Jezus: Echt waar, zelfs in deze onzekere tijden is er een geweldig grote reden ……………../ 22 April 2020

Jezus:
ECHT WAAR, ZELFS IN DEZE ONZEKERE TIJDEN IS ER EEN GEWELDIG GROTE REDEN VOOR HOOP EN VREUGDE

22 April 2020 / Door John Smallman

Audio:

De bevolking van de Aarde maakt tegenwoordig veel angst door omdat de door de overheid opgelegde ‘lock-down’ de soevereiniteit en de vrijheid ernstig beperkt. Officieel wordt deze ‘lock-down’ verantwoord als beschermend voor de mensheid, een voorzorgsmaatregel die noodzakelijk is om  de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen of grotendeels te beperken, zodoende het aantal mensen dat ziek wordt en het aantal mogelijke doden aan deze besmetting enorm reduceert. De mensen accepteren over het algemeen de wijsheid van deze maatregel, maar ze zijn zeer vanzelfsprekend bezorgd over bedoeling op lange termijn van degenen die deze beperkende maatregelen hebben opgelegd en hoe ze zouden kunnen worden gebruikt om de beperking van persoonlijke vrijheid, na de piek en het nagenoeg verdwijnen van de pandemie, voort te zetten.

Naarmate andere problemen naar de voorgrond van de belangrijkste media treden en COVID-19 vervangen, zal een toenemende druk op talloze gouvernementele overheden worden gelegd, wereldwijd, om de beperkingen van de bewegingsvrijheid van de mensen, die zij claimden tijdelijk te zijn toen ze werden ingevoerd, te verlichten en op te heffen. De mensen zullen hun individuele soevereiniteit beginnen terug te eisen wanneer het duidelijk wordt dat er een enorme corruptie binnen de overheden is en al een heel lange tijd geweest is – zij het dat de zogenaamde democraten of machtige eigenmachtige personen – over de hele wereld dat niet langer meer buiten het publieke gezicht verborgen kan worden gehouden. De pandemie heeft er toe geleid dat mensen dieper en openlijker de motivatie van de gezaghebbenden betwijfelen en het heeft hen de tijd en de gelegenheid gegeven om dit te doen. Dagelijks wordt er veel van schandelijke aard onthuld omdat onderzoeksjournalisten, die niet direct in loondienst zijn van een van de belangrijkste media organisaties, academici en klokkenluiders hun onderzoeken doen en dan de bevindingen aan iedereen op het wereldwijde web beschikbaar stellen.

Dit is een tijd waarin de menselijke bevolking zeer snel in bewustzijn groeit, niet alleen vanwege de onderlinge afhankelijkheid van al haar individuele leden van elkaar, maar ook als gevolg van haar totale afhankelijkheid van de Planeet Aarde, wat een enorm onderling verbonden en onderling afhankelijk systeem is, waarin het welzijn van ieder deel van het systeem essentieel is voor het welzijn van alle anderen. De enorme schade, die gedurende de laatste driehonderd jaar aan jullie planetaire huis is toegebracht, deels als gevolg van onwetendheid of van de weigering om over jullie onderlinge afhankelijkheid te leren en deels door jullie waanzinnige overtuiging dat jullie het onvervreemdbare recht hebben om de planeet als een consumentenproduct te gebruiken dat kan en zal worden afgedankt wanneer het niet meer van nut is, kan niet meer worden toegestaan om door te gaan, noch genegeerd of afgedankt. Kennisneming van de enorm schade, die jullie collectief hebben toegebracht aan jullie prachtige thuis, ontwaakt eindelijk in het bewustzijn van de mensheid en er worden wereldwijd veel groepen gevormd met de intentie om een einde te maken aan deze massale ontheiliging en om een begin te maken met het belangrijkste werk om iets van de schade te herstellen. Er is veel wat niet hersteld kan worden, hoewel, met de enorme verandering in houding en gedrag dat nu optreedt, zullen nieuwe creatieve ideeën en inspanningen vervanging van enkele van die onherstelbaar beschadigde systemen mogelijk maken met nieuwe ecologisch klinkende alternatieven die ontzettend goed zullen zijn voor Gaia en alle levensvormen die zij zo liefdevol ondersteunt.

