Jezus: Ga door de Liefde te zijn en uit te drukken die jullie allemaal zijn.

Jezus: Ga door de Liefde te zijn en uit te drukken die jullie allemaal zijn.

Gechanneld door John Smallman – 20 Januari 2022

Jullie – de hele mensheid – zijn aan het ontwaken, er zijn overal om jullie heen tekenen hiervan, dus laat alle twijfels of negatieve oordelen hierover los en sta jezelf toe je bewust te worden van deze tekenen. Terwijl jullie dit doen, versterken en bekrachtigen jullie de stroom van Liefde, de Levenskracht die jullie en je menselijke lichamen verlevendigt, terwijl zij door jullie heen stroomt en naar buiten in het collectieve energieveld van de mensheid, waardoor ieders gevoel van het op handen zijnde ontwaken wordt versterkt. Om dit te doen, en precies dit, is waarom jullie op dit moment als mens op Planeet Aarde incarneren. Ieder van jullie heeft de meest positieve, persoonlijke en individuele keuze gemaakt om hier nu te zijn. Dus, nu jullie hier zijn, sta jezelf toe dit te weten, en stel dan tenminste eenmaal per dag je intentie opnieuw in om de Liefde die je bent te delen en te verspreiden naar de hele mensheid, om zo zachtjes en met mededogen iedereen een duwtje in de richting van het ontwaken te geven.

Jullie ontwaken is onvermijdelijk, dat weten jullie en jullie aardse aanwezigheid in dit huidige moment met zo’n krachtige liefdevolle intentie brengt het tot bloei. FELICITEER JEZELF!  En blijf de Liefde die jullie allemaal zijn, zijn en uitdrukken.

Zoals jullie allen weten, wanneer jullie ervoor kiezen om diep in jezelf te gaan – naar dat heilige innerlijke heiligdom, altijd aanwezig in ieder van jullie zonder uitzondering – ontmoeten jullie vaak je ego’s die jullie aanmoedigen om te twijfelen of deze heilige Waarheid te verwerpen, terwijl ze proberen je onzekerheid en gevoelens of overtuigingen te versterken dat jullie schuldige zondaars zijn, de oneindige liefde van Moeder/Vader/God voor jullie niet waard. Zelfs als je dit op intellectueel niveau niet gelooft, hebben velen op hartniveau grote moeite zichzelf te accepteren als de volmaakte goddelijke kinderen van onze oneindig wijze, meedogende en liefdevolle Bron die werkelijk ieder van Ons kent als een absoluut volmaakt en onafscheidelijk deel of aspect van de Totaliteit die Alles is, die ZICHZELF is, en die daarom ook jullie moet zijn!

Velen van jullie hebben de uitdrukking gehoord: “de uitverkorenen van God”. Deze is zeer vaak totaal verkeerd begrepen om te betekenen dat God ervoor kiest om diegenen lief te hebben en te aanvaarden die door verschillende religieuze organisaties als goed worden beoordeeld, en diegenen verwerpt die door diezelfde organisaties als onwaardig of zondaars worden beoordeeld. NIETS kan verder van de waarheid zijn! Er is alleen Liefde. Liefde is Alles, is Moeder/Vader/God, is Bron, en daarom is Al het bewuste leven – hetzij in vorm in de fysieke rijken, of voorbij de fysieke rijken – eeuwig, en zonder ooit, zelfs voor het kortste moment, gescheiden te zijn van die staat. Dit betekent dat niemand wordt afgewezen.  Afwijzing is onmogelijk omdat Liefde volstrekte en volledige aanvaarding is van Alles wat Het kent en schept. Er is niets dat niet geschapen is, er is enkel en alleen wat de Bron schept en wat de scheppingen van de Bron zelf scheppen, die altijd zeer expressieve uitbreidingen of expansies van Liefde zijn.

Alle bewuste leven in vorm is Liefde die Zich individueel uitdrukt in een onwerkelijke of illusoire toestand, een droom; en al het bewuste leven in vorm is op dit moment, op dit moment, bezig te ontwaken uit die onwerkelijke toestand. Het werd binnengegaan als een kortstondig experiment om te ontdekken of afscheiding mogelijk was en voor degenen die ervoor kozen om eraan deel te nemen, leek het een zeer reële toestand waarin het leven, onvermijdelijk gevolgd door de dood, gevuld was met pijn, lijden en voortdurende bedreigingen van het bestaan. De onwerkelijkheid lijkt al ontelbare, ja zelfs oneindig lange en mogelijk eindeloze eonen te hebben bestaan. Het collectief is nu eindelijk, schijnbaar na onnoemelijk veel eonen – wat in werkelijkheid slechts de kortste momenten zijn geweest die jullie je kunnen voorstellen – tot het besef gekomen dat de droom/illusie geen goed doel dient en heeft ervoor gekozen hem los te laten en zo collectief te kiezen om te ontwaken.

Jullie ontwaken terug in de Werkelijkheid is een doorgaand proces binnen het spel van onwerkelijkheid dat, uiteraard, is voltooid. Het collectief heeft ervoor gekozen om te ontwaken en nu moet elk individu ook de vrije wils keuze maken om dat te doen. 

De overgrote meerderheid doet dat nu. Niettemin zijn er enkelen, een zeer kleine minderheid, die – vanwege de ongeldige overtuigingen waaraan zij zich vastklampen – op dit moment weigeren te ontwaken. Die keuzes zullen worden gerespecteerd. Liefde dwingt nooit, zij heeft lief, dat is alles wat zij kan doen en zijn en zij heeft geen andere wil of verlangen. Daarom zal Ze geduldig wachten zolang als nodig is – onthoud dat er GEEN tijd is – op die paar die niet willen tot ook die tot het besef komen dat het spel voor hen geen doel dient, en er dan ook voor kiezen om te ontwaken.

Er is geen oordeel, er is geen afwijzing, er is geen verdoemenis. Er is Liefde. Ontwaken in die staat waarin jullie eeuwig aanwezig zijn en waarvan velen zich momenteel nog steeds niet bewust zijn – de Werkelijkheid – is een wonder van verwondering en grootsheid die jullie stoutste dromen te boven gaat. Oneindige Vreugde en Vrede wachten liefdevol op jullie ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra / voor wakkeremensen.org