JEZUS – Er Is Geen Weg Terug, Jullie Zijn Aan Het Ontwaken.


JEZUS – Er Is Geen Weg Terug, Jullie Zijn Aan Het Ontwaken.

Gechanneld door: John Smallman – 28 Februari 2023

De schijnbare chaos, het lijden en de verwarring in de hele wereld zijn momenteel zeer verontrustend! Vergeet daarom niet dat iedereen die nu incarneert uit vrije keuze in menselijke vorm is om deel te nemen aan het collectieve ontwakingsproces, en zo zijn eigen ontwaking te verzekeren en anderen te helpen ook te ontwaken. Er is niemand die NIET meewerkt aan dit proces! Dat is waarschijnlijk voor velen van jullie erg moeilijk te accepteren, dus wil ik jullie er aan herinneren dat iedereen – er zijn GEEN uitzonderingen – precies daar is waar ze horen te zijn, terwijl ze op magnifieke wijze assisteren in dit goddelijke plan, het plan dat precies werd vastgesteld op het moment dat de collectieve keuze om afscheiding van de Bron te ervaren, werd geïmplementeerd.

Er zijn geen ongelukken, geen onbedoelde gebeurtenissen, alles wat in jullie mensenlevens gebeurt heeft een doel, zelfs als het niet begrepen of geaccepteerd wordt. Jullie kozen er allemaal voor om nu te incarneren, wetende dat wanneer je ‘aankwam’ je herinnering aan je goddelijk geleide doel voor je verborgen zou blijven om je in staat te stellen de levenspaden waarop je, schijnbaar willekeurig, terechtkwam ten volle te ervaren en ervan te leren. Jullie zijn allemaal goddelijk geliefd in elk moment van jullie ononderbroken eeuwig bestaan, en terwijl jullie je menselijke levens in vorm leven, leidt jullie intuïtie jullie op de meest prachtige wijze langs de door jullie gekozen paden.

Wanneer er echter intense twijfels in jullie opkomen – zoals soms het geval is – wanneer jullie intuïtie jullie op een dwaalspoor lijkt te brengen, geven jullie hemelse ondersteuners jullie voorzichtig een duwtje in de richting van zelfvertrouwen. Jezelf vertrouwen is essentieel omdat jullie goddelijke wezens zijn en daarom volledig betrouwbaar – God vertrouwt jullie altijd. Zelftwijfels zijn egoïstische pogingen om je af te leiden van je intuïtieve leiding, die altijd geldig is, door je angstopwekkende ‘wat als’-scenario’s voor te leggen. Kijk zorgvuldig naar alle gedachten die je worden voorgelegd om je te helpen onderscheid te maken tussen egoïstische onwaarheden en je intuïtie. Als je onzeker blijft en geen beslissingen neemt, vraag dan om duidelijkheid en je gidsen zullen reageren. Zij zijn altijd bij je, en zullen begeleiding en troostende ondersteunende energie bieden wanneer je hen aanroept – iedereen die zijn gidsen aanroept krijgt antwoord – onmiddellijk!

Op jezelf vertrouwen is jezelf zijn, en je kunt en wilt nooit iemand anders zijn! Anderen kunnen hun mening geven, die je al dan niet nuttig vindt, maar het is altijd aan jou om je eigen levenskeuzes en beslissingen te nemen. Alleen jij kunt weten wat goed voor je is. Natuurlijk moet je in de loop van je leven keuzes maken en beslissingen nemen, en als je terugkijkt op de voorbije jaren kan het best zijn dat je beslissingen hebt genomen waar je nu spijt van hebt. Herinner jezelf eraan, wanneer je terugdenkt aan levensgebeurtenissen, dat je leven in vorm onwerkelijk is en dat wat je ziet als fouten die je hebt gemaakt, op dat moment de beste keuzes waren die je toen had kunnen maken. Laat alle zelfoordeel los, want het leidt je af van het leven en je maakt je zorgen over de mogelijkheid iemand te beledigen, zelfs God. Mensen nemen aanstoot – God niet – maar aanstoot nemen is het oordeel van een ander over jou accepteren, en waarom zou je dat doen? Niemand, behalve God, kent jou zoals je jezelf kent.

Je koos ervoor om je menselijk leven te ervaren en lessen te leren die je goddelijk geleid werden om op je pad te plaatsen. Als mens kun je niet voorkomen dat je fouten maakt, dat hoort bij de leerervaring. Dus verwelkom de fouten, ze laten je iets zien waarvan je je niet bewust was. Ontwaken is volledig bewust worden. Jullie zijn je er allemaal van bewust dat je bewust bent, maar alleen bewust zijn, bewustzijn ervaren als jouw Zelf in vorm, is vaak niet genoeg, en dus kun je je behoorlijk onbewust zijn, en onbewust dat je onbewust bent. Jullie zijn echter allemaal heel goed in het opmerken wanneer iemand anders onbewust is! Zo wordt je eigen bewustzijn vaak stilgelegd doordat je ego je afleidt – ik moet koffie halen, benzine in de auto, mijn baas bellen, mijn werk afmaken en naar huis gaan – en het ego is daar buitengewoon bedreven in.

