Jezus: Als een mens in de vorm geincarneerd zijn is een geschenk van onschatbare waarde dat jullie jezelf gegeven hebben.

JEZUS:
ALS EEN MENS IN VORM GEÏNCARNEERD ZIJN IS EEN GESCHENK VAN ONSCHATBARE WAARDE DAT JULLIE JEZELF GEGEVEN HEBBEN.

6 September 2019. / Door: John Smallman

Het leven is een goddelijke en oneindige vreugdevolle schepping van onze oneindig wijze en liefhebbende Bron en Die is wat wij zijn, zowel degenen van ons in vorm alsook  degenen van ons zonder vorm – een eeuwige en uitbreidende stroom van eindeloze energie die het gemakkelijkste kan worden begrepen wanneer deze omschreven wordt als LIEFDE. Als mensen in vorm willen jullie allemaal LIEFDE en voor velen van jullie lijkt het dat deze zich buiten je bevindt, om in iemand anders gevonden te moeten worden. Zo besteden jullie grote delen van je menselijke levens aan het zoeken er van in de perfecte andere die, naar jullie hopen, indien gevonden, jullie zal vervullen, je compleet zal laten voelen, gezien, gehoord, (eindelijk!) begrepen en bemind boven alle anderen. Maar vanzelfsprekend, wat jullie elders zoeken kan alleen maar binnenin jezelf gevonden worden, want jullie zijn allemaal, iedereen zonder ook maar enige uitzondering, reeds en volledig onafscheidelijk Eén met Bron – jullie zijn de Liefde die jullie zoeken.

Bron, Liefde en Jullie zijn Eén. Als mensen in vorm lijkt dit niet het geval te zijn omdat jullie lichamen inderdaad aparte vormen zijn, waarbij iedereen het Leven/Liefde op zijn eigen unieke manier ervaart. Maar dit is slechts een tijdelijke gesteldheid, want jullie lichamen, net als alle vormen waar een levenskracht doorheen stroomt, worden slechts voor een beperkte tijd van levenskracht voorzien, terwijl jullie – die de kracht zijn die er doorheen stroomt – eeuwige wezens zijn, voor altijd Eén met Bron. Jullie en Liefde zijn Eén. Als mensen zijn jullie dat vergeten en weten jullie dit niet zoals jullie weten dat jullie je lichamen zijn. Jullie zijn net acteurs in een spel of film die, overtuigend voor jezelf en je publiek, talentvol spelen en die werkelijkheid die talenten zijn. Wanneer het spel of film voorbij zijn, keren jullie terug om jezelf te zijn; en – op dezelfde manier, wanneer jullie als mensen in dood je lichamen afleggen – keren jullie terug om jezelf/Jezelf te zijn. De dood zou niet gevreesd moeten worden, maar zou bereidwillig geaccepteerd moeten worden wanneer die er aankomt en het spel of film waarin jullie betrokken zijn geweest beëindigen en je bevrijden om terug te keren naar de Werkelijkheid, om Jezelf te kennen als wat je werkelijk bent, Eén met Bron in een onafscheidelijke, oneindig liefhebbende eeuwige omarming.

Als een mens in vorm geïncarneerd zijn is een geschenk van onschatbare waarde dat jullie jezelf gegeven hebben om tot een veel vollediger begrip te komen van jullie goddelijke en eeuwige aard. Mens zijn en beperkt stelt jullie in staat om bewust te worden van de oneindige onmetelijkheid van Bron in vergelijking met de schijnbare kleinheid en onbeduidendheid van jullie menselijke vormen op een manier die onmogelijk is wanneer jullie Jezelf kennenals Eén met Bron.

Bijvoorbeeld, velen van jullie bewonderen en kijken op tegen andere mensen die beter lijkente zijn, waardevoller, mooier, die meer bereikt hebben dan jullie van jezelf geloven en jullie kiezen er voor om jezelf voor te stellen wat het zou zijn om als die ander te zijn.

Echter, jullie kunnen die ander niet echt zijn. Alles wat jullie kunnen doen is je eigen persoonlijke perceptie hebben van wat jullie je voorstellen hoe het zou zijn om die ander te zijn en dat het onveranderlijk heel anders is van hoe die persoon zichzelf echt ervaart. Daarom is het leven in vorm onwerkelijk, denkbeeldig een ervaring van het deelnemen aan een drama of verhaal uitsluitend voor het doel van het creëren van een interessant karakter en dat karakter te zien groeien en ontwikkelen naarmate het verhaal zich ontvouwt.

