Het is Gods wil dat je Zijn liefde voor jou voelt.

Saul:
Het is Gods wil dat je Zijn liefde voor jou voelt.

10 januari 2021 / via John Smallman

audio-blog

We zijn Eén! Allemaal zijn we Eén, er is geen scheiding, nooit.  Er is alleen LIEFDE, SCHOONHEID, MOTHER/FATHER/GOD, het goddelijke Veld van BEWUSTZIJN  waarin al het Leven Eén is. Bewustzijn is eeuwig, eeuwigdurend, een permanente staat van bestaan, waarin Alles altijd volledig aanwezig is.Vorm is tijdelijk en dat omvat alle vormen, van het Multiversum tot het kleinste subatomaire deeltje waar de wetenschap zich van bewust is, of iets dat zelfs kleiner is dan dat. Jullie zijn je er meestal van bewust dat jullie menselijke lichamen bestaan uit miljarden cellen en triljoenen kleinere deeltjes, die allemaal in perfecte harmonie op elkaar inwerken in een gezond lichaam. Op dezelfde manier zijn jullie lichamen allemaal met elkaar en met het multiversum verbonden. Scheiding is een illusie. Alles heeft invloed op al het andere, net zoals elke schijnbaar afzonderlijke entiteit van bewustzijn elke andere beïnvloedt.

Het besef hiervan wordt nu wel erkend, hoewel niet erg goed begrepen. Hierdoor komen steeds meer mensen tot het inzicht, dat ieders gedachten, houdingen, woorden en handelingen werkelijk van invloed zijn op alle anderen. Daarom, door alleen maar lief te zijn, dat komt iedereen ten goede. Dat geldt uiteraard ook voor degenen die er daadwerkelijk voor kiezen en zich voornemen om zeer positief lief te hebben, wat er ook gebeurt. Meer van jullie die lezen of luisteren naar deze en andere liefdevolle boodschappen maken deze keuze al dagelijks. Het is de reden waarom jullie ervoor gekozen hebben om nu geïncarneerd te zijn om te helpen bij het collectieve ontwakingsproces. Elke dag blijft het proces zicht versnellen terwijl we steeds dichter bij dit wonderbaarlijke moment komen.

Laat je in de tussenliggende periode niet afleiden van je essentiële en individuele taken om te helpen bij het ontwakingsproces. De taken waarvoor je zo enthousiast gekozen hebt om te vervullen, voordat je incarneerde. Jullie zijn elk, zonder enige uitzondering, absoluut essentiële aspecten van het collectieve proces. Dus laat elke twijfel die je hebt over de actualiteit ervan los, want het is goddelijk gepland en wordt perfect uitgevoerd, omdat het de goddelijke Wil is. En die Wil wordt altijd perfect tot stand gebracht. Als je wakker wordt, zal je weten wat een eer en een vreugde het voor je is geweest om deel te nemen, ook al ben je nu misschien wel vervuld van twijfels. Twijfel en onzekerheid zijn belangrijke aspecten van het spel, de droom, of eventueel de nachtmerrie die je als mens in vorm wordt geboden en waaruit je binnenkort zult ontwaken.

Ja, natuurlijk ga ik jullie opnieuw herinneren aan de noodzaak om dagelijks naar binnen te gaan, naar jullie heilige innerlijke heiligdommen, Om dan jullie harten zo volledig mogelijk te openen en de Liefde uit te nodigen om ze nog verder te openen, zodat ze jullie oneindig liefdevol zal omhelzen. Echt, jullie hebben GEEN idee van hoe innig geliefd jullie allemaal zijn – elke bewuste entiteit zonder uitzondering. Dat is extreem moeilijk voor jullie om zelfs maar enig begrip daarvoor te hebben zolang jullie in menselijke vorm zijn. Het in vorm zijn legt jullie ernstige beperkingen op, wat allemaal deel uitmaakt van de collectieve keuze om de onwerkelijkheid van de afscheiding te ervaren!

Dus, ga naar binnen, nodig de Liefde uit en laat die jou omhelzen. Voel je twijfels en onzekerheden afnemen en oplossen. Het is Gods wil dat je Zijn Liefde voor jou voelt. De reden dat je dat meestal niet doet of het niet kan is, – nadat je ervoor gekozen hebt om afscheiding van God te ervaren -, omdat er een diep onderliggend gevoel is dat je je tegenover de Schepper, de Liefde, hebt misdragen. Dat je onwaardig bent om in de goddelijke Aanwezigheid te zijn en de allesomvattende Liefde te voelen die je in elk moment wordt aangeboden.