Beoordeel jezelf niet negatief voor de fouten waarvan je beseft dat je ze hebt gemaakt. Als ze iemand anders nadelig kunnen of hebben beïnvloed, probeer dan de situatie te verbeteren, maar ga niet over tot zelfverwijt, want dat haalt je energetisch en totaal onnodig naar beneden. Velen zijn in hun kindertijd en adolescentie opgeleid om te geloven dat een fout maken rampzalig is. Dit is zelden of nooit waar. Het kan ongemak veroorzaken; en het kan je ook een nieuwe manier laten zien om een probleem aan te pakken. En als je eenmaal kunt ophouden jezelf of anderen automatisch de schuld te geven, verminderen de stress en de emotionele opschudding die fouten meestal veroorzaken enorm, zodat je je beter kunt concentreren naarmate je angst voor het maken van fouten afneemt.

Jullie zijn allemaal, ieder mens zonder enige uitzondering, de geliefde kinderen van God. Er is niets wat jullie kunnen doen dat jullie relatie met Haar zal veranderen. Vergeet goddelijk oordeel en eeuwige verdoemenis, het zijn volstrekt ongeldige ideeën of concepten die de mensheid heeft uitgevonden in een poging het schuldgevoel te sussen dat zij voelt omdat zij zich van God heeft proberen af te scheiden. Gods enige wens voor jou is dat je gelukkig bent en terugkeert naar huis. Natuurlijk ben je nooit weggegaan! Maar, terwijl je in de vorm van mens bent, lijkt het erop dat je inderdaad ver verwijderd bent van God. Het is een beetje zoals kinderen die hun gezicht achter hun handen verbergen en geloven dat ze niet kunnen zien of gezien worden.

Omdat zij zich zo afgescheiden en ongeliefd voelen, zoeken velen liefde bij anderen, wedijveren met anderen om liefde en raken vaak in conflict. Dit gebeurt al sinds het moment van de schijnbare afscheiding – maar een micromoment geleden – en in de loop der eeuwen zijn er vele oorlogen gevoerd uit naam van God! Wat een krankzinnig idee om voor God te vechten en te proberen degenen te straffen die als Zijn vijanden worden gezien. Hij heeft GEEN vijanden, Hij houdt van al Zijn kinderen, ongeacht het kattenkwaad dat ze hebben uitgehaald. Vergeet niet, het leven in vorm is illusoir, en de voortdurende conflicten, pijn en lijden zijn onwerkelijk. Niets dat niet volledig in overeenstemming is met de Liefde is ooit gebeurd, of zou ooit kunnen gebeuren. Jullie zijn altijd en eeuwig in vrede en vreugde in de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God, jullie eeuwige Thuis van waaruit jullie nooit zijn vertrokken omdat er nergens anders is! Niettemin is deze goddelijke Waarheid voor jullie, als mensen in schijnbaar zeer reële lichamen, uiterst moeilijk te aanvaarden.

De mensheid ontwaakt nu eindelijk uit de eeuwenlange droom van afscheiding en verlating. Jullie hebben er collectief voor gekozen om deze onwerkelijke toestand te ervaren, en omdat jullie een vrije wil hebben, die jullie op het moment van jullie schepping is gegeven, net als al jullie andere door God gegeven gaven, is afscheiding van de Bron jullie ervaring geweest, totdat jullie er collectief voor kozen om uit die toestand te ontwaken.

De eerste stappen in jullie ontwaken waren dat jullie je ervan bewust werden dat wat jullie meemaakten onwerkelijk was. In de afgelopen paar honderd jaar zijn deze stappen gezet, en nu is jullie collectieve bewustzijn in de laatste paar minuten van het ontwaken uit de droom. Er is geen weg meer terug, jullie ontwaken, jullie bewustzijn van jullie Eenheid met God kan niet langer ontkend of genegeerd worden. Er zijn tekenen hiervan over de hele wereld naarmate meer en meer van jullie tot het besef komen dat jullie collectieve ego jullie heeft wijsgemaakt dat de waanzin die jullie om je heen zien echt is. Niets is minder waar.

Als jullie dagelijks tijd doorbrengen diep in jezelf, in jullie eigen individuele heilige innerlijke heiligdommen, bewust één met Moeder/Vader/God, sta dan toe dat de Liefde die Zij is jullie volledig omhult. Jullie zullen Haar Liefde voelen, en omdat jullie die voelen, zullen jullie op dezelfde manier op Haar reageren. Jullie zijn permanent in een onverbrekelijke Eén op Eén relatie met Haar, en de enige reden dat jullie je het grootste deel van jullie tijd niet bewust zijn geweest van deze goddelijke Waarheid – van het werkelijk voelen van de Liefde die God is – is omdat jullie hebben geloofd in de realiteit van het onwerkelijke … afscheiding, eenzaamheid, verlatenheid. En dat geloof, uitgevonden door het ego, is er een die je niet graag loslaat, waaraan je je niet langer vastklampt, ook al heeft het je zo’n intense pijn bezorgd. Zoals een van jullie gebruikelijke en minachtende uitspraken luidt: “Heb je liever gelijk of ben je liever gelukkig?”

Uiteindelijk hebben jullie gekozen voor geluk, en jullie ontwaken staat voor de deur. Wees voorbereid op wonder boven wonder als je de slaap uit je ogen wrijft, en je jezelf volledig wakker vindt en betrokken in de meest prachtige feestelijkheden om je langverwachte ontwaken te vieren, je terugkeer naar Huis in Eenheid.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: wakkeremensen.org