Jezus:  Jullie kunnen echt geen idee hebben…………..

Jezus:
Jullie kunnen echt geen idee hebben van de

mensen Liefdeskracht die in ieder moment door jullie allemaal heen stroomt 

by John Smallman / vrijdag 4 december 2020

Audio blog:

Vandaag wil ik met jullie praten over zelfacceptatie, niet over eigenwaarde, gewoon zelfacceptatie. Er zijn er maar enkelen onder jullie die geen psychologische en emotionele trauma’s hebben opgelopen terwijl jullie van de jongste kindertijd – zo gauw als jullie bewustzijn in de moederschoot begon te groeien – opgroeiden naar volwassenheid. Die trauma’s zijn de basis van jullie angsten en het gebrek aan zelfacceptatie. Die trauma’s waren het resultaat van oordeel en beschuldiging van degenen die jullie verzorgers waren – ouders, naaste familieleden, broers en zussen, onderwijzers – die allemaal, zonder enige uitzondering, in ieder moment hun uiterste best deden. Ook zij zijn van jongs af aan getraumatiseerd. Wanneer jullie getraumatiseerd zijn, bouwt jullie menselijke natuur automatisch psychologische en emotionele verdedigingen – en – wanneer jullie een klein beetje onafhankelijk worden – kruipen, strompelen – beginnen jullie met je eerste pogingen om fysiek verdedigingen te bouwen om je veilig te helpen voelen door lichamelijke lichaamsbouw en/of sterke persoonlijke ontwikkeling. Het resultaat is dat de meeste mensen, wanneer ze hoe dan ook in contact komen met andere mensen, op hun hoede zijn voor het geval ze een situatie ervaren waarin ze het gevoel hebben zich te moeten verdedigen of zich veilig te stellen of iemand anders preventief aan te vallen. Dit is dagelijks een uiterst gespannen manier van leven.

Dit is al een hele lange tijd een aspect van het menselijke leven en nu, met het collectieve proces van ontwaken dat zijn voltooiing nadert, is de hoeveelheid ‘spul’ die in het bewustzijn van de mensen omhoog komt om te worden erkend, vergeven en losgelaten, enorm geworden. Al jullie uitdagingen of knoppen wat betreft zelfacceptatie worden uitermate geactiveerd en versterken zodoende de gevoelde behoefte om alert en op de hoede te zijn voor elke soort aanval. Op een natuurlijke manier, want jullie voelen allemaal – zelfs wanneer jullie daar niet van bewust zijn – de energetische handtekening van anderen en dit zintuig van bedreiging en de noodzaak om op je hoede te zijn wordt versterkt.

Daarom wil ik jullie er nogmaals aan herinneren dat jullie, ieder van jullie zonder enige uitzondering, geliefde kinderen van God zijn, die Zij schiep als perfecte goddelijke wezens, precies zoals Zijzelf. Omdat dit de absolute Waarheid is, accepteer alstublieft dat dit zo is en maak er een punt van om jezelf toestemming te geven om jezelf te accepteren gewoon zoals je bent. Jazeker, als mensen die het spel van afscheiding spelen, lijkt het alsof jullie een veelheid aan gebreken en tekortkomingen hebben. En ja, jullie maken fouten en vergissingen terwijl jullie je menselijke bestaan leven. Echter, in plaats van jezelf te oordelen en te vervloeken voor die fouten en vergissingen, word je er bewust van en begrijp de lessen die je worden voorgehouden wanneer ze zich voordoen. Dan kunnen jullie er van leren en heel positief vooruitgaan op jullie individuele paden van spirituele evolutie.

Het weigeren om jezelf te accepteren en om buitensporig veel tijd te besteden aan zelfkritiek en aan negatief zelfoordeel – of aan egoïstische ontkenning – vanwege je fouten en tekortkomingen, tapt je energie af. Herinner jezelf regelmatig aan je goddelijke afkomst en aan de Waarheid dat God jullie volledig accepteert, gewoon zoals jullie zijn – en dit is heel zeker het geval – en eer en respecteer beslist jullie eeuwige Eénheid met God, jullie absolute onafscheidelijke Eénheid met God. Dit doen verhoogt jullie energie enorm, maakt jullie veld sterker en waarborgt zodoende dat jullie de Liefde die jullie zijn uiterst krachtig delen en verspreiden – de Liefde die onafgebroken door je menselijke vorm stroomt – met iedereen met wie jullie in contact komen op welke manier dan ook, zelfs wanneer het maar voor een ogenblik is – het Heilige Moment! Om deze reden zijn jullie momenteel op Aarde in een menselijke vorm en diep binnenin je weten jullie dit. Sta jezelf dus toe om je bewust te worden, volledig bewust van deze goddelijke Waarheid.