Je bent volledig vrij geschapen. Ja, je bent Eén met Moeder/Vader/God, en daarom onafscheidelijk van de Ene. En toch ben je ook Vrij. Als mens in vorm is dat nogal een paradox om je mee bezig te houden en te proberen te begrijpen. Ja, je bent Vrij en God herroept of bemoeit zich nooit met die onschendbare vrijheid. Je bent geschapen zoals God, Die vrij is, door God, Die je alles heeft gegeven, Alles wat Zij is (er zijn geen dingen!). Wat ik en zoveel anderen proberen duidelijk te maken is, dat je werkelijk voor altijd Vrij bent en dat je voor altijd oneindig geliefd bent. Er is niets wat je kunt doen om dat te veranderen, maar je kunt en kan ervoor gekozen hebben om het niet te geloven.

Nu is het moment om je greep op dit ongeldige geloven los te laten en te ontwaken in de vreugde die je rechtmatige erfenis is als kinderen van het Goddelijke. Dat is de goddelijke Wil voor jou en de goddelijke Wil is nooit anders. Door naar binnen gaan, naar die waarlijk heilige innerlijke heiligdommen die altijd in je zijn en wachten om je te verwelkomen, dat is de meest effectieve manier waarop je kunt beginnen dit te weten en te voelen. Meditatie, contemplatie, of gewoon ontspanning zonder enige verwachting is de weg naar dit weten, naar deze ervaring van grote innerlijke vrede en vreugde.

Slechts weinigen onder jullie zijn in staat om zich volledig te bevrijden van afleidende gedachten en impulsen – check de telefoon, inspecteer de koelkast, luister naar het laatste nieuws – en je ziet dit vaak als een mislukking van je kant. Echt niet! Jullie hebben allemaal een ego, het is een afgesplitst deel van jullie geest dat altijd zal proberen om emotioneel te reageren op het kleinste drama waar jullie je bewust van worden. Het oorspronkelijke doel was om je te beschermen tegen onmiddellijke en onverwachte bedreigingen – het wordt vaak aangeduid als het “vecht of vlucht’ syndroom. Het is zeer nuttig geweest – maar na verloop van tijd, voor de meeste mensen, is het hun identiteit geworden!  En dat is het niet!

Maar het probeert wel eindeloos en enthousiast jouw onverdeelde aandacht te trekken. Het is het narcistische aspect van een persoonlijkheid en was nodig toen je in de kinderschoenen stond en je vermogen om zinvol te communiceren met je ouders, verzorgers of broers en zussen uiterst beperkt was. Het was echter bedoeld om zachtjes aan zich ervan te ontdoen wanneer je opgroeide in je tienerjaren en zich ontwikkelde tot volwassenheid. Helaas waren de meesten van jullie getraumatiseerd in de kindertijd – psychologisch en/of fysiek – en dat trauma was niet genezen op of kort na het moment dat het zich voordeed. Voor de meesten is het veel te pijnlijk om zich te herinneren wat de oorzaak was. En dus blijft de emotionele reactie op elke vorm van bedreiging bestaan. Het ego behoudt daarom zijn krachtige invloed op je, waardoor je in angst of boosheid in het moment reageert, vaak onnodig en je je later vaak schuldig of beschaamd voelt.

Dus, nu je je bewust bent van dit – en de meesten van jullie zijn dat! – is het tijd om je impulsieve behoefte aan een onmiddellijk antwoord of reactie op een gebeurtenis los te laten. En je hebt wel degelijk de mogelijkheid om even te pauzeren als er iets, schijnbaar bedreigends, in je omgeving opduikt. Tijd doorgebracht in je binnenste, in meditatie of met bezinning, is een praktijk die je vooruit zal brengen naar een ruimte van vrede, waarin je rust zult vinden. De inherente behoefte om onmiddellijk te reageren zal afnemen en veel minder intens worden, waardoor je liefdevol kunt zijn wat er ook maar in je dagelijks leven kan gebeuren. Naarmate meer en meer mensen in staat zijn om zo te leven, zal de drang naar ruzie maken afnemen en zullen conflicten veel minder vaak voorkomen.

Dit vermogen om een adempauze te nemen komt wereldwijd steeds meer voor, ondanks wat je hoort of leest op de mainstream of sociale media. Het is een zeer positieve indicatie dat het collectief zich voorbereidt op zijn ontwaken. Weet dat alles inderdaad goed is en dat je ontwaken op de meest prachtige manier verder gaat, precies zoals goddelijk is gepland.

Met zoveel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling Winfried