Jezus:: Angst is niet het tegenovergestelde van Liefde, ze is het gevoel van haar klaarblijkelijke afwezigheid.

Jezus:
Angst is niet het tegenovergestelde van Liefde, ze is het gevoel van haar klaarblijkelijke afwezigheid.

Jezus via John Smallman / 6 Februari 2021

Audiobog:

Zoals jullie je er nu allemaal van bewust zijn bevindt het menselijke collectief, iedereen die nu op Aarde geïncarneerd is, zich in de laatste stadia van het proces van ontwaken. Zoals jullie tijd ervaren, terwijl jullie je in een vorm bevinden, heeft het heel lang geduurd, maar, zoals jullie in feite weten begon het proces slechts een tel geleden, precies op dat moment dat jullie handelden naar je collectieve keuze en beslissing om afscheiding te ervaren. Jullie oneindig wijze en liefhebbende Vader wist dat – er bestaat natuurlijk niets dat Hij/Zij niet weet – zo gauw als jullie de afscheiding van Liefde, van Bron ervaren, jullie die zouden willen beëindigen. Echter, omdat jullie – als gevolg van de enorme creatieve capaciteiten waarmee jullie op het moment van je schepping begiftigd zijn – de ervaring/experiment van afscheiding zo competent en efficiënt in elkaar gefabriekt hebben, wist Zij dat jullie zonder Haar hulp helemaal niet in staat zouden zijn om je weg naar Huis, naar Eenheid vanuit de doolhof van onwerkelijkheid, terug te vinden. Daarom werd jullie proces van collectieve ontwaking op hetzelfde moment gecreëerd  waarop jullie je in het experiment van afscheiding begaven. Afscheiding heeft nooit plaatsgevonden. Het zou niet kunnen plaatsvinden omdat er enkel Eenheid met Bron is en dat is op GEEN enkele manier een beperking, het is een oneindige uitgebreidheid. Beperking is iets van het experiment van afscheiding en is ook volledig onwerkelijk. Echter, jullie zien jezelf als beperkte, eenzame wezens, losgeraakt van God, terwijl jullie je zelfs afvragen of er werkelijk Eentje bestaat!

Wat jullie moeten doen is wakker worden, het is de enige betekenis van jullie menselijke bestaan en al die lessen, die jullie gedurende die levens worden voorgeschoteld, zijn om je in dat proces te helpen. Het is een taak waar jullie niet kunnen mislukken om af te ronden want jullie zijn goddelijke wezen, Eén met Bron, de enige Werkelijkheid. Onwerkelijkheid kan jullie nooit bevredigen, geen enkel ander resultaat bestaat of is mogelijk! Om te herhalen: jullie werden in LIEFDE geschapen om onbegrensde en eeuwige VREUGDE te ervaren! Dat is jullie onveranderbare en eeuwige staat van Zijn – Eén met Bron, VOOR ALTIJD.

Wat jullie nu als mensen in een vorm ervaren is de klus die jullie – voorafgaand aan je incarnatie – gepland hebben, wijs en liefdevol ondersteund door jullie spirituele ondersteuningsteam, om dit huidige leven door te maken om de mensheid tijdens de laatste fasen van het ontwakingsproces enorm te helpen. Jullie wisten dat het, vanwege het collectief trauma en karma dat in een uiterst korte periode geheeld en losgelaten moest worden, zeer veelvergend zou zijn. Jullie wisten ook dat jullie het perfect zouden afronden, ofschoon jullie twijfel, zorg, angst en lijden zouden doormaken die bij tijden overweldigend lijken te zijn. Jullie keuze om op dit moment geïncarneerd te zijn wordt hier in de niet fysieke rijken hoogst geëerd want ook wij wisten hoe veeleisend de taak die jullie op je genomen hebben zou zijn. Het is een taak van enorme dienstbaarheid aan de mensheid, tijdens welke en terwijl jullie dit doormaken, jullie het uiterste gevoel van afscheiding, eenzaamheid en zelfs verlatenheid zouden ervaren – het meest extreme gevoel van die staat die het experiment van afscheiding jullie zouden kunnen voorhouden.

Jullie zijn géén afgescheiden wezens! Dat lijkt alleen maar zo. Alles wat jullie denken, zeggen of doen beïnvloed de hele mensheid. Derhalve, iedere dag tijd besteden aan ontspannen, mediteren, contempleren, of gewoon rusten, zonder aandacht te besteden of te denken over je dagelijkse menselijke bestaan (niet zo gemakkelijk!), terwijl jullie de intentie plaatsen om een kanaal te zijn waar Liefde overvloedig doorheen kan stromen, naar allen, is de meest effectieve manier om bij het proces van ontwaken te helpen. Indien jullie persoonlijk niet fysiek betrokken zijn bij het doorzien, het tot stand brengen of initiëren van enkele essentiële veranderingen die nodig zijn voor het welzijn van de mensheid en de planeet, begrijp dan dat jullie, naast je eigen ontwaken, een aanvullende taak hebben, namelijk dat jullie hier zijn om het Licht van Gods Liefde vast te houden en Die op ieder moment door je heen te laten stromen om de mensheid en de planeet te helen. Dit is ook jullie taak en die is absoluut noodzakelijk.

