JEZUS: Alleen liefde is echt, Zij is wie jullie zijn.

JEZUS: Alleen liefde is echt, Zij is wie jullie zijn.

3 februari 2023 / Door John Smallman

AUDIO:

Jullie en ik, wij zijn Eén en Eén zijn is Alles wat we nodig hebben, want Eén is Moeder/Vader/God, Liefde, Bron, van Wie Alles voortdurend en oneindig liefdevol stroomt in de altijd voortdurende handeling van energetische schepping. Dit wordt nooit onderbroken of gepauzeerd, zelfs niet voor het meest oneindig kleine moment dat je je kunt voorstellen. God, Liefde, Bron stroomt altijd en overvloedig in en door elke geïndividualiseerde uitdrukking van Zichzelf in pure vreugde, want dat is Haar goddelijke Wil, die altijd wordt uitgebreid in verrukking over het eindeloze wonder dat Zij is. Ieder bewust wezen is een geïndividualiseerde of gedifferentieerde uitdrukking van God die Zichzelf ervaart in een onophoudelijke en eeuwige Relatie met Zichzelf door ieder van jullie en het is heel goed.

Ja, ieder gevoel hebbend wezen is een eeuwige en geïndividualiseerde uitdrukking van God. En daarom heeft ieder van jullie je eigen totaal en onvoorwaardelijk vrije wil. Diegenen onder jullie in menselijke vorm hebben er persoonlijk voor gekozen om het spel te spelen dat de illusoire of droomtoestand is, waarin het erop lijkt dat angst de motiverende energie is van praktisch elke speler. Het resultaat is dat jullie individueel buitensporige hoeveelheden energie besteden – fysiek en emotioneel – om je te verdedigen of te beschermen tegen de talloze mogelijke bedreigingen voor jullie lichamen, die deze ernstig zouden kunnen beschadigen of vernietigen als jullie je waakzaamheid laten verslappen en niet opletten. Meestal, als jullie leven relatief soepel verloopt, voelen en lijken jullie ontspannen en op je gemak, maar onder het niveau van jullie bewustzijn zijn jullie ego’s altijd alert, klaar om de “vecht-of-vlucht”-modus in te gaan. Jullie lichamen zijn echter slechts tijdelijke voertuigen waarin jullie ervoor gekozen hebben tijd door te brengen met het ervaren van ofwel angst en beperking, ofwel het zoeken naar liefde, toestanden die alleen aanwezig kunnen zijn terwijl jullie schijnbaar afzonderlijke wezens in vorm zijn, omdat ze, net als de illusie, onwerkelijk zijn.

Alleen Liefde is Echt, Zij is Wie jullie zijn en het aanvoelen dat jullie Haar missen en er dan naar moeten gaan zoeken is alleen mogelijk als jullie er schijnbaar van gescheiden zijn terwijl jullie je onderdompelen in de illusoire staat van afscheiding. Het collectieve ontwaken van de mensheid is het proces dat jullie uiteindelijk en collectief hebben gekozen om jullie weg naar Huis te vinden, naar God met Wie jullie eeuwig Eén zijn; een Thuis waarvan jullie nooit gescheiden zijn geweest of dat jullie nooit hebben kunnen verlaten. Daarom wordt het proces waarin de mensheid momenteel volledig verwikkeld is, jullie “ontwaken” genoemd. Jullie zijn nergens heen gegaan! Jullie hebben alleen maar geslapen. Wanneer jullie ontwaken en dat zal heel snel gebeuren, zullen jullie jezelf verrukt terugvinden in Thuis, waar jullie altijd zijn en altijd zijn geweest, aanwezig in de oneindig liefdevolle Aanwezigheid van Moeder/Vader/God. In de vreugde van die Aanwezigheid willen jullie niets, hebben jullie geen behoeften of eisen van welke aard dan ook en zijn jullie volkomen vrij om op wonderbaarlijke wijze en coöperatief in relatie te treden met alle ontelbare individuele uitdrukkingen van jezelf, de Ene die Alles is.