In menselijke termen kijken of luisteren jullie allemaal naar verhalen wanneer jullie opgroeien van kind naar volwassenheid en deze verhalen beïnvloeden jullie groei naar volwassenheid krachtig – en, natuurlijk lijkt het alsof veel mensen nooitvolwassen worden. Onthoud dus dat het leven een illusoire wereld is waarin jullie als mens leven en ervaren, want in WERKELIJKHEID zijn jullie nooit van Bron, van de Ene afgescheiden. Wat jullie doen is een spel spelen dat jullie kan inspireren en motiveren of dat jullie er toe kan leiden om je in angst af te sluiten.

Angst leidt tot neerslachtigheid en gebrek aan motivatie, of aan je wil om te leven en dat dan iemand anders of god de reden is voor jullie ongelukkig zijn en dat jullie er daarom niets aan kunnen veranderen. Of het kan leiden naar intense woede die gericht wordt naar anderen, die jullie naar het schijnt bedreigen of aanvallen en dus voelen jullie je gedwongen om te ruziën want, zoals jullie het zien, hangt jullie eigen overleving er van af. Ruzie vereist op z’ n minst twee bereidwillige tegenstanders en terwijl jullie naar het nieuws van jullie belangrijkste media kijken kunnen jullie een buitensporig aantal voorbeelden van deze stand van zaken zien, omdat iedere tegenstander de waarheid claimt en de ander de schuld geeft voor het conflict.

Jullie ontwaken is het collectieve besef dat zich in toenemende mate bewust wordt dat Liefde de enige manier is om deze kwesties op te lossen, of het nu gaat tussen personen of tussen landen. Over de hele wereld worden groepen gevestigd van gelijkgestemden waarin de intentie wordt gevestigd, iedere keer dat ze bij elkaar komen, om liefdevol te zijn, wat er ook gebeurt en de groepsleden wordt ieder gevraagd en aangemoedigd om deze intentie iedere morgen wanneer ze ontwaken, iedere avond voor het in slaap vallen, alsook door de dag heen, opnieuw in te stellen, vooral wanneer een dreigend conflict zich lijkt te ontwikkelen. En deze groepen van liefhebbende mensen ontdekken niet alleen dat het instellen van deze intentie uiterst effectief en gunstig voor henzelf is, maar dat dit ook de wereld verandert.

Jullie allemaal, ieder mens momenteel in incarnatie, koos er voor om op dit punt van de menselijke evolutie voor dit doel een vorm aan te nemen. De tijd voor het collectieve ontwaken is NU en jullie zijn allemaal, ieder op zijn eigen zorgvuldig en goddelijk ontworpen manier, aan het helpen in dit proces. Het is jullie reden voor het mens zijn, het is jullie missie en jullie maken het met succes af want mislukken is een absolute onmogelijkheid wanneer jullie Gods werk doen. Vergeet nooit dat jullie in ieder moment goddelijk geleid worden en dit verzekert jullie succes.

De huidige chaos en de conflicten wereldwijd zijn de zichtbare tekenen dat er enorme veranderingen optreden, dus wanneer jullie je in situaties bevinden die voor mensen in vorm niet te tolereren zijn, weet dan dat dit voorbijgaande gebeurtenissen zijn die jullie Naar Huis, naar de Werkelijkheid leiden. Ter herhaling, jullie zijn LIEFDE en Liefde is de scheppende kracht, de goddelijke Bron, het oneindig uitgestrekte en gevarieerde energieveld dat het Leven vervult en onderhoudt, Bewustzijn, Besef, de staat van zijn waarvan jullie als mensen slechts een heel klein en ernstig beperkt besef hebben. In feite zijn enorme aantallen mensen, wanneer ze door hun dagelijkse menselijke levens gaan, bijna volledig onbewust dat ze spirituele wezens zijn die een tijdelijke ervaring hebben in een vorm. Jullie collectieve ontwakingsproces is dat aan het veranderen en het besef van de absolute indrukwekkende kracht van Liefdekomt nu op in het bewuste besef van de mensen en verbaast hen.

Het ontwaken van de mensheid gebeurt nu op dit moment en ieder mens die nu in incarnatie is, is een onvervangbaar en essentieel deel van het ontwakingsproces, dus jullie moeten allemaal stevig en krachtig gefeliciteerd worden voor het verbazingwekkende werk waar jullie voor kozen en mee akkoord gingen om te doen. Jullie slagen ver voorbij jullie menselijke en beperkte vermogen om zich voor te stellen en in te denken. Dus, ongeacht wat jullie zien in de belangrijkste media – en een aantal daarvan is zeer van streekmakend wanneer jullie het lijden waar velen op dit moment doorheen gaan  – zien. Ga door met VIEREN! Wanneer jullie feestvieren en het constante uitstromende energieveld van goddelijke Liefde Zichzelf door jullie heen laten uitdrukken, intensiveren jullie de Kracht van het energieveld, dat de mensheid collectief doet ontwaken, enorm. Jullie ontwaken is goddelijk gegarandeerd en het gebeurt NU!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com

Vertaald door Sjra