Plaats dagelijks – en vele keren per dag – de intentie en stel deze telkens opnieuw in, om een kanaal te zijn waar Liefde doorheen kan stromen. Jullie zijn allemaal hier om dat te doen, ongeacht of jullie je daar bewust van zijn of niet. Onthoud: IEDER mens is een goddelijk wezen, een wezen van LIEFDE. Daarom is jullie aard een aard van Liefde en de aard van Liefde is om zichzelf op ieder moment te verspreiden en volledig en helemaal te delen met Alles van de schepping. Door je hiervan bewust te zijn en door de bewuste intentie te plaatsen om dit te doen, intensiveren en versnellen jullie het proces van ontwaken. Gewoon beseffen dat jullie Liefde zijn, ook al krijgen jullie geen ervaren gevoel hier van. Maar alleen al een intellectuele acceptatie er van is voor jullie genoeg om  heel sterk heling aan allen uit te dragen om zodoende je persoonlijke deel in het proces van ontwaken uit te voeren . . . . moeiteloos. Mens zijn en een menselijk leven leiden is voor de meeste mensen heel veeleisend en zit vol stress, maar Liefde en genezing uitsturen naar allen vereist niets van jullie. Jullie hoeven alleen maar ieder negatief oordeel over anderen of over de mensheid als geheel los te laten en dan zal Liefde door je heen stromen, want jullie allemaal, iedereen die nu geïncarneerd is, plaatst die intentie om alleen dat te doen vóór je incarnatie. De stroom van Liefde door jullie heen neemt slechts wat af, of stopt misschien tijdelijk wanneer jullie er voor kiezen om je bezig te houden met gedragslijnen, gedachten en houdingen die niet in lijn liggen met Liefde. Laat ze dus gaan.

Probeer dat te begrijpen, ondanks jullie ervaring met de mensheid in het algemeen en van het ogenschijnlijk waanzinnige en boosaardig gedrag en handelen waar zo velen bij betrokken zijn, mensen doen altijd hun best! Mensen gedragen zich altijd naar hun persoonlijke begrip van wat voor hen het beste is – wanneer mensen houden van wat voor hen het beste is ook voor iedereen het beste is – en dat begrip is gebaseerd op hun niveau van spirituele evolutie, veranderd door het effect van trauma dat ze tijdens hun huidige leven hebben ervaren, plus alle opgestapeld karma van de generatie. Met andere woorden, velen zijn onbewust, volledig onbewust dat hun ware aard Liefde is en dat niet beseffen vult hen met onzekerheid en angst. Angst is niet het tegenovergestelde van Liefde – want liefde heeft geen tegendeel, ze is alles. Angst is de klaarblijkelijke afwezigheid van Liefde. Degenen die een afwezigheid van Liefde voelen, zoeken Die altijd en ze zoeken Die het vaakste buiten zich zelf, waar Ze nooit gevonden kan worden want Ze kan alleen maar binnenin gevonden worden.

De keuze of de beslissing om Liefde buiten het zelf te zoeken ontstaat vanwege de ervaren trauma’s tijdens het opgroeien vanuit de jongste kindertijd naar volwassenheid. Geen mens ontsnapt geheel aan de ervaring van het niet goed genoeg zijn, want in de kleuter- en kindertijd zien de kleintjes dat de ouderen sterker en deskundiger zijn en heel vaak worden ze door anderen geblameerd vanwege hun onhandigheden. Zelfs wanneer dat blameren met de beste bedoelingen gebeurt, namelijk om de kleintjes aan te tonen dat ze harder kunnen en zouden moeten werken om kundiger en bedrevener te worden, laat dit hen zich bijna altijd niet geliefd voelen en wanneer dit herhaaldelijk gebeurt, onbeminbaar. Wanneer dit gebeurt voelt dit voor de kleintjes zwaar in plaats van de liefde van ouders, broers en zussen en van zorgdragers te voelen en te ervaren. Een angstwekkende en lege ruimte is er binnenin hen opengegaan, waaruit liefde verdwenen is en zo leren ze liefde en goedkeuring bij anderen te vinden want dat innerlijke gevoel van leegte is intens pijnlijk en ze hebben een wanhopige behoefte om deze op te vullen.

Welnu, om jullie er nogmaals aan te herinneren, er is alleen maar Liefde. Ieder van jullie is Liefde, dat is jullie goddelijke en eeuwige aard. Hoewel, afscheiding is de ervaring van het afgezonderd zijn van Liefde en dat is een absoluut VERPLETTERENDE ervaring! Natuurlijk willen jullie allemaal terug naar Werkelijkheid, de toestand van eeuwige vreugde en Liefde waarin jullie altijd en eeuwig worden omhuld en waarvan het lijkt alsof jullie er hele tijdperken van zijn afgezonderd. Voor de mensen is het inderdaad een paradox om verteld te worden dat ze Liefde zijn, Eén met Bron en toch afzondering, eenzaamheid en verlatenheid ervaren. Velen voelen zich ze persoonlijk meer alleen en meer verlaten dan anderen en ze proberen het klaarblijkelijke succes en geluk dat ze bij anderen waarnemen als plezierig door extreem hard te werken, na te doen en door dat werk – wat het ook moge zijn – goedkeuring en bewondering van anderen te vinden, terwijl ze zich tegelijkertijd berooid en onwaardig voelen. Mens zijn in de vorm is niet gemakkelijk, voor niemand!

Telkens wanneer jullie pauze nemen en binnengaan in jullie heilige innerlijke tabernakel, zou het eerste punt op jullie agenda moeten zijn om Liefde uit te sturen naar alle anderen – Deze werkelijk aan niemand ontzeggen, ongeacht hoe slecht of kwaadwillig jullie hen ook mogen beoordelen. Jullie zijn Liefde en dat is ieder ander. Het is alleen maar dat jullie van die staat zijn afgescheiden. Liefde is ALLES. Zij omhult en accepteert iedereen onvoorwaardelijk want dat is Haar aard, jullie aard! Jullie proces van ontwaken is een ontwaken voor die absolute Waarheid en het kennen daarvan. Ik en al mijn broeders en zusters in de niet-fysieke rijken kennen en eren die Waarheid. En weldra zal ieder van jullie dat ook en jullie vreugde zal immens zijn.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling Sjra