Jezus: Ben de Liefde die jullie waarachtig zijn!

Jezus:
Ben de Liefde die jullie waarachtig zijn!

10 Juni 2018 / door John Smallman

Allen zijn Eén! Dit is geen nieuwe gedachte, dit is de goddelijke Waarheid die eeuwig onveranderlijk is, maar, als mensen die in een illusie leven, hebben jullie dit weten voor jezelf verborgen om het gevoel van afscheiding zo echt mogelijk te maken. Nu is het de tijd om deze Waarheid te erkennen, open jezelf om het te weten en laat het jullie dan in ieder moment de weg wijzen. Er bestaat geen enkele mogelijkheid voor afscheiding van God, van de Bron, omdat Dat Alles is Wat er Is en heel jullie besef, bewustzijn, waarnemingsvermogen komt hier uit voort. Wanneer jullie dit niet waarnemen, voelen, weten, dan kiezen jullie er voor om onbewust te zijn.

Het is nu tijd om bewust te worden, om je volledig bewust te worden van jullie goddelijke aard als Eén met Bron. Dit is geen egoïstisch gevoel van trots, van belangrijkheid van wie jullie zijn. Het is een volledig weten en besef van jullie ware aard waarin iedere behoefte om te wedijveren met of indruk te maken op degenen met wie jullie omgaan, volledig is opgelost, omdat alle angst verdwenen is en omdat er alleen maar de voortdurende Aanwezigheid van Liefde is, die Zichzelf en alle Anderen onvoorwaardelijk accepteert binnen die Eenheid die de Bron is.

Wanneer het bewuste besef van deze Waarheid binnenin jullie ontstaat, is het onmiddellijk duidelijk dat het er altijd geweest is en het realiseren hiervan is, wanneer het voor de eerste keer wordt ervaren wanneer jullie een menselijke vorm bezetten, over het algemeen heel duizelingwekkend. Het kan voor jullie nooit op een betekenisvolle manier worden omschreven, het kan alleen maar ervaren worden. Wanneer het zich voordoet, wetenjullie dat je Thuis bent. Dat jullie zijn waar je altijd geweest bent, eeuwig aanwezig binnen de Aanwezigheid van de Ene van Wie alles in de Schepping naar buiten uitstroomt in een altijd uitbreidend en onbegrensd veld van Liefde dat Alles is en dat Alles in Zichzelf bevat.

Leven, bewustzijn, besef – Liefde – is eeuwig. Ze kan niet verouderen, aftakelen, sterven of vernietigd worden en jullie kunnen dat ook niet omdat jullie Er Eén mee zijn. Jullie bestemming, jullie goddelijkebestemming, is om in ieder moment van je eeuwige bestaan in vreugde te verkeren. En dus doen jullie dat. Alles wat niet van Liefde is, is illusoir, onecht en kan niet blijvend zijn. En wanneer die weg is, blijft slechts Liefde en de vreugde die deze doorgaand demonstreert.

Jullie lichaam is niet meer dan een tijdelijk huis voor jullie geest terwijl die kiest om gebrek, beperking, afscheiding en eenzaamheid te ervaren en om de lessen – die de geest uitkiest om mee geconfronteerd te worden – te leren, terwijl ze incarneert in een menselijk lichaam. Evenzo zijn degenen die nu op de Aarde aanwezig zijn geïncarneerd om deel te nemen aan het ontwakingsproces van de mensheid, door elkaar te helpen bewust gewaar te worden van hun eeuwig spirituele aard en te leren dat Liefde de enige Werkelijkheid is. Enkel door Liefde kunnen jullie spiritueel evolueren en jullie menselijk vorm is ook geëvolueerd en gaat door te evolueren omdat het de intentie van de geest is om uit te stijgen boven de fundamentele behoefte van overleving, zodat ook die de vreugde mag ervaren die Liefde is.

