Jezus: Het is voor jullie onmogelijk om je de Waarheid van Wie …………..

Jezus:
Het is voor jullie onmogelijk om je de Waarheid van Wie Jullie zijn zelfs maar voor te stellen!

22 Februari, 2018 door John Smallman

Terwijl het proces van ontwaking van de mensheid intensiveert en versnelt, komt veel naar boven dat begraven of ontkend is geworden en dat herkend, erkend en losgelaten moet worden. Er bestaat geen noodzaak om je in te laten met deze sterke emoties en gevoelens, ze zijn net een tropische storm die opkomt, nogal lukraak een enorme hoeveelheid energie loslaat en dan verdwijnt. En net zoals bij stormen zullen de gevoelens en emoties zich zeer krachtig uitdrukken en dat kan natuurlijk zeer pijnlijk zijn. Probeer ze dus niet te onderdrukken of te controleren, laat ze gewoon door je heen stromen, zoals ze dat doen, zonder te proberen te sturen of ze over anderen uit te storten. Dat doen verergert gewoon een emotioneel gespannen situatie en nodigt extra energie binnen om de pijn, die reeds aanwezig is, te intensiveren. Het zou hetzelfde zijn als het toevoegen van nog meer vochtigheid aan een tropische orkaan, wat jullie niet kunnen, of olie op het vuur, wat jullie zeer zeker kunnen!

Rommel komt naar boven bij iedereen die momenteel als mens op Planeet Aarde geïncarneerd is. Het is voor het merendeel zeer oude rommel die lang onderdrukt of ontkend is en ieder van jullie – ieder mens – koos er voor om op dit moment op de Aarde aanwezig te zijn en om deel te nemen aan dit enorme project zodat de blokkades voor Liefde, die eonen lang aanwezig zijn geweest, gemakkelijk en snel kunnen worden herkend, bedankt en losgelaten. Bedankt omdat ze een doel hadden in het spel dat jullie gespeeld hebben en dat doel was om de absolute hopeloosheid van leven zonder Liefde tot jullie te laten doordringen. En dit hebben ze bereikt. Het bewijs omringt jullie helemaal wanneer jullie overal mensen ontmoeten en leren kennen die liefde en doel in hun leven zoeken.

Liefde is wie jullie zijn en Dit is jullie doel. Liefde schept eindeloos als Zichzelf, tenzij Haar Aanwezigheid is geblokkeerd. Liefde forceert niet of dringt Haar Aanwezigheid aan niemand op, maar Zij is altijd bij jullie en biedt Zichzelf onvoorwaardelijk aan jullie aan. Alles wat jullie moeten doen – zoals jullie al zo vaak gezegd is – is jullie angsten Er voor te laten varen en jullie harten te openen om Haar binnen te laten en om jullie te omhullen.

Alle angst is angst voor Liefde, angst voor afwijzing door datgene dat nooit afwijst. Die angst doemt op omdat jullie jezelf zien als onwaardig voor Gods Liefde, toe te schrijven aan de vergissingen of “zonden” die jullie denken begaan te hebben en nog steeds begaan, zonden of vergissingen waarvan jullie denken dat God die afschuwelijk weerzinwekkend vindt en waarvoor Hij jullie geoordeeld heeft als uiterst onacceptabel. Wanneer dat het geval zou zijn zou er werkelijk reden tot angst zijn, want indien God jullie berecht had – en door dat te doen jullie afgewezen had – zouden jullie ophouden te bestaan en dat is een zeer angstaanjagende gedachte.

Maar jullie zijn allemaal Zijn geliefde kinderen, op iedere manier perfect, net zoals Hij jullie geschapen heeft en daarom is afwijzing of berechting door Hem volledig onmogelijk. Hij houdt van jullie en wil alleen jullie eeuwige geluk. Jullie angst ontstaat vanwege jullie schuldgevoel voor het pogen afgescheiden van Hem te leven door het spel van afscheiding te spelen. Maar het is slechts een spel en als zodanig is het volledig onwerkelijk, een bouwwerk zonder fundaties, waarin jullie jezelf opgesloten hebben, terwijl het drijft op een oneindig uitgestrekte oceaan van Liefde waarin het uiteindelijk zal instorten en oplossen. Terwijl het dat doet, eindigt het spel en zullen jullie ontdekken dat jullie je hebben overgegeven aan Gods liefdevolle omarming, die de staat van totale acceptatie is van jezelf waarin jullie altijd verkeerd hebben en altijd zijn vastgehouden en onvoorwaardelijk bemind, geëerd en aldoor gerespecteerd.

