Jezus: iedereen wordt door God oneindig bemind,…….. 24 december 200

Jezus:
IEDEREEN WORDT DOOR GOD ONEINDIG BEMIND, GEZIEN, BEGREPEN EN GEACCEPTEERD.

24 december 2020 / Door John Smallman

Audio blog

God is Eén. Jullie, iedere individuele vonk van bewustzijn, zijn Eén, Eén met God, Eén met Jezelf, er bestaat GEEN afscheiding.

Er bestaat echter wel een illusie van afscheiding, die iedereen die in een vorm is als werkelijkheid ervaart, maar alleen wanneer men er voor kiest om zich er in onder te dompelen. Jullie zijn vrij om dat gevoel van afscheiding op te heffen op ieder moment dat jullie dat willen. Maar omdat de illusie, die jullie collectief koos te vestigen, zo prachtig is ontworpen en in elkaar gezet is – herinner je, toen jullie werden geschapen heeft God Alles wat Zij Zelf is in Jullie ingeprent – zodat, wanneer jullie je daarin onderdompelen, haar ogenschijnlijk materiële vastheid en jullie fysieke vormen jullie doorlopend je overtuigingen bevestigen dat het echt is. En die overtuigingen moeten worden opgelost. Er zijn er een paar die dat gelukt is – de Boedha, Lao Tzu bijvoorbeeld – maar voor de meerderheid lijkt dit onmogelijk. Sommigen besteden hele levens aan het volgen van spirituele wegen en sommigen worden ook heel wijs en volgen zichzelf om door Liefde geleid te worden, wat natuurlijk Moeder/Vader/God is, Bron, het goddelijke energieveld  dat Alles is Wat Bestaat.      

Wanneer iemand zijn fysieke vorm aflegt in de dood, wordt men ogenblikkelijk gewaar dat dood een aspect van de illusie is en men brengt dan tijd door – hoewel tijd zoals jullie die in de vorm ervaren niet bestaat – in contemplatie terwijl men liefdevolle begeleiding ontvangt en keuzes maakt over wat men wenst te gaan doen en men heeft een oneindige variëteit aan keuzes ter  beschikking. Sommigen kiezen er voor om nog een leven in de vorm te ondergaan en incarneren weer, terwijl anderen er voor kiezen om vrij te blijven van de beperkingen die de vorm oplegt. Welke keuze er ook gemaakt wordt, die wordt altijd gerespecteerd, want jullie hebben altijd vrije wil! 

Welnu, met zo velen die het moment van hun ontwaken naderen, komen er velen tot het besef dat het leven oneindig is, dat de dood maar een overgang is en dit besef is voor hen heel inspirerend en verheffend en moedigt hen aan om in al hun contacten alleen maar beminnelijk te zijn, ongeacht het punt waar de ander vandaan lijkt te komen. Dit doen is, zoals ik jullie al eerder gezegd heb, de meest effectieve manier om anderen te helpen ontwaken. Liefde komt Zichzelf altijd tegen want er is niets anders! Wanneer degenen die er heel bewust voor kiezen om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt, anderen ontmoeten die dat nog niet doen, wordt de vonk van Liefde in die anderen aangemoedigd en geven hen een duwtje in de richting van hun ontwaken, ook wanneer ze niet beseffen dat die liefdevolle uitwisseling heeft plaats gevonden. Die liefdevolle duwtjes die mensen ontvangen stapelen zich alleen maar op en gaan nooit verloren! Ieder van jullie, die deze boodschap leest of beluistert of er anderszins van houdt, heeft vele malen duwtjes ontvangen, wat een van de redenen is waarom jullie op zoek gaan naar boodschappen als deze.

Wij zijn Eén! Ik kan dit niet vaak genoeg herhalen! Derhalve heeft iedereen een effect op ieder ander. Wanneer die uitwerking niet in lijn ligt met Liefde, verenigt deze zich met de andere beminnelijke aspecten die die persoon wel al ervaren heeft en zo hun intentie om zich bij het collectieve ontwaken te voegen versterkt en intensiveert. Om niet ontwaakt te blijven is onmogelijk, iedereen – zonder enige uitzondering – zal ontwaken en zichzelf kennen als Eén. Echter, wanneer een entiteit wenst te ontwaken is aan haarzelf. Vanuit de Bron Die Liefde is, die Alles is en Die iedereen liefdevol accepteert zoals hij is, bestaat er geen enkel druk.    

Er bestaat geen enkele noodzaak om bezorgd te zijn of je zorgen te maken over geliefden niet spiritueel bewust schijnen te zijn en die volledig op de fysieke wereld van de vorm gefixeerd lijken te zijn. Zij zullen hun eigen pad naar ontwaken volgen. Probeer hen dus niet te bekeren omdat dit hen wel in het harnas kan jagen en hun ontwaken ernstig kan vertragen. Bied alleen hulp aan hen die er specifiek om vragen, omdat iedere poging om iemand tegen zijn wil te bekeren naar jouw overtuiging of zienswijze puur egoïstisch is en op de lange duur meestal heel nutteloos is. Jullie kunnen niet weten wat voor iemand anders het beste is, want als mens kunnen jullie de staat van eenheid met hen niet ervaren en daarom kunnen jullie hun geest of het trauma dat zij hebben opgedaan niet kennen. Wat jullie wel kunnen doen is hen liefde toesturen, telkens wanneer jullie in contemplatie en meditatie zijn of gewoon ontspannen in jullie eigen heilige innerlijke tabernakel, terwijl jullie je laten omarmen door Liefde!   

Iedereen wordt door God oneindig bemind, gezien, begrepen en geaccepteerd en wanneer jullie iemand Liefde wensen toe te sturen verenigen jullie je op dat moment met God en er bestaat geen sterkere actie waar jullie je mee kunnen bezighouden. Vertrouw op God, vertrouw op jullie eigen innerlijke weten – je intuïtie – wanneer die liefdevol is. Wanneer die angstig, bezorgd of boos is, is het niet jullie intuïtie maar dan is het jullie ego. In deze Kersttijd, wanneer jullie mijn geboorte als mens vieren en elkaar geschenken geven, wees dan liefdevol en vergevingsgezind, wat er ook gebeurt. Behalve dat het een tijd is om feest te vieren is het ook een tijd dat mensen zich heel gestrest kunnen raken omdat ze door die tijd overweldigd kunnen worden, samen met al dat ‘spul’ dat omhoog komt om te worden erkend, bedankt en losgelaten, naarmate het ontwaken steeds dichterbij komt.   

En natuurlijk, degenen die het ontwaken tegemoet zien met gretige verwachting, voelen dat ze zelf twijfelen: “zullen we echt ontwaken? Wat wanneer we dat niet doen? Ik wil niet gaan twijfelen.” en ervaren andere gelijksoortige stress veroorzakende gedachten. Ik verzeker jullie nogmaals dat het collectieve ontwaken werkelijk op handen is! Ga dus vandaag, 24 december, naar binnen en morgen de 25ste en stel je intentie om Liefde toe te laten, die altijd aanwezig is om jullie te omhullen en jullie te garanderen dat alles heel goed is, opnieuw heel sterk in, terwijl jullie jezelf er aan herinneren dat Gods goddelijke Wil altijd perfect tot bloei gebracht wordt en V I E R de verjaardag van mijn geboorte met jullie geliefden, ofwel fysiek dan wel via het wereldwijde web. Wanneer jullie tijdens deze spanningsvolle tijden met anderen samenkomen, is jullie liefdevolle aanwezigheid hoogst noodzakelijk en effectief; dat is waarom jullie nu hier zijn.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra