Afscheiding heeft nooit plaatsgevonden, het kon niet plaatsvinden omdat de Ene ondeelbaar is.

Jezus:
Afscheiding heeft nooit plaatsgevonden, het kon niet plaatsvinden omdat de Ene ondeelbaar is.

16 Juli 2019 / door John Smallman

Audio

Het ontwaken van de mensheid vordert prachtig, precies zoals goddelijke gepland en bedoeld. Laat jullie niet afleiden en verbijsteren door de diverse ongelukkige gebeurtenissen, waar de belangrijkste media hun aandacht op richten en die ze gebruiken om jullie angst en ongerustheid levendig en getraind te houden. Zoals ik jullie al vele malen verteld heb, is het doel van de hoofdstroom media niet heilzaam, het wordt duidelijk gestuurd door degenen die ze bezitten en aansturen, om de onderwerpen van het nieuws bijna volledig te richten op conflictsituaties, tragedies en het verlies van levens en wat daarom voor hun publiek van streek makend en zelfs alarmerend is.

Het meeste van het goede en positieve nieuws wordt door de grote media niet weergegeven omdat ze afhankelijk zijn van schokkerend nieuws en drama om de aandacht van hun kijkers, luisteraars en lezers te trekken. In de mensheid zit een intens verlangen naar “slecht nieuws” omdat het de egoïstische behoefte bevredigt om anderen in slechtere omstandigheden te zien dan zij zelf. Wanneer men zich als mens, persoonlijk, alleen voelt of verdeeld, kan kennis van de pijn van anderen verzachtend werken en tijdelijk de gevoelens van persoonlijk lijden verlichten en iemand in staat stellen om te accepteren dat het leven voor iedereen oneerlijk is. En in de bedrieglijke wereld van vorm schijnt dit zeker het geval te zijn, met een zeer groot deel van de mensheid die in extreme armoede leeft in gebieden die fundamenteel wetteloos zijn en waar de basisbehoeften om te overleven uiterst beperkt aanwezig zijn, terwijl veel anderen in oorlogsgebieden wonen.

DIT IS WAT MOET VERANDEREN EN HET ZALVERANDEREN! In werkelijkheid is het al aan het veranderen, dus vestig jullie aandacht op het zelf zijn van die verandering door alle oordeel, verbittering en haat over wat jullie als onacceptabel gedrag van anderen zien, los te laten.

Onthoud dat allen één zijn en dat daarom iedereeneen spiegel voor ieder ander is. Hoe meer jullie er voor kiezen en de intentie plaatsen om liefdevol te zijn, in welke situatie dan ook waarin jullie je mogen bevinden, hoe meer liefde jullie naar je terug gereflecteerd voelen worden. DAT is hoe de wereld wordt veranderd en ze IS doorlopendaan het veranderen. Zoals jullie allemaal heel goed weten is VERANDERING de enige constante in de wereld van de vorm! Dus maak de verandering van angst naar LIEFDE in jullie eigen harten, hou je niet bezig met conflicten en WEET, zoals jullie diep van binnen echt doen, dat dit te doen PERFECT werkt.

De oude manieren kunnen niet doorgaan en ze zullen niet doorgaan. Ze zijn al ver over hun “verkoopdatum” heen. Ze hebben hun doel gediend, door jullie naar het moment te brengen waar jullie er voor kozen om te ontwaken. Die keuze, die enige tijd geleden collectief gemaakt is, wordt dagelijks op steeds meer plaatsen in werking gesteld. Jullie weten dit, want ieder van jullie heeft individueel gekozen om te ontwaken en er is er maar EEN, JULLIE!

De voortdurende verwarring op ieder gebied van de menselijke inspanningen is een direct gevolg van de collectieve keuze om te ontwaken en de mensheid is aan het ontwaken uit de waanzin van de huidige manieren van het zelf omgaan met politieke, religieuze, etnische en sociale groeperingen. Iedere persoon en iedere groep heeft veel te bieden dat van onschatbare waarde is, maar tot nu toe hebben jullie je voor het merendeel gefocust op de schijnbaar onacceptabele verschillen tussen jullie in plaats van je te richten op de waarheid dat iedereen geschenken heeft te bieden, geschenken die alleen zij kunnen bieden. Wanneer dat besef doordringt in het bewustzijn van steeds meer van jullie en wanneer jullie er voor kiezen om elkaar te eren en te respecteren, in plaats van hen die anders lijken te zijn negatief te oordelen, zal vrede en harmonie tevoorschijn komen terwijl alles wat niet in uitlijning is met Liefde zal oplossen of verdwijnen in de onwerkelijkheid van waaruit het is komen opdagen toen jullie er voor kozen om het te ervaren – het zijn van – AFGESCHEIDEN van BRON!

Afscheiding heeft nooit plaatsgevonden, het kon niet plaatsvinden omdat de Ene ondeelbaar is, de Ene is Alles en zonder één schijnbaar individueel bewuste levensvorm zou de Ene incompleet zijn en de Ene kan nietincompleet zijn. De hedendaagse natuurkunde heeft uiteindelijk bewezen dat dit in de materiële wereld zo is en heeft ook beseft dat de materiële wereld waarin de mensheid het leven in de vorm ervaart – het universum dat jullie, in vorm, als kolossaal en onpersoonlijk zien – slechts een microscopisch onderdeel is van het Geheel. In feite is het zo klein dat een poging om het uit te drukken in percentages van het GEHEEL, totaal en uiterst betekenisloos zou zijn. Het zou gewoon niet zichtbaat zijn omdat het zo klein is.

Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie dat gaan doen, zal de absolute  U I T G E S T RE K T H E I D van de Werkelijkheid jullie verstomd doen staan. De Werkelijkheid is Alles en jullie vreugde om dit te gaan beseffen, dat jullie en HET Eén zijn, zal jullie kleine menselijke verstand opblazen, ware het niet dat jullie geen klein verstand hebben om op te blazen, zijnde Eén met de  U I T G E S T RE K T H EID die A L L E S is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: Sjra