Jezus: De kennelijke afscheiding die de mensheid beleeft is slechts een truc van het ego.

 Jezus:
De kennelijke afscheiding die de mensheid beleeft is slechts een truc van het ego.

16 Januari 2019 / Door John Smallman

Zoals jullie goed weten vinden over de hele wereld enorme veranderingen plaats, zowel binnen de mensheid alsook binnen de planeet zelf en alle levensvormen die zij zo bereidwillig ondersteunt. Dit is een tijd van grote verandering die al tijdperken lang goddelijk gepland is. Deze is inderdaad voor iedereen heel veeleisend. Het is echter een noodzakelijk onderdeel van het ontwakingsproces van de mensheid.

Het op z’n minst eenmaal per dag een onderbreking nemen om jullie fysieke lichamen te ontspannen en jullie gedachten tot rust te brengen is een noodzakelijke voorwaarde, terwijl jullie allemaal worstelen om emotionele/psychologische rommel, die jullie hebben ontkend of weggestopt om de pijn van het afhandelen te vermijden, persoonlijk binnenin jullie zelf en binnenin het menselijke collectief, los te laten. Het moet gezien en losgelaten worden. Hou je er niet mee bezig of probeer haar doel of afkomst niet te analyseren. Bekijk het in de plaats daarvan, bedank het dat het in je bewustzijn naar boven komt om je te laten zien dat het er behoefte aan heeft om losgelaten te worden. Dan kan alle bitterheid, haat, boosheid en oordeel – die de mensheid al zo lang geplaagd heeft, zoals jullie eigen ego’s geprobeerd hebben om anderen de schuld te geven voor de pijn en het lijden dat jullie jezelf berokkend hebben – gewoon wegvallen en oplossen in het niets van waaruit het opkwam.

Alle bewuste leven is Eén met de Bron, er bestaat geen afscheiding! De kennelijke afscheiding die de mensheid beleeft is slechts een truc van het ego. Jullie ego’s werden oorspronkelijk voorzien om jullie te helpen bij het functioneren en aansturen van jullie menselijke lichamen omdat jullie er voor kozen om vorm, fysicaliteit en de materiële omgeving tijdelijk te ervaren. De wijzen, die uit de droom die de materiële wereld is, ontwaakt zijn en die tot het besef gekomen zijn dat zij niet hun lichamen zijn, maar in werkelijkheid spirituele wezens die een tijdelijke lichamelijke ervaring hebben, gaan in die toestand beseffen dat er alleen maar Eén is, Bron, Moeder/Vader/God. In dat bewustzijn kunnen ze helder zien dat Het gekozen heeft om Zichzelf te ervaren in een oneindig aantal vormen omdat dit Het ervaringen biedt die voor Het niet beschikbaar zijn als Eén enorm en oneindig veld van zuiver Bewustzijn. En dus keren ze terug naar het volle bewustzijn dat er alleen maar Eén is, en dat ieder bewuste wezen, inclusief ieder mens, de Ene isdie zichzelf op ontelbaar verschillende manieren uitdrukt en ervaart.

Vanwege de menselijke vorm in de aardse omgeving zijn fysieke lichamen echter kwetsbaar voor vele vormen van pijn en ziekte. Het ego werd toegerust om volledig bewust te zijn van de fysieke omgeving waarin jullie menselijke vormen hun bestaan hadden, zodat jullie snel en gemakkelijk weg konden gaan van plaatsen of situaties die gevaarlijk of bedreigend waren. Door de tijdperken en door vele menselijke incarnaties heen, vergaten jullie ego’s dat ze deel uitmaakten van de Ene en als schijnbaar afgescheiden entiteiten begonnen ze met elkaar te wedijveren om wat beperkte bronnen leken te zijn, hetgeen tot conflict, pijn, lijden en angst leidde. In feite werd angst de voornaamste motivatie die de mensheid drijft, het werd een schijnbaar essentieel aspect van jullie aard om jullie te helpen overleven.

Maar angst was alleen bedoeld als een kortstondige wekdienst, om jullie onmiddellijke aandacht te trekken zodat jullie je snel van gevaar kunnen afwenden. Ieder bewust leven heeft een sensor voor angst, maar alleen mensen maken die tot een langdurige focus van hun aandacht en tappen zodoende hun energie en motivatie af, terwijl ze nadenken over ontelbare mogelijkheden van gebeurtenissen of omstandigheden die hen pijn en lijden kunnen veroorzaken – ontelbare mogelijkheden die zich, voor het grootste deel, nooit zullen voordoen of die zich op z’n minst hoogst onwaarschijnlijk zullen voordoen.

Angst is bedoeld als een kortstondige ervaring die leidt tot een onmiddellijke en passende actie, ze is niet bedoeld als een doorlopende aanwezigheid die jullie afhoudt van de vreugde van het leven. Wanneer jullie deze zo ervaren, moeten jullie gaan beseffen wat de oorzaak is dat jullie je doorlopend angstig voelen en er dan afstand van nemen, bewust worden en begrijpen dat onmiddellijke preventieve actie niet nodig is om jullie fysieke overleving te waarborgen en laat ze dan gaan. Hierdoor leren jullie het deel van jullie dat in angst zit zich te realiseren dat er geen onmiddellijke bedreiging is en op deze manier de sensatie van angst, die jullie doeltreffend lamgelegd heeft, te verminderen. Richt jullie bewustzijn op het feit dat er op dit moment niets te vrezen is, accepteer de waarheid daarvan en ga dan verder om te genieten van het mysterie en het wonder dat jullie leven is.

Jullie weten diep binnenin jezelf, dat voor alles goddelijk gezorgd wordt omdat jullie Eén zijn met Bron, dat jullie en Bron Eén zijn en dat jullie geen schade berokkend kan worden. Jawel, jullie lichaam of de lichamen van jullie geliefden kunnen worden beschadigd, maar Jullie zijn niet jullie lichamen, jullie weten dat jullie eeuwige wezens zijn die volledig in staat zijn om in ieder moment van jullie bestaan in vreugde te leven en dat alles wat bij jullie als mens pijn en lijden veroorzaakt, niet blijvend zal zin. Het gewoon bewust zijn van deze goddelijke waarheid zal ieder gevoel van pijn of lijden, dat jullie ondergaan, enorm doen afnemen.

Stel iedere dag, wanneer jullie ontwaken, de intentie in om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt. Dan, gedurende de dag, wanneer jullie het gevoel hebben onder vuur te liggen, laat je er dan niet mee in door jezelf te verdedigen, stuur gewoon stilletjes liefde naar degene die je lijkt aan te vallen en ga weg. Wanneer jullie dit doen zullen jullie ontdekken dat je in een staat van vrede en acceptatie gaat, in plaats van door te gaan te lijden onder innerlijke beroering. Onthoud, dat iedereen die aanvalt intense pijn heeft – er is nooit een andere reden om iemand aan te vallen – en in waarheid is een aanval een wanhopige roep om Liefde. Reageer daarom altijd liefdevol – zelfs indien alleen maar stil en discreet – en weet dat jullie antwoord altijd effectief is, zelfs wanneer jullie geen positieve resultaten kunnen zien.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com

Vertaald door Sjra