JEZUS: Genieten van het leven is jullie door God gegeven erfenis.

 

JEZUS: Genieten van het leven is jullie door God gegeven erfenis.

23 maart 2023 / Door John Smallman

Het collectieve ontwaken van de mensheid gaat steeds sneller vooruit in de richting van het Nu-Moment waarin het plaatsvindt – NU! Misschien lijkt het jullie toe dat dit niet het geval is, terwijl jullie kijken naar het ontvouwen van wereldwijde gebeurtenissen die op geen enkele manier in overeenstemming zijn met Liefde, de enige Werkelijkheid. Relax, voor ALLES wordt goddelijk gezorgd. De illusoire droom of spelomgeving van vorm waarin jullie nog steeds de onwerkelijkheid van afscheiding van Moeder/Vader/God ervaren, lost voor jullie ogen op. Het goddelijke plan voor jullie ontwaken verloopt natuurlijk perfect en dat is de enige manier waarop dat kan.

Tekenen van deze goddelijke ontvouwing zijn over de hele wereld te zien, ook al melden jullie sociale en MSM ze opzettelijk niet. Jullie ontwaken, zoals jullie zo vaak is meegedeeld, is volledig verzekerd en gewaarborgd door God, Wiens enige Wil voor jullie is dat de Liefde die jullie zijn volledig opkomt in jullie levend bewustzijn, om alle twijfels waaraan velen van jullie zich misschien nog vastklampen, volledig uit te roeien.  Vertrouw op God, laat alle twijfels los en weet, zoals jullie diep in jezelf doen, dat jullie vertrouwen volkomen gerechtvaardigd is omdat het vertrouwen in Hem is, jullie oneindig liefdevolle Schepper en Vader.

Jullie zijn allen de geliefde kinderen van God en dat zullen jullie altijd blijven, want Haar liefde voor jullie is eindeloos, eeuwig en onophoudelijk. Het is volstrekt onmogelijk van Haar gescheiden te zijn, want er is alleen het Ene, het Al, dat alles wat Zij heeft geschapen en blijft scheppen, omsluit en omarmt. De schepping is, net als God, een eeuwig voortdurende staat van bestaan, waarbij Liefde – de levenskracht die vitaliteit en gevoel in alles wat geschapen is tot stand brengt – gedeeld en uitgebreid wordt voor Haar eindeloze vreugde en genoegen, terwijl Zij kijkt naar de jubel en vrolijkheid van al Haar nakomelingen, die zich vol enthousiasme bezighouden met het leven waarmee Zij hen begiftigd heeft. Haar goddelijke Wil IS dat jullie ten volle en volledig genieten van elk moment van het leven waarmee Zij je zo liefdevol heeft gezegend. En dat kunnen jullie ook!

Genieten van het leven is jullie door God gegeven erfenis, volledig voor jullie beschikbaar, in elk moment van jullie eeuwige bestaan. Maar als mensen in vorm laten jullie, door je eigen individuele keuzes, vaak toe dat wat niet in overeenstemming is met Liefde, je in verwarring brengt en afleidt. Jullie kunnen kiezen voor liefde of angst en die twee sluiten elkaar natuurlijk uit. Jullie kunnen niet met beide tegelijk bezig zijn, want angst is een keuze om betrokkenheid bij liefde te vermijden en uit te sluiten, wat, zoals jullie heel goed weten, je ware en enige natuur is. Angst sluit door zijn aard zelf uit, het is een belangrijk aspect van je gevoel van afscheiding en het moedigt jullie aan te geloven dat het leven onveilig is en het drijft dan ‘wat als’ gedachten van mogelijke gevaren in jullie geest, zodat jullie je verplicht voelen je voor te bereiden op het ergste wat jezelf of je naasten zou kunnen overkomen. En dit vervult jullie vaak met ongerustheid.

