Jezus: Jullie allemaal hebben ego’s en om als mensen in een vorm te leven, hebben jullie die nodig.

Jezus:
Jullie allemaal hebben ego’s en om als mensen in een vorm te leven, hebben jullie die nodig.

8 Augustus 2018 / door John Smallman

Wanneer de mensheid ontwaakt, hetgeen onvermijdelijk is, zal er wereldwijd een enorme uitbarsting van LIEFDE plaatsvinden. Jullie hebben collectief voor een zeer lange tijd naar deze gebeurtenis toegewerkt en nu zijn jullie er klaar voor. De chaos, verwarring en strijd rond de wereld op dit moment in jullie spirituele evolutie is het resultaat van jullie collectieve keuze om te ontwaken. Veel hartverscheurende herinneringen aan conflict, pijn en lijden komen omhoog, zodat ze losgelaten kunnen worden. Vastgehouden en er bij blijven stilstaan, houden ze jullie vast in een toestand van verbittering, haat en verontwaardiging. Daar waar ze worden losgelaten laten ze jullie je harten openen voor de Liefde die altijd aanwezig is en die jullie alleen maar wil omhullen en omarmen, zoals Ze dat zal doen wanneer jullie de behoefte om te beschuldigen, te oordelen of het nastreven van wraak of genoegdoening voor de verwondingen uit het verleden, laten varen en in de plaats daarvan gewoon beminnelijk accepteren en omgaan met alles wat zich voordoet. Liefde is jullie ware aard en ieder mens, zonder enige uitzondering, verlangt er naar om te beminnen en bemind te worden.

Liefde is open, tolerant en omarmt, maar Ze kan niet binnenkomen waar verbittering, haat of verontwaardiging aanwezig is, omdat die gevoelens, die intenties, keuzes zijn die Liefde buiten sluiten. En Liefde zal Zichzelf nooit aan iemand opdringen want dat is volledig tegen haar aard. Liefdevol zijn lijkt voor velen op het uitnodigen van verraad omdat jullie vertrouwen, als mensen, zo vaak verraden is. Hoe dan ook, verraad is alleen effectief wanneer Liefde buiten jezelf gezocht wordt. Wanneer jullie erkennen en aanvaarden dat jullie Liefde zijn, en dit weten, dan is verraad nooit meer een punt omdat – het volledig van jezelf houden en jezelf accepteren – jezelf laat begrijpen dat degene die jullie verraadt in intense pijn en angst verkeert en die echt alleen maar roept om Liefde en aldus zijn jullie in staat om beminnelijk te reageren.

Jullie weten allemaal, diep binnenin jezelf, dat jullie wezens van Liefde zijn, maar door de tijdperken heen zijn jullie, als kinderen, groot gebracht in situaties die, in meer of mindere mate, jullie onschuld hebben uitgebuit en jullie vertrouwen misbruikt. Heel vaak waren degenen die dit deden zich niet bewust van de schade die ze aanrichtten en geloofden dat ze jullie zo goed als ze konden voorbereidden om te leven en te overleven in een gevaarlijke en vijandige wereld.

Liefde zit binnenin jullie allemaal. Ze is de levenskracht, het energieveld dat de noodzakelijke kracht levert voor jullie menselijke lichaam om gemakkelijk en efficiënt te functioneren. Wanneer jullie Liefde buitensluiten, door vast te houden aan verbittering, verontwaardiging, haat of het verlangen van genoegdoening, raakt jullie lichaam van streek en probeert het jullie aandacht te trekken via pijn, ongeluk of ziekte – in eerste instantie zachtaardig – maar wanneer jullie dan niet reageren, met toenemende heftigheid. Zelfs dan weigeren velen – jawel weigeren – te kijken of te reageren en dus zal het lichaam, dat  het volledige gebruik van de levenskrachten die het nodig heeft en waar het als jullie bereidwillige metgezel in de vorm, ontzegd wordt, aftakelen en sterven.

Wanneer jullie echt alles binnenin jezelf, dat niet volledig in één lijn ligt met Liefde, zouden kunnen loslaten, dan zouden jullie lichamen sterk en gezond blijven en in staat zijn om veel langer te leven en te genieten. En natuurlijk zouden jullie onder die omstandigheden in vreugde leven in plaats van in angst, depressie en ziekte, of in verbittering en in verontwaardiging over de schijnbaar oneerlijke levensomstandigheden. Wanneer jullie je harten laten vullen met Liefde, stroomt haar energie vrij en overvloedig door jullie heen en de wereld in en werkt in op en raakt iedereen met wie jullie in contact komen op iedere manier en verspreid en deelt zodoende de vreugde.

