JEZUS: De Vorm Die Jullie Hebben Gekozen Is Altijd Volmaakt Voor Jullie.

JEZUS: De Vorm Die Jullie Hebben Gekozen Is Altijd Volmaakt Voor Jullie.

Gechanneld door John Smallman – 23 September 2021

AUDIO:

Alle bewuste levensvormen zijn Liefde die zich via die vormen uitdrukt. Dat is niet altijd duidelijk omdat, als wezens in vorm, de noodzaak om voor die vormen te zorgen een voortdurende dagelijkse vereiste is die jullie heel vaak afleidt van je algehele intentie om alleen maar liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt. Vergeef jezelf dus voor alle “zonden of fouten” die je “begaat” en maak er een punt van jezelf volledig te accepteren, gewoon zoals je bent, in de hier en nu omgeving van het leven in vorm. Jullie doen allemaal, zonder uitzondering, je best, maar omdat jullie allemaal, per ontwerp, spiritueel evolueren in elk moment van jullie leven in vorm, worden jullie steeds weer tot het besef gebracht dat jullie nog verder moeten evolueren, dat jullie moeten ophouden egoïstisch te reageren als er zich iets onverwachts voordoet en jullie van streek maakt, zelfs al is het maar voor even.

Jullie kozen er allemaal voor om in vorm te zijn in welke tijd je die toestand ook beleefde of beleeft – lang, lang geleden, gisteren, of vandaag – om je spiritueel te ontwikkelen; en jullie slagen er allemaal voortreffelijk in! Er zijn GEEN mislukkingen! Niettemin brengt het leven in vorm voor allen in meer of mindere mate lijden met zich mee, afhankelijk van de paden die individuen hebben gekozen voor de lessen die zij willen leren. Daarom zijn de vormen waarin jullie je bevinden, waarin jullie je fysieke leven in dit huidige moment ervaren, altijd absoluut perfect voor ieder van jullie. Daarom is zelfaanvaarding zo essentieel. De vorm die je hebt gekozen is altijd perfect voor jou, zoals je heel duidelijk zult gaan begrijpen als je alle oordelen loslaat. Oordeel is een enorme afleiding, het vertraagt je leerproces – je spirituele evolutie – dus laat je aantrekkingskracht erop los, van de gevoelde behoefte om elk foutje in jezelf of anderen te herkennen en te beoordelen zodat je je beter over jezelf kunt voelen.

Jullie ego’s zitten vol listen en trucs om je op een dwaalspoor te brengen, om je je afslag te doen missen – zelfs je bestemming! Daarom is het van essentieel belang dit te onderkennen en je voldoende bewust te zijn van hen, zodat je hun angstige leiding en richtlijnen kunt negeren of omzeilen. Ze kunnen je niet echt dienen omdat angst hun aard is en dat is een onwerkelijke toestand omdat, zoals je weet, er alleen Liefde is.

Liefdevol en met mededogen met jullie ego’s omgaan is een belangrijk aspect van jullie spirituele evolutie. Jullie hebben allemaal ego’s terwijl jullie in vorm zijn, omdat zij in staat zijn jullie vele lessen aan te bieden die laten zien hoe een afwezigheid van Liefde zou zijn. Een afwezigheid van Liefde is onmogelijk en toch lijkt de wereld van vorm die jullie op dit moment ervaren een enorm gebrek aan Liefde te hebben. Dat is niet zo!  Liefde is altijd volledig aanwezig en beschikbaar om onmiddellijk te reageren op jullie roep om haar liefdevolle en troostende omhelzing. Niettemin kiezen de meeste mensen er heel vaak voor om haar te negeren en zich te laten leiden door hun ego’s, die een kortstondig gevoel van bevrediging kunnen geven, van juistheid, zelfs van deugdzaamheid in het omgaan met iets dat opkomt en inbreuk maakt op en een bedreiging vormt voor hun persoonlijke ruimte en dat doen ze ook vaak.

Later, wanneer zij zich het egoïstische gevoel van bevrediging herinneren dat op dat moment opkwam, voelen zij zich vaak oneerlijk, bezoedeld en zelfs schuldig. Wees je dus volledig bewust van de manier waarop jullie ego’s voortdurend proberen je gedachten, woorden en daden te sturen en stel dienovereenkomstig de intentie in om in elk moment opmerkzaam te zijn, waardoor je je reactie op mensen of situaties tijdelijk uitstelt, zodat je verstandig reageert in plaats van onmiddellijk en egoïstisch te reageren. Door dit te doen leef je liefdevol, volgens je intentie van vóór je incarnatie en het helpt je te voorkomen dat je woorden zegt of handelingen verricht waar je later spijt van krijgt.

