Jezus: Jij Bent Het Ontwakingsproces, Dus Vertrouwen Erop En Vier Het.

Jezus: Jij Bent Het Ontwakingsproces, Dus Vertrouwen Erop En Vier Het.

Gechanneld door: John Smallman – 7 Oktober 2021

Audio

Er is geen afscheiding, zo’n toestand is onmogelijk omdat wij allen – en ALLES – Eén zijn.  Moeder/Vader/God, Bron, Liefde – welk woord of welke woorden iemand ook kiest te gebruiken om het Al te labelen is totaal onstoffelijk – kan alleen gekend en ervaren worden omdat het totaal voorbij benoemen is.  En wanneer er alleen maar het Ene is, is benoemen natuurlijk volkomen overbodig.  Het Ene is oneindig bewustzijn, oneindig gewaarzijn, oneindige wijsheid, oneindige intelligentie die Zichzelf uitdrukt – Zichzelf bekend maakt aan Zichzelf, aan al het voelende leven – als de oneindige allesomvattende uitgestrektheid die Alles is. In mensen wordt het ervaren als bewustzijn dat zich bewust is van zichzelf, als beperkt en begrensd door de beperkingen die de aard zijn van de menselijke vorm, het onvermogen om energiefrequenties te zien of waar te nemen die niet extreem dicht liggen bij die frequenties die die vorm verlevendigen.

Ontwaken is weten, bewust zijn van Alles, het Zelf ervaren als Eenheid, als alwetende Wijsheid, als Liefde. Liefde is Alles, Alles is Liefde, er is geen afscheiding, al het voelende leven is Liefde/Moeder/Vader/God/Bron die ZICHZELF op oneindige manieren ervaart.  Het is in permanente en eeuwige verbondenheid met Zichzelf in oneindige vrede en vreugde.  Het is Ontwaakt!  En de mensheid bevindt zich in het collectieve proces van Ontwaken, NU, op dit zelfde moment terwijl je dit leest of ernaar luistert.  Jullie zijn allen de goddelijke en geliefde kinderen van God, eeuwig verbonden met, Eén met en in de Aanwezigheid van God.  Zoals ik jullie al zo vaak heb verteld – en zoals zo vele anderen uit de niet-fysieke rijken hebben gedaan – is er geen mogelijkheid dat jullie verloren, alleen of verlaten zijn, want er is nergens waar dat zou kunnen gebeuren.  Jullie zijn eeuwig Eén met, en daarom in de Aanwezigheid van de Bron, maar hebben die Waarheid voor jezelf verborgen om het spel van afscheiding te spelen, om de onwerkelijke nachtmerrie te dromen van een leven vol angst en lijden.  Niemand van jullie zou toestaan dat dit gebeurt met je eigen kinderen of met jongeren voor wie je zorgt en verantwoordelijk bent, dus hoe zou je je kunnen voorstellen, laat staan geloven, dat God, Die Liefde is, zou toestaan dat dit met jou gebeurt?

Je bent oneindig geliefd in elk moment van je eeuwige bestaan, en dat is een onveranderlijke toestand.  God schept alleen in Liefde voor Liefde, en dus voor de oneindige vreugde die de schepping voortdurend verschaft.  Diep in jezelf weet je dat dit zo is, dat het de Waarheid is, maar zolang je ervoor kiest je hiervan niet bewust te zijn, is dit onbewustzijn wat je zult ervaren.  Jullie hebben, net als God, een Vrije Wil omdat jullie alles hebben wat Hij/Zij heeft en is, het werd jullie geschonken op het moment van jullie eeuwige schepping, en Hij/Zij zal die vrijheid nooit ontkennen, verwijderen of terzijde schuiven.

Vaak lijken jullie menselijke levenservaringen erop te wijzen dat jullie geen vrijheid hebben, laat staan een vrije wil, maar dat is slechts een aspect van de menselijke ervaring dat jullie verkozen op te nemen in de constructie van de illusoire werkelijkheid, de onwerkelijke non-werkelijkheid, die jullie ontwierpen en bouwden om je bezig te houden met een denkbeeldige en volkomen onwerkelijke staat van afscheiding van de Bron.  Het collectieve ontwakingsproces dat de mensheid momenteel ondergaat maakt de illusie ongedaan, en er zijn tekenen hiervan over de hele wereld nu de illusies die jullie door de MSM worden voorgehouden steeds duidelijker in jullie collectieve bewustzijn komen als precies dat – een corrupte en gigantische illusie ondersteund door leugens en bedrog die niet langer voor het oog verborgen kunnen blijven. Alles is goed!

Nu moet je je opnieuw bezighouden met Vertrouwen.  De overgrote meerderheid van de mensheid heeft de intentie eerlijk en betrouwbaar te zijn, bewust te handelen vanuit een plaats van integriteit.  Echter, door de manier waarop jullie collectief onwerkelijkheid hebben gevestigd, is de menselijke ervaring al eeuwenlang geweest dat vertrouwen niet werkt.  Dat als je anderen vertrouwt zij je zullen verraden, en zo zijn oneerlijkheid en corruptie endemisch geworden, precies zoals jullie hadden gepland.

Het goede nieuws is dat jullie je steeds meer bewust worden van de waanzin van het leven op deze manier, en miljoenen van jullie vormen nieuwe gemeenschappen – vaak online door de wonderen van de moderne technologie – van gelijkgestemde, eerlijke en liefdevolle individuen.  Deze nieuwe online gemeenschappen inspireren en verheffen hun leden terwijl ze dagelijks hun intentie bepalen om alleen liefdevol te zijn, wat er ook voor hen opkomt om mee om te gaan, en ze komen regelmatig bijeen om samen te mediteren met een zeer krachtige gemeenschappelijke intentie om het lang gevestigde gevoel van afgescheidenheid op te lossen en zichzelf te herkennen als Eén met elkaar en, natuurlijk, met de Bron.

Jullie zijn je allemaal bewust van on-line meditaties voor wereldvrede, voor regen om een einde te maken aan de bosbranden, voor wijsheid om op te komen in degenen die regeringen, grote industriële complexen, universiteiten en scholen, en religieuze organisaties leiden.  Al deze groepsmeditaties hebben een wonderbaarlijk effect, waardoor mensen zich ervan bewust worden dat hun ego-gedreven agenda’s de chaos, verwarring en conflicten veroorzaken die op zoveel plaatsen op jullie prachtige planeet plaatsvinden, en dus stellen zij nu de intentie om hen door Liefde te laten leiden in plaats van door hun ego’s.

Onthoud dat de individuele taak voor ieder van jullie is om liefde en acceptatie van anderen te kiezen, ongeacht etniciteit, cultuur, nationaliteit of religieuze overtuiging, in plaats van hen te vrezen, wat altijd een ego-gedreven streven is om specialer te zijn dan iemand anders, en dit leidt altijd tot meer angst en bezorgdheid, zoals jullie geschiedenis jullie zo duidelijk laat zien.  Door dit te doen volgen jullie de levenspaden die jullie jezelf hebben gesteld voorafgaand aan jullie huidige incarnatie in menselijke vorm, namelijk om je je onafscheidelijke Eenheid met de Bron te herinneren, met LIEFDE, en zo het meest volledig en effectief betrokken te zijn bij het collectieve ontwakingsproces van de mensheid.  Jullie zijn het ontwakingsproces, dus vertrouw erop en vier het als je de voortgang ervan dagelijks ziet versnellen, precies zoals jullie van plan zijn.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org