Jezus: De oneindige vreugde van dat meest wonderbaarlijke moment wacht jullie op./14 December 2019

Jezus:
De oneindige vreugde van dat meest wonderbaarlijke moment wacht jullie op.

14 December 2019/ door John Smallman

Audio:

De voortgang van het ontwaken van de mensheid is echt waarneembaar! Gods goddelijke plan voor jullie is om te ontwaken en dat is altijd zo geweest vanaf het moment dat jullie er voor kozen om een onwerkelijke staat van afscheiding van Bron te ervaren, de Bron waarmee Allen Eén zijn. Daarom is het onvermijdelijk dat jullie ontwaken en alles wat jullie kunnen doen is kiezen wanneer dat zal gebeuren door te kiezen wanneer jullie je harten openen om Licht binnen te laten. Hier, in de niet-fysieke of spirituele gebieden, zijn we ons volledig bewust van het plan en hebben het vanaf het begin gevolgd, in de wetenschap dat het volledig zou slagen, maar we begrepen niet helemaal hoe onvoorstelbaar snel dit tot voltooiing gebracht zou worden. Voltooiing is nu heel dichtbij, veel dichterbij dan wij beseften en hiervoor moet ieder van jullie die in de vorm verkeert, heel hartelijk gefeliciteerd worden! Jullie doen allemaal geweldig werk.

Op dit moment komt er wereldwijd veel naar boven dat voor de hele mensheid zeer van streek makend is. Het is inderdaad voor velen van jullie zeer pijnlijk en angstwekkend. Hou vol! Jullie worden allemaal, zonder enige uitzondering, uiterst volledig en liefdevol ondersteund terwijl jullie besef van je goddelijke aard groeit en – daarmee gepaard –  jullie gevoelens van onwaardigheid, van niet goed genoeg zijn, zelfs van zondaars te zijn en straf verdienen, in jullie bewuste besef naar boven komen. Dit zijn gedachten van een zeer zelfoordelende soort die volslagen en volledig ongeldig zijn!

Door de tijdperken heen, terwijl jullie de droom van onwerkelijkheid in- en uitgingen om – met veel liefdevolle begeleiding – lessen te leren die jullie kozen om op jullie levenspaden te plaatsen, hebben jullie – natuurlijk– fouten en vergissingen gemaakt want dat is onderdeel van het zijn in een menselijke vorm, schijnbaar afgescheiden van Bron. Maar ze zijn allemaal onwerkelijk! Ze leken alleen te gebeuren zoals dingen in dromen dat doen en, daar in die droom, lijken ze helemaal echt zelfs wanneer ze helemaal niet gebeuren want dromen zijnonwerkelijk. En in Werkelijkheid zouden ze zeer zeker zelfs niet kunnen worden voorgesteld, laat staan kunnen gebeuren!

Jullie gaan je allemaal herinneren dat jullie perfecte goddelijke wezens zijn, voortdurend en eeuwig Eén met Bron, net zoals jullie werden geschapen. Jullie zijn Liefde en Liefde houdt altijd volledig, volkomen en uiterst vreugdevol van zichzelf op ieder moment – omdat Ze COMPLEET is – en omdat er niets anders is dan Liefde, is er ook niets anders mogelijk. Dientengevolge kan er geen schuld, afkeuring, oordeel of straf in welke vorm dan ook zijn, want die toestanden zijn niet echt en kunnen dus niet bestaan en bestaan ook niet.

Wat er zich nu voordoet is het in het besef komen van al die schijnbare fouten, vergissingen en zonden die jullie tijdens al jullie voorgaande levens in de onwerkelijke droomomgeving, die jullie zo heel lang geleden voor jezelf hebben opgebouwd, collectief begaan leken te hebben. Jullie hebben je er aan vastgeklampt, hoewel ze diep binnenin jezelf verborgen zitten – ontkend, buiten het zicht begraven, onzichtbaar en ontoegankelijk gemaakt – want hen erkennen zou jullie ongeneselijke en meedogenloze pijn en lijden veroorzaakt hebben van een zodanige kracht dat jullie sterk geloofd zouden hebben dat ze jullie zou vernietigen. Dus begroeven jullie hen diep en ontkenden hen. Echter, ze waren en zijn ONWERKELIJK! Derhalve blijven jullie Perfect, net zoals jullie geschapen zijn.

Maar omdat jullie al deze angst, haat, verontwaardiging en verbittering diep binnenin jullie hebben vastgehouden, hebben ze Liefde buitengesloten. Wanneer jullie blijven vasthouden aan welke van deze gevoelens dan ook, kiezen jullie er heel effectief voor om nietLiefde te zijn. Liefde zijn betekent dat jullie totaal, volledig en compleet, zonder enige uitzondering, onvoorwaardelijk van jezelf en van alle bewuste wezens houden en accepteren. Maar wanneer jullie voorwaarden proberen op te leggen aan Liefde te zijn, voor het aanbieden van Liefde, aan het Liefde zijn, blokkeren jullie haar want er bestaat niet zoiets als voorwaardelijke Liefde, er is alleen maar Liefde!

Het proces van ontwaken is het tevoorschijn komen in jullie bewuste menselijke besef van al deze zonden en vergissingen die jullie door de tijdperken heen collectief begaan lijken te hebben, zodat jullie ze kunnen erkennen, kunnen beseffen dat ze onecht zijn, dat in Werkelijkheid – jullie eeuwige staat van vreugdevol bestaan – dat ze nooit gebeurd zijn en ook nooit gebeurd zouden kunnen zijn en in dat volle besef die allergrootste en uiterst ongeldige gevoelens van schaamte, schuld en onwaardigheid loslaten.

Hoe zou ook maar één van jullie, die allemaal zonder enige uitzondering de perfecte goddelijke scheppingen van God zijn – de geliefde kinderen van God, Wezens van oneindige perfectie, geschapen als evenbeeld van God, die LIEFDE is – op welke manier dan onwaardig kunnen zijn aan de Liefde waar vanuit en waarin jullie werden geschapen?

Omdat jullie Eén zijn met God zijn jullie perfect en daarom is alles wat jullie moeten doen is iedere vorm van gevoel van schuld of schaamte loslaten en jullie harten, die altijd helemaal waardig voor Liefde zijn, toestaan om zich te openen en Haar ontvangen, verrukking in Haar vinden en Haar delen met iedereen waarmee jullie op welke manier dan ook in contact komen. Gewoon dat doen brengt iedereen tot ontwaken, tot de volle herinnering en tot volledige deelname in de Eenheid die God is. De oneindige vreugde van dat meest wonderbaarlijke moment wacht jullie op.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaald door Sjra

https://johnsmallman2.wordpress.com/