Jullie zijn allemaal wezens van Liefde, ontwakend uit de droom of illusie die het leven in menselijke vorm is. Jullie hebben ervoor gekozen om in vorm te zijn om de Werkelijkheid van Liefde te demonstreren aan hen die zich er nog niet van bewust zijn dat ook zij spirituele wezens zijn die op dit moment in een vorm verblijven om deel te nemen aan en te helpen bij het collectieve ontwaken van de hele mensheid. Jullie doen dit eenvoudigweg door jezelf te zijn. Er is niets anders nodig, in feite is al het andere waarschijnlijk je ego dat probeert zijn bekwaamheid te tonen in het helpen of begrijpen van anderen, terwijl het persoonlijke goedkeuring zoekt van degenen die het bewondert.

Het is een enorm zware taak, maar jullie hebben een diep innerlijk weten dat het jullie goddelijk doel is, jullie reden om nu te incarneren en dat jullie ondersteuningsteams in de spirituele rijken over jullie waken en jullie te allen tijde krachtig bijstaan. Jullie hebben ook grenzeloze hulp van anderen in vorm, van wie jullie je misschien totaal niet bewust zijn en die zich hoogstwaarschijnlijk ook niet bewust zijn van jullie, maar die desalniettemin vergelijkbaar werk doen en jullie steunen elkaar op de meest krachtige maar onopvallende manier, gewoon door te zijn.

De Tsunami van Liefde, die zich momenteel over de wereld uitstort met een enthousiasme en een kracht die jullie je onmogelijk kunnen voorstellen of begrijpen, is niet te stoppen. Het is de Wil van Liefde die jullie omarmt. De goddelijke Wil is dat jullie ontwaken en dat zullen jullie ook, want wat de Bron wil, wordt altijd volmaakt verwezenlijkt. En ieder van jullie, ieder bewuste wezen in vorm, is altijd perfect afgestemd op die Wil – ook al zijn jullie je er massaal niet van bewust – omdat Het de enige WIL is.

Ja, er is veel chaos, verwarring, conflict en lijden dat op dit moment door grote aantallen mensen op Aarde in vorm wordt ervaren. Echter, onthoud dat iedereen precies daar is waar hij/zij gekozen heeft te zijn, ook al zou hij/zij misschien en waarschijnlijk willen ontkennen dat dit zo zou kunnen zijn. Wat er gebeurt is een enorme collectieve erkenning en loslating van alles wat niet in overeenstemming is met Liefde en velen hebben veel pijn en lijden – lichamelijk, psychisch en emotioneel (mogelijk allemaal tegelijk). Dit is waarom jullie taak om Liefde te tonen in daden zo vitaal is. Wanneer jullie dat doen is de kracht van jullie individuele energievelden enorm en omdat jullie de intentie hebben gezet en blijven zetten om alleen maar liefdevol te zijn en omdat allen Eén zijn, smelten jullie individuele en cruciale energievelden samen en combineren zich met de Tsunami van Liefde en helpt het om het te vinden en binnen te gaan door bijna onmerkbare openingen in de harten van hen die Er volkomen en volledig gesloten lijken te zijn.

Geen enkel hart is volledig gesloten voor Liefde – zo gesloten zijn is onmogelijk – maar het is vaak heel moeilijk om de opening te vinden in sommige van de meest gekwetste en beschadigde harten. Jullie aanwezigheid op Aarde, met de intentie om liefde en mededogen uit te drukken en uit te breiden naar elke ziel op Aarde in vorm, is van groot belang bij het blootleggen van die openingen en bij het helpen van de eigenaars om de Liefde die in henzelf huist bloot te leggen.

Jullie zijn nooit alleen! Alleen zijn is afgescheiden zijn van Moeder/Vader/God, van Liefde, van de Bron en dat is onmogelijk want Dat is Alles wat er is. Jullie eeuwige bestaan is, in elk moment, binnen de Ene … Alles.  Dat is waar alle Leven, alle Liefde, alle Wezens hun eeuwige Thuis hebben. Laat je twijfels los, ze zijn totaal ongegrond, want je bent eeuwig, in elk moment, levend, liefdevol, scheppend en aanwezig binnen Zijn oneindig grote en liefdevolle Omhelzing. Alles is eeuwig in liefdevolle en harmonieuze vrede met Zichzelf, en jullie zijn daar!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org