Maar Liefde omhult alles wat God schept – Werkelijkheid – en kent geen angst die niet-werkelijkheid is, een toestand van de egoïstische denkgeest die voor afscheiding en eenzaamheid heeft gekozen omdat hij anderen niet kan vertrouwen die hem voorkomen als degenen die hem zouden verraden. Omdat veel mensen geloven dat hun egoïstische denkgeest hun echte denkgeest is, de enige vorm van bescherming die zij hebben, klampen zij zich daar hevig aan vast en zoeken zij voortdurend naar anderen die overtuigingen hebben die overeenkomen met die van henzelf. Jullie zien dit overal: mensen kiezen partij en steunen degenen van wie zij geloven dat zij, indien nodig, hen zullen steunen in hun uur van nood. Vaak zijn de resultaten van dit soort keuzes zeer onbevredigend en soms zelfs rampzalig.

Kies daarom alleen voor Liefde. Liefde is de kracht, het oneindige veld van goddelijke Energie dat Alles is. Er is geen ontkomen aan! En niemand die liefde heeft ervaren wil dat er ooit een einde aan komt. Jullie worden onvoorwaardelijk en oneindig bemind door God in ieder moment van jullie eeuwig bestaan en dat betekent dat jullie volkomen en compleet vrij zijn en niet beperkt worden door enige beperkingen – Liefde stelt geen eisen en onthoudt Zichzelf van niemand.

Toch kunnen jullie – en een enorm aantal mensen doet dat – ervoor kiezen te geloven dat de illusoire staat van bestaan die jullie als mensen in vorm ervaren de enige werkelijkheid is en zij leven dan alsof hun huidige menselijke leven een eenmalige gebeurtenis is. Natuurlijk zijn ze dat niet, het zijn slechts tijdelijke momenten waarin het onwerkelijke echt lijkt, vergelijkbaar met de dromen die jullie ondergaan wanneer jullie je lichamen laten slapen en die snel vergeten zijn wanneer ze ontwaken.

Door te kiezen voor Liefde in plaats van angst worden jullie ego’s ontkracht en dan zullen jullie je in vrede bevinden en genieten van de voortdurende stroom van nu-momenten, terwijl jullie menselijke levens zich ontvouwen volgens de plannen die jullie ieder voor zich hebben ontworpen voordat jullie incarneerden. Plannen die jullie met goddelijke leiding hebben ontworpen om het collectieve ontwaken te ervaren en zodat jullie velen – jullie zullen versteld staan als jullie beseffen hoeveel – die dieper in de illusie slapen dan jullie, machtig kunnen bijstaan. Onthoud dat allen één zijn!

Het collectieve ontwaken is voor iedereen, zonder uitzondering. Niettemin zijn jullie volkomen vrij en bijgevolg kan een kleine minderheid besluiten dat ontwaken niets voor hen is. Dat zal jullie collectieve ontwaken op geen enkele manier beïnvloeden of vertragen. Maar die onverstandige keuze betekent niet dat zij niet zullen ontwaken, want uiteindelijk zal het besef tot hen doordringen – wanneer zij ervoor kiezen dat toe te staan – dat alleen Liefde Werkelijk is.

Geen enkel gevoel hebbend wezen kan eeuwig onwetend blijven van deze goddelijke Waarheid. Wanneer dat besef ontstaat – en dat zal zeker gebeuren – dan zullen ook zij voorwaarts gaan en ontwaken en ook zij zullen, wanneer zij die prachtige beslissing nemen, net als jullie allemaal het prachtigste welkom ontvangen van Moeder/Vader/God wanneer zij naar huis terugkeren. Niemand zal worden achtergelaten, vergeten, ongezien blijven, laat staan worden beoordeeld als onwaardig voor Gods oneindige Liefde. Hoe kan Liefde in vredesnaam Liefde verwerpen – wat alle gevoel hebbende wezens zijn – wanneer het Alles is, en er geen staat of plaats is buiten het Alles?

Dus, zoals ik jullie elke keer dat we samenkomen vertel, zorg ervoor dat jullie jezelf dagelijks stille tijd gunnen om jullie heilige innerlijke heiligdommen te bezoeken en voel daar, ontspannen en in vrede, de Liefde vrij en prachtig stromen terwijl ze jullie omhult en omarmt. Als jullie dat doen, helpen jullie al het gevoel hebbende leven om zo snel mogelijk vooruit te komen in het ontwakingsproces en versterken jullie ook sterk de intenties die jullie dagelijks maken om alleen liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org