Liefde is jullie ware aard en wanneer dit hartgrondig wordt geaccepteerd in plaats van te worden geblokkeerd of ontkend, stromen jullie levens veel zachtaardiger en gemakkelijker en stelt jullie in staat om meest bevredigend om te gaan met alle problemen die zich voordoen. Jullie moeten Liefde vertrouwen. Hiervoor moeten jullie van jezelf houden, gewoon zoals jullie zijn en accepteren dat jullie als mensen heel duidelijk alles behalve perfect zijn. Dat jullie lessen hebben te leren en dat is de reden waarom jullie op dit moment binnen de doorgaande menselijke evolutie geïncarneerd zijn. Door jullie zelf onvoorwaardelijk te accepteren en je te onthouden van jezelf vergelijken met anderen die, zo lijkt het jullie toe, meer fortuinlijk of meer gezegend zijn, zullen jullie vrede vinden en dan zullen jullie de lessen, die jullie gepresenteerd worden, veel gemakkelijker begrijpen en leren. Lessen die jullie voordat jullie incarneerden voor jezelf ingepland hebben.

Jullie hebben allemaal ego’s en om als mensen in een vorm te leven hebben jullie die nodig. Zij zijn echter aspecten van jullie zelf die met angst en woede reageren op situaties die bedreigend voor hen lijken. Ze zijn als kleine kinderen die nog niet geleerd hebben elkaar te respecteren en te eren en die blijven handelen vanuit de “ik, ik, ik” modus van het bestaan. Voor kleine kinderen is dat noodzakelijk want ze moeten in staat zijn om snel de aandacht te trekken van degenen die hen verzorgen en die verantwoordelijk zijn voor hun welzijn. Jammer genoeg gebeurt het vaak dat de zorgverleners ofwel langzaam reageren of gewoon helemaal niet en dat maakt de kleintjes vreselijk bang. En dan, naarmate ze opgroeien, wordt die toestand van noodlijdendheid niet verwerkt en losgelaten en tegen de tijd dat ze fysieke volwassenheid bereiken is dat gedrag van “ik, ik, ik” diep ingesleten als een noodzakelijke vaardigheid om te overleven. Jammer genoeg richt dit zeer veel schade aan want het weerhoudt hen van het besef dat zij wezens van Liefde zijn, de belangrijkste les voor ieder mens om te leren.

Ontwaken houdt in zich bewust worden van dit gevoel van tekortkoming, dat dit alles is wat het is, de ongegrondheid hiervan erkennen en er dan voor kiezen om het te laten varen. Het ego is een aspect van jullie zelf dat gezien moet worden voor wat het is, namelijk jullie beschadigde en angstige innerlijke kind en dan moeten jullie het troosten en laten zien dat het uiterst veilig is door de liefde die jullie jezelf geven. Wanneer jullie dit doen, kan het zien dat het volkomen veilig, zeker en onvoorwaardelijk door jullie geaccepteerd wordt. Dit wordt het gemakkelijkste gedaan door van jezelf te houden en jezelf te accepteren gewoon zoals jullie zijn en dan zacht en liefdevol met jezelf omgaan om de angst, die ten grondslag ligt aan dat heftige gevoel van ontoereikendheid, op te lossen door er van te houden. Wanneer dat gebeurt – en dat doet het wanneer jullie er voor kiezen om van jezelf te houden en jezelf volledig te accepteren – zullen jullie ego’s volledig geïntegreerd worden in de menselijke vormen die jullie zijn, in plaats van schijnbaar afgescheiden te blijven en zich, in die toestand, ontoereikend, onwaardig, niet goed genoeg en daardoor angstig en boos te voelen.

Diep van binnen weten jullie allemaal dat jullie Eén zijn met de Bron. Als mensen in de vorm echter is die kennis voor jullie verborgen zodat de lessen die jullie worden voorgehouden geleerd zouden kunnen worden en jullie zo aanmoedigen op jullie pad van spirituele evolutie. En jullie willen allemaal spiritueel evolueren. Het lijkt jullie vaak toe dat spirituele ontwikkeling  als mens volledig buiten jullie mogelijkheden ligt. En als een afgescheiden mens zou dit inderdaad zo zijn, maar jullie zijn niet afgescheiden! Jullie zijn dat nooit geweest en jullie zullen dat ook nooit zijn. Jullie zijn veilig en eeuwig verbonden met de Bron en ieder van jullie heeft een heel team van gidsen, mentoren, engelen en geliefden die jullie meest liefdevol bewaken en die er op wachten dat jullie een beroep op hen doen voor hulp bij die evolutie.

Jullie ego’s, in hun vrees en angst, vaak luidruchtig ondergedompeld door hun “ik, ik, ik” vereist het antwoord van de roep om hulp waarom jullie gevraagd hebben en die onmiddellijk geboden wordt door degenen in de spirituele gebieden. Daarom, zoals jullie er al zo vaak aan herinnerd zijn, is het absoluut noodzakelijk dat jullie dagelijks naar binnen gaan, naar dat heilige tabernakel dat jullie allemaal bezitten en daar stil uitrusten en van jezelf houden en jezelf accepteren. En in die zelfacceptatie zullen jullie ego’s zich veilig voelen en geïntegreerd worden. Jullie verdienen het volkomen om van jezelf te houden want jullie zijn allemaal Gods goddelijke en geliefde kinderen die in en vanuit Liefde geschapen zijn, die Alles is Wat Bestaat.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra