Jezus: Door jezelf te vergeven, wordt het veel gemakkelijker voor jullie om anderen te vergeven.

Jezus:
Door jezelf te vergeven, wordt het veel gemakkelijker voor jullie om anderen te vergeven.

25 Augustus 2018 / door John Smallman

De manier waarop jullie, de mensheid, op Aarde leven gaat snel en uitermate ten goede veranderen. Eindelijk is bij voldoende van jullie het besef aan het dagen dat het leven als afzonderlijke persoonlijkheden, die alleen maar hun eigen behoeften en wensen dienen, niet werkt en niet kan werken. Het bewijs ligt er al hele tijdperken lang, maar jullie ego-gedreven persoonlijkheden hebben dit ofwel geweigerd om te zien, of volledig ontkend. In de plaats daarvan is de wereld een plaats geweest waar ongebreidelde competitie op ieder gebied van de samenleving en in ieder land en cultuur de scepter zwaaide. De angst voor afwijzing en de behoefte om bij een groep te horen die ondersteunt en beschermt, heeft tot enorme ongelijkheid geleid, zoals oorlogen en conflicten binnen families of tussen landen door heel jullie opgetekende geschiedenis heen, duidelijk aantoont.

Als mensen in een systeem lijkt het alsof jullie van elkaar zijn afgescheiden en hele tijdperken lang hebben jullie er naar gestreefd om bij sterke steungroepen te behoren, want als individuen waren jullie klein, onbelangrijk en kwetsbaar. Maar deze steungroepen ontwikkelden altijd dominante hiërarchieën, waar de ogenschijnlijk sterkere leden – praktisch altijd mannen – eeuwig op een vijandige en agressieve manier met elkaar wedijverden om de rol van leider. Dit gedrag wordt gestuurd door ego en testosteron en mondt altijd uit in pijn en lijden, vaak op uitgebreide schaal zoals de voorbije oorlogen hebben laten zien.

Het zou kunnen toeschijnen dat de concurrentie in handel goed en eerbaar is en dat deze, omdat die veel redelijker is dan conflict, de kans op verdere grote oorlogen enorm heeft verminderd. Dit is niet het geval. Concurrerende spelen waren ooit een amusante manier om deze spanningen uit te drukken en los te laten door zich bezig te houden met vriendschappelijke uitdagingen van vaardigheid en kracht tussen wedijverende teams. Deze spelen zijn echter heel ernstige en rijk makende ondernemingen geworden, het plezier is er uit verwijderd, het doel is veranderd en nu is de intentie hoofdzakelijk het zich bezighouden met strijd om elkaar te verdringen, om te domineren en het team van de tegenstander te vernederen. De concurrentie in handel is zelfs nog meedogenlozer en er zijn oorlogen uitgelokt om zakelijke belangen te beschermen.

Gedurende lange tijd heeft de heersende stroming van de media de waarheid gemanipuleerd om er voor te zorgen dat de bevolking in zijn algemeenheid de wensen van de grote bedrijven, de eigenaren van de kranten, ondersteunt  door het nieuws te brengen in het licht dat voor hen goedgunstig is. In de laatste twee tot drie decennia echter, met de komst van goedkope en onmiddellijke wereldwijde telecommunicatie die voor iedereen beschikbaar is, is de controle en de manipulatie van het nieuws door de heersende stroming van de media, ernstig verzwakt en ondermijnd. Overal komen de mensen er achter dat achter het nieuws dat hen gebracht wordt, altijd een verborgen agenda schuilgaat en dat het niet klakkeloos geloofd kan worden. De uitdrukking “volg het geld” is ontstaan om het besef te stimuleren van de diepgaande oneerlijkheid die, tot voor kort, door diegenen de beweerden te informeren goed verborgen werd gehouden.

Massaal bewustzijn over het gebrek aan eerlijkheid en integriteit in het zakenleven, in de politiek en in veel andere sociale, religieuze, onderwijskundige, charitatieve en culturele organisaties groeit snel en dit leidt al tot grote veranderingen om te onthullen wat aan het licht gebracht moet worden. Nieuwe leiders die open en eerlijk zullen handelen dienen zich nu aan en worden ondersteund in functies waar ze allereerst deze organisaties kunnen zuiveren en daarna zeker stellen dat ze kunnen worden geleid om eerlijk en hartgrondig te handelen in overeenstemming met hun beweerde hogere doelstellingen.