Het leven is een constante staat van zeer vreugdevolle overvloed of volheid die jullie tijdelijk hebben verkozen op te geven terwijl jullie momenteel en tijdelijk incarneren om zeer genereus en royaal te helpen bij het collectieve ontwakingsproces. Vergeet niet dat je, als je eenmaal geïncarneerd bent, geen herinnering hebt aan je ware aard, hoewel je wel het gevoel hebt dat het leven in menselijke vorm een doel moet hebben. En als je hebt gezocht naar een speciaal doel voor jezelf dat je waarde, betekenis en vreugde biedt in de fysieke omgeving en je hebt er geen gevonden die volledig bevredigend is, dan kijk je naar binnen om te zien of je kunt ontdekken wat het is dat je motiveert om te blijven zoeken.

Als je bent opgegroeid in een cultuur die een bepaalde godsdienst omarmt, kun je het geloof in de beloften van die godsdienst voldoende vinden. Zo niet, of als je bent opgegroeid zonder enige religieuze oriëntatie, kun je op zoek gaan naar betekenis in andere overtuigingen, of concluderen dat het menselijk leven een eenmalige gebeurtenis is die je zo goed mogelijk moet aanpakken zolang het duurt. De meeste mensen houden uiteindelijk op met zoeken, omdat dat geen oplossing lijkt te bieden voor het dilemma dat iedereen ervaart – wat is mijn doel, heb ik dat wel? – en ze proberen te vermijden aan de dood te denken, omdat de gedachte aan een volledige beëindiging van het leven niet bepaald aanlokkelijk is.

Maar er is geen dood. Jullie lichamen hebben een levensverwachting, een verwachte tijdsspanne gedurende welke jullie het leven in vorm ervaren en naarmate de tijd verstrijkt groeien ze van kleutertijd naar volwassenheid en beginnen dan af te takelen, totdat ze niet langer de energie van het oneindige levenswezen dat jullie allemaal zijn, kunnen ondersteunen. Dan leg je ze neer en keer je terug naar de volledige en vormloze staat van bestaan waarin je bent geschapen en op dat moment heb je de keuze om je terugkeer naar wakkere en bewuste Eenheid volledig en met vreugde te aanvaarden, of om een veel minder bewuste staat aan te houden waarin je je vastklampt aan de overtuigingen die je als ‘werkelijkheid’ bent gaan aanvaarden toen je belichaamd was. Jullie zijn altijd vrij om te kiezen hoe jullie het leven zult ervaren, niemand anders kan die keuze voor jullie maken, zelfs God niet. In het laatste geval kan een wezen veel tijd doorbrengen, d.w.z. hij kan angstig afscheiding en verwarring over zijn levensdoel blijven ervaren, hoewel hij geen lichaam meer heeft. Maar maak je geen zorgen dat deze mogelijkheid jou overkomt, want iedereen zal ervoor kiezen te ontwaken.

Zoals ik jullie al eerder heb verteld, kan niemand eindeloos blijven slapen en wanneer een wezen ervoor kiest te ontwaken uit de onwerkelijkheid van de afscheiding, zal hij worden omhuld en omarmd door volledige vreugde, omdat hij zich weer bevindt in de eeuwige Aanwezigheid van Moeder/Vader/God, een staat waarvan hij nu weet dat hij die nooit heeft verlaten. Ik wil u er dus nogmaals aan herinneren dat het leven eeuwig is, dat jullie allen eeuwige wezens zijn die op dit moment het menselijk leven in menselijke vorm ervaren. Alleen al door nu en op elk moment te zijn, terwijl jullie – iedereen, zonder enige uitzondering, die momenteel incarneert – jullie leven in vorm leiden, helpen jullie op grootse en prachtige wijze bij het onvermijdelijke en onstuitbare ontwaken van jezelf en de mensheid. Door dit te doen zijn jullie allen zeer vereerd en bij het ontwaken zal jullie vreugde dat jullie ervoor gekozen hebben deel te nemen aan deze prachtige en wonderbaarlijke gebeurtenis, jullie bewustzijn absoluut overspoelen met een onvoorstelbare gelukzaligheid. Jullie hebben allemaal een goddelijk doel op aarde op dit moment en jullie vervullen dat perfect.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org