijd het bewustzijn en de bewustwording uitbreidend dat Alles is wat bestaat.

Elk voelend, bewust en wetend wezen is eeuwig verbonden en verweven in wat velen God noemen. Het is de oneindige creatieve expressie van waaruit zij zich allen uitbreiden, vermengen en op elkaar inwerken voor de totale en complete vreugdevolle gelukzaligheid die Alles is wat is.  Daar, in die Eenheid, is er alleen en eeuwig oneindige levendigheid, opwinding, genoegen, verfrissing, verwondering, blijdschap en verrukking – vreugde en gelukzaligheid die jullie vermogen als mensen in vorm te boven gaat om je er zelfs maar een voorstelling van te maken. En dat is waar jullie in moeten ontwaken, de Briljantheid dat M/V/G oneindig van Zichzelf houdt – ALLES – in de meest magnifieke staat van harmonie en samenwerking voor de volslagen vreugde van ieder voelend en bewust wezen.  De vreugde waarmee jullie allen zullen deelnemen aan deze meest glorieuze viering van het collectieve ontwaken zal verbijsterend zijn, volkomen geestverruimend – oneindige vreugde die absoluut veel verder gaat dan oneindig!

Terwijl het moment nadert, en ondanks de dagelijkse afleidingen van de huidige politiek, conflicten en weersextremen, zorg ervoor dat je je intentie instelt en reset om alleen maar liefdevol te zijn, wat er gedurende de dag ook kan ontstaan.  Dit doen is niet alleen enorm belangrijk, het is inderdaad essentieel.  Jullie kozen ervoor om op dit verbazingwekkende moment in de spirituele evolutie van de mensheid in menselijke gedaante te zijn om zo krachtig mogelijk te helpen bij het ontwakingsproces.  Hoewel de overgrote meerderheid van jullie praktisch geen feedback krijgt over de effectiviteit van jullie liefdevolle intenties, kan ik jullie verzekeren dat jullie een zeer krachtig effect hebben.

Niets is overbodig, want bij God is elk levend wezen – ongeacht de waarde of het gebrek aan waarde die de mens eraan toeschrijft – op goddelijke en liefdevolle wijze geschapen, opdat het zichzelf in volledige vrijheid kan ervaren en uitdrukken en zich daarin kan verheugen, waardoor God opgetogen is en jullie collectieve ontwakingsproces doelgericht vooruitgaat. En jullie ontwaken is op handen.

Terwijl jullie doorgaan met jullie dagelijkse leven in deze tijd van enorme verandering, weet dan dat jullie gezegend zijn en prachtig verzorgd worden door M/V/G in elk moment.  Vertrouw en leef liefdevol, want dat is wat jullie verkozen te doen door als mensen te incarneren in deze tijd van grote, in feite gedenkwaardige betekenis voor het menselijk collectief.  Er zijn geen ongelukken!  Jullie zijn hier allemaal door je eigen genereuze en meest liefdevolle keuze om deel te nemen en te helpen in dit gedenkwaardige avontuur, deze sprong in vreugde.  Blijf daarom dagelijks diep in jezelf gaan, naar je heilige innerlijke heiligdommen, en nodig Liefde uit om je je waardigheid te tonen en je opnieuw aan te moedigen, want alleen al door als mens aanwezig te zijn in dit moment, en elk volgend moment, brengen jullie allemaal het ontwaken tot zijn prachtigste voltooiing.  Jullie hebben er geen idee van hoezeer M/V/G van jullie houdt en jullie eert voor jullie trouwe werk om het ontwakingsproces tot zijn meest glorieuze voltooiing te brengen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: wakkeremensen.org