Werkelijk waar, de mensheid is een moment van enorme creatieve mogelijkheden binnen gegaan, een moment dat, door het loslaten van op angst gedreven egoïstische drijfveren en het laten vallen van de maskers die zo velen dragen – vanwege de angst om als ongeschikte mensen gezien te worden, wat ze volledig onrealistisch van zichzelf zijn gaan geloven – en in plaats van zichzelf te laten zijn, de prachtige wezens die ze zijn, dan kunnen de veranderingen, die voor het menselijke overleven op Planeet Aarde noodzakelijk zijn, worden gerealiseerd en uitgevoerd. Nu is een moment van cruciale mogelijkheden, een potentieel dat gezien, erkend en ontwikkeld moet worden – NU!

Vanuit jullie ondersteuningsteams in de spirituele rijken is er een grenzeloze hulp voor jullie beschikbaar. Jullie allemaal – ieder persoon in vorm, op dit moment als mens op Aarde geïncarneerd – heeft een prachtig en krachtig ondersteuningsteam, bereid en gewillig om jullie te helpen en jullie door deze noodzakelijke en zeer verontrustende periode in de menselijke spirituele evolutie heen te leiden. Jullie hebben vrije wil – de vrije wil van het menselijke collectief – die jullie kunnen gebruiken ofwel ten goede van de  mensheid en deze vooruit te helpen, of doorgaan met het ernstig beschadigen van het ecosysteem waarvan alle bewuste leven op Aarde afhankelijk is en zodoende de menselijke overleving op lange termijn ernstig bedreigt.

Echter, het menselijke collectief heeft zeer recent de onomkeerbare keuze gemaakt en beslissing genomen om vooruit te gaan, om een grote sprong voorwaarts te maken in haar spirituele evolutie, zodat een toestand van ‘Hemel op Aarde’ kan worden gevestigd. Het zal een toestand zijn waarin iedereen op ieder moment overvloedig maar niet verkwistend voorzien zal worden en waar grenzeloze en eindeloos creatieve inspanningen geleverd kunnen en zullen worden voor de verrukking en vreugde van allen en derhalve natuurlijk voor de verrukking van Moeder/Vader/God wanneer ze zo liefdevol over al hun geliefde kinderen waken.

Op dit moment is er veel verwarring en angst omdat de media hun uiterste best doen om jullie aandacht op de negatieve aspecten van het Coronavirus te vestigen en er lijken er veel te zijn. Maar, omdat jullie nu in het algemeen geïsoleerd zijn, zoals de meesten van jullie, hebben jullie nu volop de gelegenheid om naar binnen te gaan en je met je spirituele ondersteuningsteams te verbinden of met wie dan ook die jullie gewoonlijk kiezen om aan te spreken of naar te bidden in de niet-fysieke rijken. Door dit te doen en door tegelijkertijd te kiezen om je harten te openen, laat intuïtieve begeleiding van de meest gunstige soort binnenstromen met Liefde/Leven, dat is wat jullie zijn en die jullie zal verheffen en inspireren wanneer jullie je in toenemende mate bewust worden dat jullie in dit moment van nu precies zijn waar jullie bedoeld zijn om te zijn. Dat besef zal jullie twijfels en zorgen oplossen en jullie grote troost brengen in het weten dat jullie aanwezigheid in vorm in deze tijd van onbetaalbaar potentieel voor de mensheid, niet alleen noodzakelijk is maar ook verbazingwekkend effectief, zelfs indien jullie niet de positieve reactie ontvangen die vaak bij het samenwerken met anderen wel ontvangen wordt, zoals jullie op dit moment het leven in menselijke vorm ervaren.

Echt waar, zelfs in deze onzekere tijden bestaat er een geweldige reden voor hoop en vreugde, want jullie zijn nooit alleen en jullie kunnen je altijd afstemmen op de warmte en de vreugde van Liefde, van de Ene, van Moeder/Vader/God, in wiens liefdevolle omarming jullie eeuwig en veilig worden omhuld en die ervaren.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra