Het ontwaken naar Werkelijkheid: Een met Vreugde gevuld Boek van Jezus.

Het ontwaken naar Werkelijkheid: Een met Vreugde gevuld Boek van Jezus.

4 juni 2021 / Door John Smallman

 

Hoofdstuk 18

De werkelijkheid is waar je bent op elk moment.

Dus zullen jullie nu ontwaken, en wanneer je dat doet zal het lijken alsof je nooit hebt geslapen, omdat de vreugde van dit eeuwige Nu-moment je blijft omhelzen en omhullen in het veld van goddelijke Liefde dat Bron is, dat ben Jij! Je hebt Thuis nooit verlaten omdat er nergens anders is, er is nergens waar je heen zou kunnen gaan. Je bent één met de Bron in elk moment terwijl je voortdurend co-creëert in samenwerking met en volkomen harmonieus met de Ene, met het Al, in een glorieuze symfonie van lofprijzing die voortdurend wordt aangeboden aan en aanvaard door de Bron, Moeder/Vader/God, Eén, Liefde, Wijsheid – Jij! Vreugde is je natuur en niets kan die verstoren of veranderen omdat Liefde, die eeuwig onveranderlijk is, van nature Vreugde is.

Als mensen in vorm, die de droom, de illusie, de nachtmerrie van afscheiding ervaren, is het bijna onmogelijk voor jullie om je daar op enige zinvolle manier een voorstelling van te maken. Jullie hebben geloof, jullie weten dat jullie onafscheidelijk zijn van de Bron, en toch is wat jullie schijnbaar ervaren afscheiding! Het is inderdaad een enorme paradox voor jullie en omdat jullie leven in wat een of/of-wereld lijkt, ontstaan er enorme twijfels in jullie geest. Laat daarom je denkgeest los, haal je aandacht weg van de bijna voortdurende stroom van gedachten die daar opkomt en ontspan je in de onderliggende stilte die Alles is. Alleen al de intentie om dat te doen, terwijl je zit om je geest tijdelijk tot rust te brengen, brengt je enige rust. Moderne geneeskundige praktijken hebben bevestigd dat dit doen, de tijd nemen om te mediteren, zeer heilzaam is en stress, bloeddruk en de kans op vroegtijdig overlijden verlaagt. Dus zowel de illusie als de Werkelijkheid bevestigen voor jullie dat dagelijks tijd nemen essentieel is voor de gezondheid van jullie fysieke lichamen, en om jullie twijfels over de Werkelijkheid op te lossen.

Jullie zijn allemaal goddelijke Wezens, prachtige Wezens van Liefde, Wezens die stralen terwijl het Licht van God in jullie stroomt en naar buiten in het enorme en machtige multiversum, dat in zijn geheel in jullie is, een voortdurende creatie van grootsheid die zo magnifiek is dat jullie, terwijl jullie in menselijke vorm zijn, totaal niet in staat zijn om je er een voorstelling van te maken. Laat die gedachte je niet in het minst verontrusten, want voor alles wordt gezorgd terwijl het grote plan der dingen – dat is het steeds uitbreidende veld van bewust besef dat de Bron is – zich ontvouwt, bloeit en bloeit in een steeds toenemende veelheid van Zelfexpressie, God-expressie, Liefdes-expressie die

Voor altijd nieuw en voor altijd onveranderlijk is de crux, het middelpunt, de essentie en substantie van de Werkelijkheid. Jullie zijn in alle opzichten volmaakt geschapen door en vanuit Liefde, die van nature niets anders dan volmaakt kan zijn en dus zijn jullie, ieder van jullie, absoluut volmaakt. De staat van onvolmaaktheid die jullie als mensen ervaren, en die velen van jullie stoort en die sommigen van jullie proberen te verbeteren, is slechts een tijdelijke en illusoire staat die alleen maar duurt zolang jullie de keuze blijven maken om je in te laten met en je rol te spelen in het spel of drama van afscheiding.

Jullie hebben collectief het spel uitgevonden en alle regels en beperkingen die er deel van uitmaken. Omdat jullie wezens zijn met een enorme kracht en intelligentie lijkt het spel dat jullie hebben uitgevonden absoluut echt te zijn en dat was ook jullie collectieve bedoeling. Nu jullie steeds vollediger in het ontwakingsproces komen, vinden jullie de waanzin van de situaties en gebeurtenissen waarmee het spel jullie blijft confronteren steeds verontrustender en verwarrender. Dit besef, dat het krankzinnig is, is de wake-up call die jullie allemaal moesten ervaren, zodat jullie de intentie zouden krijgen om te ontwaken. Dit hebben jullie gedaan, en wat voor jullie allen ontstaat is een toenemend besef van deze waanzin, waardoor jullie intentie om te ontwaken nog sterker wordt.

Iedereen is zich ervan bewust dat er een betere manier moet zijn voor de mensheid om vreedzaam en harmonieus samen te leven als één gemeenschap, terwijl alle verschillen tussen jullie wat betreft ras, kleur, etniciteit, cultuur, religieuze overtuiging en algemene levensfilosofie volledig worden geaccepteerd en geëerd. Dit bewustzijn groeit en wordt elk moment sterker, wat leidt tot een veelheid van gesprekken en discussies die over de hele wereld plaatsvinden en die trachten alle kwesties op te lossen die eeuwenlang zo verdeeld en destructief zijn geweest voor de mensheid. Jullie zijn allemaal één, en jullie wetenschap heeft dit eindelijk ook ingezien, dus nu is de collectieve intentie om de schade aan jullie planetaire omgeving te herstellen en het gebrek aan kennis van het veld van onderlinge verbondenheid waarbinnen jullie allemaal je eeuwige bestaan hebben, uit te bannen.