Welnu, om te herhalen, afscheiding heeft nooit plaatsgehad! Er bestaat alleen maar Bron, het oneindige en onvoorwaardelijke gebied van Liefde dat de hele schepping in Haar warme omarming houdt. Het is onbegrensd. Het heeft geen grenzen en Er is niets aan voorbij of vooraf. Het isgewoon. Ieder gevoelhebbend wezen is er Eén mee. Er bestaan geen uitzonderingen, geen afwijzingen en er bestaat geen hel waarnaar toe de onaanvaardbaar zondigen voor alle eeuwigheid verbannen worden. Er bestaat enkel het goddelijke veld van Liefde waar iedereen welkom is en waar allen eeuwig aanwezig zijn.

De afgescheiden toestand lijkt uiterst echt want dat was de bedoeling toen deze met Jullie oneindig creatieve kracht werd voorgesteld, de oneindig creatieve kracht die Gods geschenk was aan Zijn Zoon toen Hij Jullie schiep. Jullie en God zijn Een. Jullie kozen toen afscheiding uit te proberen met behulp van vele maskers en vermommingen die jullie voor dit doel uitvonden. En dat spel duurde maar een tel en was voorbij. Desalniettemin lijkt het steeds maar door te gaan en hele tijdperken lang te zijn doorgegaan. Voor mensen is dit een onbegrijpelijke paradox. Zien jullie, iedere individuele entiteit waarin Gods Zoon Zichzelf heeft opgesplitst, heeft een vrije wil. Derhalve, zolang de meerderheid, het collectief, doorgaat het spel te ondersteunen, zal het zonder onderbreking door lijken te gaan. Echter, nu het collectief er voor gekozen heeft om het spel te beëindigen, een spel dat jullie zoveel pijn en lijden heeft gebracht, is zijn einde verzekerd.

Alle huidig geïncarneerden zijn op dit moment in een menselijke vorm om het spel te helpen afsluiten. Maar, zoals jullie weten, gaat het mens worden gepaard met een enorm verlies van geheugen en bewustzijn. En – als mensen is de wereld waarin jullie jezelf terugvinden – een nietig puntje in een schijnbaar oneindig uitgebreid universum – zeer overtuigend echt, standvastig en fysiek. Derhalve, om jullie natuurlijke staat als zuiver besef en bewustzijn zonder enige fysieke vorm, welke dan ook, te herinneren, is onmogelijk, is in feite onvoorstelbaar.

Als oneindig krachtige wezens gehuld in een menselijke vorm met zulke intense beperkingen, is het voor jullie onmogelijk om de Waarheid van Wie Jullie zijn zelfs maar voor te stellen! De toestand die jullie je voorstellen en waarin jullie jezelf verkozen te verplaatsen is zo onbeduidend dat het zelfs niet voor een moment zou kunnen bestaan. De kloof tussen wat Jullie zijn en wat jullie je voorstellen te zijn is oneindig groter dan het verschil in afmeting van honderd menselijke wezens en één bacterie!

En toch lijkt het jullie bij tijden toe dat jullie veel meer zijn dan je fysieke lichaam toelaat.

En dat gevoelszintuig is de motiverende kracht die jullie naar je ontwaken drijft. Zoals jullie in boodschappen van veel bronnen blijven horen, zijn jullie veel meer dan jullie als mensen lijken te zijn. Die boodschap of dat idee werd eens gedacht als waanzinnig, een verzinsel van iemands beschadigde geest. Nu hebben hedendaagse natuurkundigen aangetoond dat alles onlosmakelijk verbonden is met al het andere en dat “al het andere” veel uitgebreider is dan mogelijk voorstelbaar is.

Het wordt allen die gereed zijn om hun geest te openen duidelijk dat er veel, veel meer in het leven is dan de menselijke omstandigheid lijkt toe te staan. Door dagelijks naar binnen te gaan, in je heilige innerlijke tabernakel waar het Licht van de Liefde – Bron, de Opperste Wijsheid en Intelligentie, Vader/Moeder/God – als Eén met Jullie verblijft, kunnen jullie de strekking hiervan, het gevoel hiervan ervaren.  Het is als een warme uitnodigende gloed die jullie verlicht met vreugde en vrede en al jullie zorgen oplost. Dan zullen jullie ontdekken dat jullie iedere kracht hebben die je nodig hebt om op een bevredigende manier met de kwesties die zich in jullie dagelijkse menselijke bestaan voordoen, om te gaan zonder overmatig door jullie egoïstische verwarringen van angst en onzekerheid te worden verstoord.

Ga op z’n minst eenmaal per dag naar binnen. Open jullie harten om de omarming die Liefde in ieder moment aanbiedt te aanvaarden en vindt verrukking in de vrede en de tevredenheid die jullie in staat stellen om liefdevol om te gaan met egaal wat zich voordoet.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald: Sjra