Velen groeien momenteel in het besef hiervan en veranderen voortdurend hun houding en gedrag om zich met deze Waarheid uit te lijnen. En door dit te doen nemen zij zichzelf gewaar in een staat van vrede en geluk, ver voorbij alles wat zij ooit voor mogelijk hielden. Jullie zijnLiefde, maar het leven vervreemde jullie er van, zoals jullie dat hele al tijdperken gedaan hebben en voerde jullie naar een overtuiging dat Zij een onwerkelijke toestand was, die alleen maar kort en zwakjes kon worden ervaren wanneer Zij jullie door iemand anders werd aangeboden – jullie ouders, familie of partners – en dan verdween en jullie achterliet in de “normale” toestand van onzekerheid en angst die opkwam vanwege jullie voortdurende en doorgaande behoeften om te overleven.

Liefde, wanneer jullie je er voor openstellen, demonstreert heel duidelijk dat overleving geen kwestie is. Zij vult jullie hart met de zekerheid, met het weten dat jullie, in ieder moment van jullie eeuwige bestaan, onvoorwaardelijk worden geaccepteerd en oneindig bemind en dat absoluut niets die Waarheid kan wijzigen of veranderen. Jullie staan dichter bij God, Bij Bron, bij Liefde dan bij jullie eigen lichaam. Wanneer jullie mediteren, kunnen jullie een heel helder begrip bereiken dat jullie lichaam iets is wat jullie hebben, het is niet wat jullie zijn. Het is een instrument om te leren, dat jullie in staat stelt om fysiek in de wereld te leven en een spel van afscheiding te spelen totdat jullie de beslissing nemen om terug te keren naar de Werkelijkheid, naar Bron, naar Liefde. Maar, omdat jullie het spel van afscheiding klaarblijkelijk al tijdperken lang gespeeld hebben, heeft het tijd nodig om je perspectief aan te passen en het pad vast te stellen dat jullie uit het spel zal leiden, het pad dat jullie onfeilbaar naar Huis zal leiden.

Naar Huis is waar jullie naar toegaan en Het ligt binnenin jullie! Jullie kunnen er nooit niet zijn. Het is het Leven, het Bewustzijn, het Besef van levend zijn waarmee ieder gevoelhebbend wezen is begiftigd. Het is de energie die jullie ieder moment bekrachtigt en motiveert. Binnen de illusoire wereld van de vorm komt het de meeste mensen voor dat het leven een biologische energie is die binnen het lichaam gevestigd is en onderhouden wordt door voedsel en water tot het sterft; ofwel door een ongeluk, door ziekte of door ouderdom. En natuurlijk, het lichaam sterft, want het is maar een tijdelijke vorm die een entiteit bezet om deel te nemen aan het spel. Het spel gaat door zolang er bereidwillige spelers zijn, maar het enthousiasme voor het spel is aan het afnemen, want ook dat nadert het moment van afronding.

Het spelen van het spel heeft jullie in staat gesteld om jezelf vele belangrijke en waardevolle lessen aan te bieden, op manieren die jullie noodzaakten om er volledig en aandachtig aan deel te nemen om er het maximale profijt uit te halen. De belangrijkste lessen zijn nu geleerd en de informatie die er moeizaam uit verzameld is, is voor het merendeel opgenomen. Nu brengen jullie alles wat jullie geleerd hebben in de praktijk, terwijl jullie je een weg werken door jullie eigen ontwakingsproces.

Zij, in de spirituele rijken – jullie gidsen, heiligen, engelen en overleden geliefden – staan altijd klaar om te helpen wanneer jullie een beroep op hen doen. Ga minimaal één keer per dan naar binnen, naar jullie innerlijke heilige tabernakel en open jullie harten voor de Liefde die daar verblijft, wachtend op jullie uitnodiging om jullie Er mee te omhullen. En gedurende de dag, wanneer jullie een moment hebben – wachtend voor een verkeerslicht tot het omspringt, wachtend op je bus of trein of vliegtuig, of wachtend op een vriend, geliefde, of op de aankomst van een zakenrelatie – ga dan gewoon kort naar binnen en hernieuw je intentie om in ieder moment beminnelijk te zijn, wat er zich ook voordoet. Die intentie, wanneer deze door de dag heen herhaald wordt, is uiterst krachtig en ondersteunend en reageert onmiddellijk en geeft jullie een enorme energieverhoging wanneer jullie er om vragen.

Jullie worden altijd volledig ondersteund, dus probeer niet iets volledig in je eentje te doen. Doe een beroep op jullie ondersteuningsteam; zij wachten op jullie oproep. Het proberen om dingen in je eentje te doen is een kwestie van egoïstische trots die jullie niet dient. Haar enige doel is om jullie er van te overtuigen dat jullie alleen zijn en dat is natuurlijk nooit het geval. Wat het ook is waarmee jullie te maken hebben, doe een beroep op jullie ondersteuningsteam voor hulp want het eert hen en dan kunnen ze jullie eren door te reageren, jullie te vullen met een gevoel van vrede terwijl jullie hun Liefde voelen die jullie omarmt. Eenheid betekent gewoonweg dat. En het buitensluiten van jullie besef er van verbergt de begeleiding en de kennis voor jullie die voor jullie beschikbaar is terwijl jullie je aardse pad naar Huis vervolgen. Dus, herinner jezelf er geregeld aan dat jullie Eén zijn met Bron en met de hele Schepping en dat jullie daarom niets ontberen en je de weg naar Huis niet buiten jezelf hoeft te zoeken. Het zit binnenin jullie en demonstreert zijn aanwezigheid daar door de gebeurtenissen en kwesties die zich in jullie levens voordoen.

Niets wat er in jullie levens gebeurt is per ongeluk. Alles wat zich voordoet heeft voor jullie een doel! Hoe jullie er mee omgaan of op reageren is het resultaat van jullie vrije wil, maar bijna altijd stormen jullie ego’s binnen met een ingefluisterde reactie. Zorg dus voor een moment van terughoudendheid om jullie Hogere Zelf of intuïtieve spirituele gids de gelegenheid te geven om jullie de meest geschikte reactie aan te bieden. Het zou een actie kunnen zijn of geen actie, maar het zal altijd een volkomen liefdevolle reactie zijn. Hoe dan ook, jullie ego’s hebben daar een hekel aan en proberen jullie aan te zetten om je aangeboren wijsheid te domineren en zich bezig te houden met de opwinding van een snelle, sluwe, handige of aanvallende reactie. Jullie weten uit ervaring dat dit bijna altijd pijn en lijden veroorzaakt. Dus nu, dit moment, is het moment om te stoppen met jullie ego’s hun gang te laten gaan – dat betekent onder controle houden  – en zo meestal jullie ervaringen te ruïneren.

Jullie zijn Liefde! Ben Dat en laat de schijnbaar beschermende maskers, die jullie gewend zijn om aan de wereld te tonen, vallen. Zij dienen jullie beste belangen niet en zij dienen jullie niet. Wanneer jullie jezelf eerlijk toestaan om je goddelijk geschapen Wezen te zijn, stroomt het leven heel vlotjes voor jullie en gaan jullie veel gemakkelijker om met de problemen en kwesties die zich voordoen en iedere pijn en lijden dat tevoorschijn komt zal veel minder overweldigend zijn.

Nogmaals, Ben de Liefde die jullie werkelijk zijn! Dat is één van de belangrijkste lessen die jullie als mens wordt voorgehouden en jullie hebben onbeperkt hulp van hen in de spirituele rijken om er van te leren en door te gaan. God wil dat jullie ontwaken. De hele schepping wenst jullie ontwaken. Jullie wensen je ontwaken. Dus ben wie jullie werkelijk zijn en ga krachtig naar dat onvermijdelijke moment.

Jullie liefdevolle broeder, Jezus.

Vertaald: Sjra