De intellectuele kennis is nu aanwezig en beschikbaar voor allen, en toont aan dat er werkelijk geen scheiding is, dat alles met al het andere verbonden is. Nu moet deze kennis geïntegreerd worden met jullie hartsbewustzijn, zodat jullie als individuen kunnen leven terwijl jullie ook als één leven en daarbij die Eenheid werkelijk voelen en ervaren, die voor jullie in menselijke vorm een raadselachtige, zo niet bijna onbegrijpelijke paradox is. Maar naarmate er meer en meer paradoxen in je bewustzijn opduiken, wordt het veel gemakkelijker voor je om ze te aanvaarden en te eren. Door dit te doen voel je in feite je weg erin en maak je ze begrijpelijk voor je, zodat je uiteindelijk tegen jezelf zegt: “Natuurlijk!” en zo jezelf verder brengt op het pad naar huis, naar de enige Werkelijkheid, de Ene waarvan je nooit bent afgeweken.

De werkelijkheid is de bestemming van de mensheid en het is het Thuis dat jullie nooit hebben verlaten, zelfs niet voor een ogenblik! Echter, omdat jullie de ervaring van afgescheidenheid zo volkomen reëel voor jezelf hebben gemaakt, lijkt het alsof afgescheiden zijn een normaal en onveranderlijk feit is, de enige bestaansvorm die in de verste verte mogelijk is. Dit komt door de manier waarop verschillende energiefrequenties op elkaar inwerken, waardoor dingen ondoordringbaar en solide lijken in de wereld van vorm. Hoewel het nu algemeen aanvaard wordt – dankzij recente wetenschappelijke vorderingen die dit zeer duidelijk aantonen – dat alles inderdaad onlosmakelijk met elkaar verbonden is, ervaar je nog steeds een fysieke omgeving van ruimte. Ruimte waarin dingen – van microben tot melkwegstelsels – bestaan en die je kunt zien, aanraken en waarmee je kunt interacteren. Begrijpen, of beter nog, weten dat deze omgeving onwerkelijk, illusoir is, is nog steeds erg moeilijk voor jullie, het is een besef dat velen erg moeilijk kunnen aanvaarden. Velen van hen die tijd hebben geïnvesteerd en hun aandacht hebben gericht op meditatie, contemplatie of diep nadenken, hebben daadwerkelijk korte ontmoetingen gehad met de Werkelijkheid die hen er zonder enige twijfel van hebben overtuigd dat de fysieke omgeving onwerkelijk is – ook al heb je er in je vorm wel mee te maken – en dat de Werkelijkheid veel verder gaat dan de vorm, en een ervaring is van Aanwezigheid en Levenskracht die onvoorstelbaar is tenzij je het zelf hebt ervaren.

Zij die “daar geweest zijn” hebben nooit meer twijfels over de Werkelijkheid, of hun eigen eeuwige bestaan daarin. Zij hebben de oneindige uitgestrektheid die Liefde, Bron, God is, “gezien” en kennen deze en hebben deze onvoorwaardelijke aanvaarding gevoeld, dit erbij horen, hun volstrekte onafscheidelijkheid van deze staat en dit geeft hen enorme vreugde en vrede. Als gevolg hiervan veranderen hun eerder ingenomen zelfverachtende houdingen, overtuigingen, meningen en gedragingen, terwijl zij Liefde omarmen en deze vervolgens onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud delen en delen naar allen.

Deze mensen zijn heel gemakkelijk te herkennen aan de kracht van hun energievelden die, vanaf dat moment, volledig afgestemd zijn op Liefde, Bron, God, omdat zij nu Christus-bewustzijn belichamen. Christus-Bewustzijn is een energieveld dat volledig voelbaar is voor anderen in zijn nabijheid, die er ofwel enorm door worden aangetrokken, of, als zij een pad hebben gekozen dat Liefde buitensluit, er sterk door worden afgestoten omdat het hen beangstigt. Deze niet-liefdevollen kunnen spontaan en onmiddellijk reageren en zich er snel van verwijderen zonder enig idee te hebben waarom ze dat doen. Zoals jullie zo vaak is verteld, is Liefde van oneindige kracht en daarom moet Haar kracht worden teruggeschroefd wanneer zij in wisselwerking treedt met wezens in vorm, zodat hun vormen niet uiteenvallen of spontaan ontbranden.

Niets in vorm, van microben tot melkwegstelsels, kan in vorm blijven en aanwezig zijn in de volheid van het energieveld dat Liefde is, omdat energie van die intensiteit vorm volkomen oplost. Wanneer Liefde aanwezig is, is vorm volstrekt overbodig, en daarom zouden jullie menselijke vormen oplossen als Liefde in volle omvang werd ontmoet. Echter, terwijl jullie in vorm zijn, is Liefde altijd bij jullie omdat jullie Liefde zijn en afscheiding van Haar is onmogelijk. Zij maakt enkel Haar Aanwezigheid voelbaar op een veel lager niveau van intensiteit. Het idee is dat mensen zich spiritueel ontwikkelen en dat doen ze al sinds ze eerst uit mindere wezens zijn voortgekomen. Spiritueel evolueren is de weg naar Huis en het gebeurt in fasen die voor elk individu perfect passen. Jullie zijn allemaal op je pad, ook al lijkt dat vanuit menselijk perspectief niet het geval te zijn.

Vertaling: Sjra