Deze veranderingen zijn enorme en fenomenale gebeurtenissen die zich in de menselijke samenleving over de hele wereld voordoen. Laat jullie niet ontmoedigen door de voortdurende stroom van informatie over corruptie in hoge posities. Onthoud in de plaats daar van dat dit al hele tijdperken lang gaande is, terwijl informatie hierover diep verborgen bleef. Corruptie is er altijd geweest, velen hebben het vermoed, maar het bewijs was niet beschikbaar om het te bevestigen. Nu komt het allemaal naar buiten omdat het Licht van Liefde, waarvoor jullie je allemaal willen openstellen en in jullie dagelijkse levens willen demonstreren, enorm effectief is. Jullie liefdevolle intenties veranderen ieder van jullie en helpt jullie om met eerlijkheid en integriteit te handelen vanuit jullie hartcentra en stromen dan naar buiten in golven van liefdevolle energie, die jullie enorm helpt bij het veranderen van de wereld. Jullie kozen er allemaal voor om in deze tijd te incarneren, om deel te nemen aan het ontwakingsproces van de mensheid door de energie van jullie krachtige liefdevolle intenties aan te bieden aan iedereen met wie jullie op welke manier dan ook in contact komen. Het is niet iets wat je met woorden of via gesprekken doet, het is gewoon jullie persoonlijke energieveld dat inwerkt op andere energievelden en hen optillen, verlichten en inspireren.

Wat jullie in ieder moment doen is essentieel voor het proces van ontwaking, omdat jullie energievelden op ieder moment intensiveren en omdat jullie je intentie vasthouden en vernieuwen om alleen maar liefdevol te zijn, wat er zich ook persoonlijk in jullie levens voordoet. Desondanks zullen er momenten zijn dat een situatie emotioneel zeer verontrustend voor jullie kan zijn – jullie zijn tenslotte nog steeds in de vorm als onontwaakte mensen – en jullie zullen onbeminnelijk reageren. Maar, ook wanneer dit niet onmiddellijk gebeurt, jullie zullen je snel realiseren dat de manier waarop jullie reageerden onbeminnelijk was, op een manier die niet in lijn ligt met jullie ware intentie en jullie zullen geërgerd en zelfs boos zijn op jezelf.

Begrijp dat wat er zich voordeed niet was wat jullie bedoelden of voor gekozen hebben en dat het gewoon een emotionele reactie was op een krachtig gevoel dat op dat moment jou leek te zijn. Jullie weten echter dat jullie niet je emoties of je gevoelens zijn. Het is gewoon dat jullie die kennis op dat moment af en toe ontgaat en dat is eenvoudigweg een aspect van het mens zijn. Wat dus belangrijk is, is jezelf te vergeven en ieder oordeel, schuld of schaamte dat je bij jezelf hebt achtergelaten, los te laten.

Jullie weten dat wat zich voordeed niet de bedoeling was en hoe je reageerde niet was wie je bent. Het is een les voor jullie want het helpt jullie te begrijpen waarop anderen overdreven reageren op momenten van angst, paniek of extreme spanning. Dit gewoon zien maakt jullie sterker! Jawel, wanneer jullie op iemand in woede uitbarsten, toont dit jullie duidelijk de schaduwzijde van de onontwaakte mens. En door dat te zien en door jezelf te vergeven wordt het voor jullie gemakkelijker om anderen te vergeven, terwijl het ook jullie besef verhoogt hoe gemakkelijk het is om ongepast te reageren. Het laat jullie zien dat jullie – vooral wanneer jullie moe of gehaast zijn – alert moeten zijn op uitdagingen die jullie in reactie dringen voordat het je lukt om een pauze te nemen en diep adem te halen.

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, in ieder moment oneindig geliefd en, zoals jullie weten, God oordeelt niet. Derhalve, volg Zijn voorbeeld en stop met jezelf te oordelen. In de plaats daarvan, bemin en vergeef jezelf zoals Hij dat doet en door dat te doen zullen jullie ontdekken de kracht en de wens te hebben om anderen te vergeven en in dat verlangen zullen jullie een prachtige  beminnelijkheid vinden en een mededogen voor alle anderen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaald door Sjra