JEZUS: De dood is onwerkelijk omdat alle leven eeuwig is, eindeloos, voor altijd.

JEZUS: De dood is onwerkelijk omdat alle leven eeuwig is, eindeloos, voor altijd.

Gechanneld door: John Smallman – 25 December 2021

Audio:

De mensheid is op dreef! Jullie collectieve ontwaken vindt op dit moment plaats, terwijl velen van jullie bezig zijn met het vieren van de verjaardag van mijn geboorte, die schijnbaar meer dan tweeduizend jaar geleden plaatsvond – en toch was het maar een moment geleden! Tijd lost nu op in het eeuwige NU terwijl jullie ontwaken uit een eeuwenlange slaap waarin jullie dromen en nachtmerries hebben ervaren van afscheiding, pijn en van wijdverspreid en doordringend lijden. Jullie hebben allemaal collectief besloten dat jullie er genoeg van hebben, dat het eindelijk tijd is om het spel van afscheiding waarin jullie verwikkeld waren af te schudden en op te lossen en om weer samen te komen als EEN.

Jullie zijn Eén, dat is nooit veranderd, dat kon en kan niet veranderen, want er is maar ÉÉN, Moeder/Vader/God, Bron, LIEFDE – JULLIE – ieder van JULLIE! Hier, in de niet-fysieke rijken, waar ons eeuwige bestaan (net als dat van jullie) is in ons volledig bewust zijn van onze levendigheid in onze Eenheid, verheugen wij ons nu het spel tot zijn onvermijdelijke einde wordt gebracht. Het heeft zijn doel gediend – jullie allen, het hele menselijke collectief, de totale waanzin te tonen van het inbeelden en in stand houden van een verlangen of behoefte afgescheiden te zijn. Jullie weten nu dat alles wat jullie verlangen Eenheid is, om bij Eén te zijn en Jezelf weer te kennen zoals je werkelijk en eeuwig bent – het oneindige energieveld waarin ALLEN verblijven, volledig LEVEND en in een staat van uiterste VREUGDE.

Hoe zou het anders kunnen zijn? God (of enig ander woord of uitdrukking waarmee jullie je op je gemak voelen, of die voor jullie op zijn minst aanvaardbaar is) is oneindige Liefde, Wijsheid en Sereniteit in onvervalste vrede en tevredenheid met Zichzelf, JIJ – jullie allemaal, zonder enige uitzondering – in eindeloze ongestoorde tevredenheid en voldoening.

In de hemel zijn, thuis zijn, is je volledig, bewust en eeuwig bewust zijn van je ware aard – Eén met de Bron. Er is geen betekenisvol bewustzijn anders dan volledig en bewust bewustzijn van Eenheid. Dat is wat jullie zijn! En dat is leven en het schept eeuwig meer van Zichzelf in volledige harmonieuze en liefdevolle samenwerking voor het oneindige genot van Alles/Bron/JULLIE. Het geschenk van het Leven is wonderbaarlijk, er is geen groter geschenk, in feite is er geen ander geschenk, omdat er maar één geschenk is dat eeuwig, eindeloos en eeuwig is, het is Leven. Het is Eén zijn met Eén en toch ook eindeloos vrij en in staat om individualiteit te ervaren om aan Allen een nieuwe en unieke creatieve ervaring aan te bieden, waarvan de Ene er behagen in schept, tot vreugde van Allen.

De schittering van deze oneindig expressieve creatieve impuls is gevestigd in het Ene en kan en wordt zeer vaak, individueel uitgedrukt waardoor Allen, als Een, en als individuen in verwondering kunnen zijn over de schoonheid die het presenteert. Elke creatieve uiting is eeuwig gevestigd voor alles en is voor Allen beschikbaar om er voor altijd van te genieten. Als mensen gebruiken jullie vaak het woord ‘voor altijd’, maar waarlijk, terwijl jullie beperking ervaren vanwege jullie opsluiting in vormen, is dat woord betekenisloos, omdat alles wat materieel is uiteindelijk vergaat, terugkeert naar zijn oorspronkelijke pre-big-bang staat van niet-fysiek bestaan en niet langer beschikbaar is voor jullie, ook al is zijn energie voor altijd!

Zoals ik – en vele andere wijze en liefdevolle wezens jullie zo vaak hebben verteld: jullie zijn, ieder van jullie, oneindige goddelijke wezens die Eén zijn met elkaar – hoewel dat niet het geval lijkt te zijn – en met de Bron, Al Dat Is. Waarom? Omdat dat ALLES is.  Wie jullie ook denken te zijn, zoals jullie jezelf beperken in vorm, is absoluut NIET wie jullie zijn! Ja, jullie zijn vergeten wie je bent, dat is waar de onwerkelijkheid, de droom of nachtmerrie over ging en nu is het moment van bevrijding van die onwerkelijke en vaak volkomen angstaanjagende ervaring.

Jullie kozen het onwerkelijke om meer volledig en volkomen de Realiteit, Eenheid, onafscheidelijkheid van Alles te waarderen en te genieten en alleen door te geloven in de ervaring van afscheiding zouden jullie werkelijk kunnen weten wat afscheiding – als het ook maar in de verste verte mogelijk zou zijn, wat het NIET is – met jullie zou doen.  Het zou je uiteindelijk zonder een spoor achterlaten nadat je fysieke vorm niet langer de eeuwige energie van de Bron kon ondersteunen die het verlevendigde. En om dat als een overtuiging te ervaren is angstaanjagend, want, hoe intens jullie het ook ontkennen, jullie willen absoluut niet sterven. En toch is de dood overal om je heen terwijl jullie in vorm blijven en herinnert jullie voortdurend aan zijn onvermijdelijkheid.

Ik ben dan ook zeer verheugd jullie er nogmaals aan te herinneren dat er GEEN dood is.  De dood is onwerkelijk omdat alle leven eeuwig is, eindeloos, voor altijd. Er is er maar Eén, maar om Zichzelf volledig te ervaren heeft Het een contrast nodig en oneindige contrasten zijn beschikbaar binnen de oneindige creatieve vermogens waarmee Het Zichzelf begiftigd heeft. Hoewel de vorm waarin het wordt ervaren kan en zal veranderen naarmate creatieve keuzes worden gemaakt voor het wonder en de vreugde die zij kunnen bieden aan de ontelbare individuen die zich verlustigen in dat gevoel van individualiteit.

Jullie ontwaken is terugkeren naar die staat van weten waarin jullie, als de Ene, ook kunnen genieten van het gevoel van creatieve individualiteit die grenzeloze mogelijkheden biedt voor harmonieuze samenwerking met Jezelf terwijl je steeds meer en eindeloze Vreugde creëert. Leven is Vreugde, dus ga dagelijks naar binnen, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen en herinner jezelf aan de waarheid hiervan, terwijl Liefde jullie open harten overstroomt, er doorheen stroomt en er aan voorbij naar buiten, naar het zich steeds uitbreidende veld van het oneindige dat Eén is, dat Jullie zijn, dat Liefde is, en dat is Ontwaken.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra / voor wakkeremensen.org