Jazeker, jullie kunnen het best moeilijk vinden om jezelf doorlopend te accepteren. Doe dus een beroep op mij of op wie dan ook in je spirituele ondersteuningsteam waarmee jullie gebruikelijk en normaal gesproken communiceren, om je te prijzen en aan te moedigen in deze onvermijdelijke persoonlijke onderneming die de hele mensheid geweldig ondersteunt in het doorlopende en versnellende proces van ontwaking.

Ondanks de chaos, de ruzie en verwarring die door de meeste media gemeld wordt, gaat het collectieve proces van ontwaken van de mensheid zeer snel vooruit, gewoon zoals goddelijk gepland en bedoeld. De goddelijke Wil, Gods Wil, wordt altijd bereikt! En werkelijk ieder bewuste wezen is een aspect van die goddelijke Wil. Daarom is het goed, heel goed, om feest te vieren terwijl jullie opmarcheren naar jullie collectieve ontwaken, want dit verhoogt de intensiteit van jullie intentie van je ontwaken en tegelijkertijd iedere twijfel die jullie mogen hebben over Werkelijkheid, het bestaan van Bron, Moeder/Vader/God en wat dat betekent, verminderen of oplossen.

Herinner je iedere keer gedurende de dag dat jullie naar binnen gaan aan je onafscheidelijke en niet te onderbreken verbinding met jullie Eénheid, met Bron. Dit is alles wat jullie hoeven te doen om de verandering te zijn die de wereld nu nodig heeft. Ja natuurlijk hebben sommigen van jullie taken om uit te voeren in de fysieke omgeving die de mensen zullen helpen ontwaken, om te worden genezen en bevrijd van hun ‘spul’, maar de tijd die binnenin besteed wordt en het vasthouden en het opnieuw plaatsen van je intentie om alleen maar liefdevol te zijn, is een absoluut noodzakelijk aspect van het proces van ontwaken. Hoe vaker en bewuster jullie die intentie bijstellen, hoe krachtiger deze door je heen stroomt en de mensheid geneest.

Als mensen in een gedaante kunnen jullie echt geen idee hebben van de immense Liefdeskracht die in ieder moment door jullie allemaal heen stroomt omdat jullie goddelijke wezens zijn. Jullie hebben een tijdelijke ervaring in een vorm om massaal te helpen bij het ontwaken. Jullie kozen er voor om hier te zijn om dit te doen, op dit moment van nu terwijl je deze boodschap leest of er naar luistert. Dit is de zin waarom zo velen van jullie buiten zichzelf gezocht hebben en degenen bewonderd hebben die jullie zien als meer spiritueel uitgelijnd, verlicht of gevorderd dan jullie zijn. Stop met jezelf te vergelijken met anderen. Het kan een grote afleiding zijn van je zelf, de Enige die je kunt zijn en bent! Wanneer jullie ontdekken dat jullie vergelijkingen maken van dien aard, merk dan op wat jullie in iemand anders bewonderen en besef dan dat het slechts een spiegelbeeld is van jullie eigen prachtige zelf dat naar je terug gespiegeld wordt.

Als persoon zijn jullie allemaal perfect maar uniek en verschillende reflecties van de Ene, van Bron en wanneer jullie jezelf gewoon laten zijn, dan is dat wat anderen ervaren als jij – de kalme, stabiele, vredevolle schoonheid die Bron is – naar hen terug gespiegeld om hen hun ware zelf te laten zien.

Stop met het onderschatten van de krachtige liefdevolle wezens die jullie zijn en laat jezelf zien en ervaren als de Liefde die jullie werkelijk zijn. Weet dat jullie daarom nu hier zijn op dit enige moment, dit moment dat bestaat in alle eeuwigheid, terwijl tijd strakjes voor jullie ophoudt te bestaan en jullie tot het besef brengt van deze prachtige en intens inspirerende Waarheid.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/author/johnsmallman/

Vertaling: Sjra